• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Źródło krasowe

  Przeczytaj także...
  Wypływ krasowy – stały lub okresowy, z którego woda wypływa swobodnie, przeciwnie niż w wywierzysku. Wypływ krasowy zasilany jest zwykle strumieniem, który płynie na pewnym odcinku pod ziemią.Wody krasowe – specyficzny rodzaj wód szczelinowych; różnią się od nich wielkością zajmowanych podziemnych, właściwościami chemicznymi, charakterem wypływu na powierzchnię.Występują w skałach wapiennych.
  Wywierzysko, reokren – typ źródła o silnym wypływie. Najczęściej występuje w regionach górskich. Jest to przeważnie źródło typu wokluzyjskiego (od Vaucluse – miasto we Francji) – nazwa źródła, w którym wypływają na powierzchnię wody podziemne na obszarach krasowych. Wydajność takiego źródła może być znaczna, jeśli jest mniejsza od ilości wody wpływającej do ponoru (wchłonu) jest to ujemny bilans zlewni.

  Źródło krasowe - stały lub okresowy wypływ wód krasowych na powierzchni terenu lub jaskini krasowej, charakteryzujący się znacznymi wahaniami wydajności.

  Kras (procesy krasowe, krasowienie) – procesy rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne, jeden z rodzajów wietrzenia chemicznego. Krasowieniu podlegają skały krasowiejące: przede wszystkim wapienie, a także dolomity, margle, gips, anhydryt, halit (potocznie sól kamienna).

  Wśród źródeł krasowych wyróżnia się: wywierzyska i wypływy krasowe.

  Zobacz też[]

 • Kras • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.