• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Żuławka - województwo pomorskie

  Przeczytaj także...
  Kazimierz IV Andrzej Jagiellończyk, lit. Kazimieras I Andrius Jogailaitis, biał. Казімір I Ягелончык (ur. 30 listopada 1427 w Krakowie, zm. 7 czerwca 1492 w Grodnie) – wielki książę litewski w latach 1440–1492, król Polski w latach 1447–1492. Jeden z najaktywniejszych polskich władców, za panowania którego Korona, pokonując zakon krzyżacki w wojnie trzynastoletniej, odzyskała – po 158 latach – Pomorze Gdańskie, a dynastia Jagiellonów stała się jednym z czołowych domów panujących w Europie. Zdecydowany przeciwnik magnaterii, przyczynił się do wzmocnienia znaczenia Sejmu i sejmików, co jednak stało się z krzywdą dla mieszczaństwa.Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.
  Żuławki (kaszb. Żëławké, niem. Fürstenwerder) – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim, w gminie Stegna na obszarze Żuław Wiślanych. Wieś jest siedzibą sołectwa Żuławki w którego skład wchodzi również miejscowość Żuławki Książęce.

  Żuławka (niem. Klein Saalau, kaszb. Zëławkô) – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Pruszcz Gdański nad Kłodawą. Wieś jest siedzibą sołectwo Żuławka w którego skład wchodzi również wieś Malentyn.

  Żuława (kaszb.Żëławô) – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Pruszcz Gdański przy drodze wojewódzkiej nr 222.Wolne Miasto Gdańsk (niem. Freie Stadt Danzig) – istniejące w okresie międzywojennym autonomiczne miasto-państwo, pod ochroną Ligi Narodów. Jego utworzenie było wynikiem przegranej Cesarstwa Niemieckiego w I wojnie światowej. Powstanie Wolnego Miasta Gdańska było kompromisem, który nie zadowolił Polaków, ani Niemców.

  Historia[]

  Wieś rycerska związana z Żuławą i rodem Trembeckich (1. połowa XVIII w - 1823). Inni znani właściciele wsi to: Jackowski (1570), Bąkowski (1648), Bergman (1682).

  W 1454 roku na mocy przywileju króla Kazimierza Jagiellończyka osada została włączona do gdańskiego patrymonium wiejskiego i było wydzierżawiane. W 1583/84 została zanotowana jako Klein Saalau w protokole wizytacji biskupa Rozrażewskiego.

  Po reformie administracyjnej z 1887 roku weszła w skład powiatu wiejskiego Gdańskie Wyżyny. Liczba mieszkańców wsi wynosiła: w 1905 roku - 133, w 1910 roku - 97.

  Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej Polsce. Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km².Kłodawa (niem. Kladau) – rzeka Pobrzeża Gdańskiego, wypływa z jeziora Małego Mierzeszyńskiego na wschodnim skraju Pojezierza Kaszubskiego. Górny bieg rzeki to liczne zakola i zalesione jary o stosunkowo wysokim spadzie. W dolnym odcinku rzeka (od Łęgowa) przechodzi w nizinny kanał rzeczny aż do ujścia do Motławy w miejscowości Grabiny-Zameczek.

  W styczniu 1920 weszła w skład Wolnego Miasta Gdańska i podlegała obwodowi w Żuławie, a po wybuchu II wojny światowej wieś włączono do Rzeszy Niemieckiej.

  W latach 1945-1998 miejscowość należała do województwa gdańskiego.

  W 2013 we wsi powstała nowa świetlica wiejska.

  Zabytki[]

  Znajdujący się na terenie wsi (przy drodze do Lisewca) opuszczony cmentarz ewangelicki został uporządkowany w l. 2010-11. Według danych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków najstarszy nagrobek tej nekropolii pochodzi z 1871, jednakże w czasie prac porządkowych jesienią 2011 odkryto tablicę, na której widnieje data 1863. 31 października 2011 r. w miejscu dawnej nekropolii odsłonięto kamień upamiętniający to miejsce oraz poświęcono krzyż.

