• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Żandarmeria w Generalnym Gubernatorstwie

  Przeczytaj także...
  III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.
  Karol Grünberg (ur. 23 marca 1923 w Drohobyczu, zm. 6 sierpnia 2012) − polski historyk XX wieku, profesor doktor habilitowany, specjalizujący się w szczególności w problematyce stosunków niemiecko-radzieckich, radziecko-polskich oraz polsko-ukraińskich; autor książek dotyczących hitleryzmu oraz wielokrotnie wznawianych biografii Adolfa Hitlera.

  Żandarmeria (Gendarmerie) w Generalnym Gubernatorstwieniemiecka formacja policyjna, będąca częścią Ordnungspolizei, działająca w gminach, osiedlach i mniejszych miastach Generalnego Gubernatorstwa.

  W żandarmerii podstawową jednostkę stanowił posterunek (Gendarmerie-Posten). Na obszarze powiatu (Kreis) posterunki tworzyły pluton (Zug). Dowódcą plutonu był inspektor żandarmerii, stacjonujący w starostwie.

  W każdym dystrykcie stacjonowały ponadto po trzy Jednostki Nadrzędne Żandarmerii (Gendarmerie-Hauptmannschaften – Ghpm) i plutony żandarmerii (Gendarmerie-Zug – GZ, po jednym na każdy powiat), które z kolei wyłaniały posterunki żandarmerii (Gendarmerie-Posten – GP) w terenie. Ich liczba i stan osobowy zależne były od rozwoju sytuacji.

  Ordnungspolizei (w skrócie OrPo, pol. Policja Porządkowa) – formacja istniejąca w III Rzeszy w latach 1936-1945, podporządkowana bezpośrednio Heinrichowi Himmlerowi, zwierzchnikowi policji w Niemczech (niem. Chef der Deutschen Polizei). Na czele OrPo stał komendant główny (niem. Chef der Ordnungspolizei), zaś centralą OrPo był Główny Urząd Policji Porządkowej (niem. Hauptamt Ordungspolizei).Generalne Gubernatorstwo (1939–1945) (czasem Generalna Gubernia, w skrócie GG; niem. Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete, dosłownie Generalne Gubernatorstwo dla okupowanych ziem polskich) – jednostka administracyjno-terytorialna utworzona na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 12 października 1939 z mocą obowiązującą od 26 października 1939, obejmująca część okupowanego wojskowo przez Niemcy terytorium II Rzeczypospolitej, która nie została wcielona bezpośrednio do Rzeszy.

  Starosta (Kreishauptmann) był upoważniony do wydawania poleceń (tzw. Weisungsrecht) żandarmerii stacjonującej na terenie jego powiatu.

  Komendant żandarmerii dystryktu (Kommandeur der Gendarmerie – KdGend) podlegał komendantowi policji porządkowej dystryktu (Kommandeur der Ordnungspolizei – KdO).

  Bibliografia[]

 • Karol Grünberg, Bolesław Otręba: Hans Frank na Wawelu. Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2001. ISBN 83-88500-13-9. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.