• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Żółwie błotne

  Przeczytaj także...
  Żółw ozdobny (Trachemys scripta) – gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych z rodziny żółwi błotnych, a w dawnym, szerszym znaczeniu grupa gatunków i podgatunków, tzw. Trachemys scripta complex. Żółwie ozdobne są popularnymi zwierzętami terrarystycznymi.Ameryka Południowa – kontynent leżący na półkuli zachodniej oraz w większej części na półkuli południowej, a w mniejszej – na półkuli północnej. Niekiedy uważana jest również za subkontynent Ameryki.
  Żółw malowany (Chrysemys picta) – gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych z rodziny żółwi błotnych, jedyny przedstawiciel rodzaju Chrysemys.

  Żółwie błotne, żółwie słodkowodne (Emydidae) – rodzina gadów z podrzędu żółwi skrytoszyjnych. Rodzina ta obejmuje najwięcej gatunków spośród żyjących współcześnie żółwi.

  Żółwie skrytoszyjne (Cryptodira) – podrząd gadów z rzędu żółwi. Nazwa ich wzięła się od sposobu w jaki chowają głowę. Kiedy chcą to uczynić wyginają szyję w płaszczyźnie pionowej w kształcie litery S i chowają ją do środka pancerza. Żółwie skrytoszyjne obejmują 11 rodzin, które opanowały różne środowiska: są gatunki całkowicie lądowe, ziemnowodne, wodne żyjące w wodach słodkich jak i w morskich. Występują na całym świecie oprócz Antarktydy i Grenlandii.Żółw leśny (Glyptemys insculpta syn. Clemmys insculpta) – gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych z rodziny żółwi błotnych.
  Opis Owalny karapaks pokrywają 3 rzędy dużych rogowych tarczek o symetrycznym ułożeniu otacza ściśle do nich przylegający rząd tarczek brzegowych. Palce kończyn nie są zrośnięte, natomiast są spięte w różnym stopniu błoną skórną. Biotop Zarówno lądowy jak i wodny. Pancerz wodnych gatunków jest spłaszczony, a lądowych wypukły. Pokarm Mięsożerne albo roślinożerne, albo też wszystkożerne. Rozmnażanie Jajorodne jak wszystkie żółwie Występowanie Ciepłe rejony półkuli północnej: Europa, Ameryka Północna, południowo-wschodnia Azja, północna Afryka, Ameryka Południowa. Brak w Australii. Ich największe skupisko w Europie, znajduje się w Poleskim Parku Narodowym.

  Systematyka[]

 • podrodzina Emydinae
 • Rodzaj Emydoidea
 • Emydoidea blandingii
 • Rodzaj Emys
 • Emys orbicularis - żółw błotny
 • Rodzaj Clemmys
 • Clemmys guttata - żółw cętkowany
 • Rodzaj Terrapene
 • Terrapene carolina - terapena karolińska
 • Terrapene coahuila
 • Terrapene nelsoni
 • Terrapene ornata
 • Rodzaj Glyptemys
 • Glyptemys insculpta - żółw leśny
 • Glyptemys muhlenbergii - żółw torfowiskowy
 • podrodzina Deirochelyinae
 • Rodzaj Chrysemys
 • Chrysemys picta - żółw malowany
 • Rodzaj Deirochelys
 • Deirochelys reticularia
 • Rodzaj Graptemys
 • Graptemys barbouri
 • Graptemys caglei - mapnik Cagle'a
 • Graptemys ernsti
 • Graptemys flavimaculata
 • Graptemys geographica
 • Graptemys gibbonsi
 • Graptemys nigrinoda
 • Graptemys oculifera - mapnik piłogrzbiety
 • Graptemys ouachitensis
 • Graptemys pseudogeographica - żółw ostrogrzbiety
 • Graptemys pulchra
 • Graptemys versa
 • Rodzaj Malaclemys
 • Malaclemys terrapin - żółw diamentowy
 • Rodzaj Pseudemys
 • Pseudemys alabamensis
 • Pseudemys concinna
 • Pseudemys floridana - żółw florydyjski
 • Pseudemys gorzugi
 • Pseudemys nelsoni
 • Pseudemys peninsularis
 • Pseudemys rubriventris - żółw czerwonobrzuchy
 • Pseudemys suwanniensis
 • Pseudemys texana
 • Rodzaj Trachemys
 • Trachemys adiutrix
 • Trachemys decorata
 • Trachemys decussata
 • żółw czarnobrzuchy (Trachemys dorbigni)
 • Trachemys gaigeae
 • Trachemys scripta - żółw ozdobny
 • Trachemys stejnegeri
 • Trachemys terrapen
 • oraz rodzaj Actinemys

  Australia (Związek Australijski, Commonwealth of Australia) – państwo położone na półkuli południowej, obejmujące najmniejszy kontynent świata, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Jedyny kraj, który obejmuje cały kontynent. Siłą rzeczy nie posiada granic lądowych z żadnym państwem.Żółw czerwonobrzuchy (Pseudemys rubriventris) – gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych z rodziny żółwi błotnych.
 • Actinemys marmorata
 • Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.Gady (Reptilia, od łac. repto – czołgać się) – parafiletyczna grupa zmiennocieplnych owodniowców. Współczesne gady są pozostałością po znacznie większej grupie zwierząt, której największy rozkwit przypadł na erę mezozoiczną. Obecnie żyją tylko cztery rzędy gadów, ich pozostałe znane linie ewolucyjne wymarły. Niektóre kopalne gady naczelne, czyli archozaury (takie jak pterozaury i dinozaury), były prawdopodobnie zwierzętami stałocieplnymi.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ameryka Północna – kontynent o powierzchni 24 242 000 km² (co stanowi 16,3% całkowitej powierzchni lądów na kuli ziemskiej), położony na półkulach: północnej i zachodniej. Do Ameryki Północnej należy Ameryka Środkowa.
  Azja (gr. Ἀσία Asía, łac. Asia) – część świata, razem z Europą tworząca Eurazję, największy kontynent na Ziemi. Z powodów historycznych i kulturowych sama Azja bywa również nazywana kontynentem (zob. alternatywne listy kontynentów).
  Żółw malowany (Chrysemys picta) – gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych z rodziny żółwi błotnych, jedyny przedstawiciel rodzaju Chrysemys.
  Trachemys – rodzaj żółwi z rodziny żółwi błotnych (Emydidae). Niektóre gatunki i podgatunki są popularnymi na całym świecie zwierzętami terrarystycznymi.
  Żółw diamentowy, terapena diamentowa (Malaclemys terrapin) – gatunek żółwia z grupy żółwi skrytoszyjnych z rodziny żółwi błotnych, jedyny przedstawiciel rodzaju Malaclemys.
  Afryka – drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi. Ma 30,37 mln km² powierzchni, czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni lądowej naszego globu. Przechodzi przez niego południk 0°, obydwa zwrotniki i równik.
  Graptemys – rodzaj żółwi błotnych. Rodzaj ten łatwo rozpoznać, ponieważ żółwie te mają wielki garb na pancerzu.

  Reklama