  Kurhan – rodzaj mogiły, w kształcie kopca o kształcie stożkowatym lub zbliżonym do półkolistego, z elementami drewnianymi, drewniano-kamiennymi lub kamiennymi (zobacz dolmen), w którym znajduje się komora grobowa z pochówkiem szkieletowym lub ciałopalnym. Pomieszczenia grobowe, nieraz bardzo rozbudowane, mają zwykle konstrukcję kamienną bądź drewnianą, czasem są kute w litej skale.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  W rejonie wsi znajduje się również stanowisko archeologiczne (kurhan).

  Inne hasła o nazwie Żuławka: Żuławka, Żuławy, Żuławy Wiślane, Żuławy Gdańskie, Wielka Żuława, Żuławki, Żuławka Sztumska, Żuława

  Przypisy

  Bibliografia[]

  Dariusz Dolatowski: Gminne Strony. Zarys dziejów gminy Pruszcz Gdański do 1939 roku. Suwałki-Pruszcz Gdański: FFP AGNI, 2010, ISBN 978-83-60176-58-0. (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});

  Wielka Żuława, (także: Żuława Wielka, Wielki Ostrów, niem. - Groß Werder) - największa wyspa na jeziorze Jeziorak o powierzchni 82,4 ha, administracyjnie należąca do Iławy. Znajduje się na niej kilka ośrodków wypoczynkowych.Województwo gdańskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998, położone w północnej Polsce. W 1999 roku włączone zostało do województwa pomorskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Żuławy (kaszb.Zëławie, niem. Werder) – obszary wytworzone przez akumulację materiału rzecznego w deltach rzek. Charakteryzują się bardzo urodzajnymi glebami. Są to zazwyczaj tereny podmokłe.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Lisewiec (kaszb. Lisewc) – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Kolbudy. Wieś jest siedzibą sołectwa Lisewiec w którego skład wchodzi również miejscowość Krymki.
  Żuławy Wiślane (313.54) – jednostka fizjograficzna wchodząca w skład makroregionu Pobrzeże Gdańskie (313.5) i podprowincji Pobrzeża Południowobałtyckie (313). Obejmują rozległą równinę deltową Wisły przypominającą w ogólnym zarysie kształt odwróconego trójkąta, którego wierzchołek znajduje się w rozwidleniu Wisły na Leniwkę i Nogat, zaś podstawa wyznaczona jest przez Mierzeję Wiślaną. Wysokość tak wyznaczonej figury osiąga około 50 km, a podstawa – około 40 km. Obszar Żuław jako jednostki fizjograficznej zbliżony jest do obszaru wydzielanej w geobotanicznym podziale Polski krainy Żuławy Wisły.
  Żuławka Sztumska (dawniej: niem. Posilge) - wieś w Polsce, w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Dzierzgoń.
  Żuławy Gdańskie (kaszb. Gduńsczé Zëławie, niem. Danziger Werder) – położone na lewym brzegu Wisły, w równinie deltowej, są częścią Żuław Wiślanych.
  Język kaszubski, dialekt kaszubski (nazwy własne: kaszëbsczi jãzëk, kaszëbskô mòwa, pòmòrsczi jãzëk, kaszëbskò-słowińskô mòwa) – mowa zachodniosłowiańska i lechicka o spornym statusie – w zależności od przyjętych kryteriów uznawana za odrębny język lub dialekt języka polskiego. Często przyjmowane jest stanowisko pośrednie, unika się określania jej jako „język” lub „dialekt” albo określa się ją jako etnolekt. Z prawnego punktu widzenia kaszubszczyzna jest w Polsce językiem regionalnym. Kaszubskim posługuje się w Polsce na co dzień 108 tys. Kaszubów. Jest jedyną pozostałością słowiańskich dialektów pomorskich. Należy do grupy języków lechickich, w jej centralnej odmianie, bliski standardowemu językowi polskiemu, z wpływami języka połabskiego, dolnoniemieckiego i staropruskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.