• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Świnia Góra - Rudawy Janowickie

  Przeczytaj także...
  Obła – skały w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Zachodnich, w Rudawach Janowickich, na Janowickim Grzbiecie.Bór świerkowy (świerczyna) – las iglasty, w którym dominującym gatunkiem w drzewostanie jest świerk. Bory świerkowe występują przede wszystkim w górach w paśmie regla dolnego jak i regla górnego. Pozostałe bory świerkowe są głównie wynikiem sztucznego nasadzania.
  Rozdroże pod Bielcem na wysokości 779 m n.p.m., w południowo-zachodniej Polsce, Sudetach Zachodnich, Rudawach Janowickich, Górach Strużnickich .
  Masyw Swiniej Góry

  Świnia Góra (niem. Saukamm, 751 m n.p.m.) – wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Zachodnich, w Rudawach Janowickich, w Górach Strużnickich.

  Położenie[]

  Wzniesienie położone w środkowej części Rudaw Janowickich, na północny zachód od Przełęczy Strużnickiej, około 1,5 km na zachód od Strużnicy. W masywie Dziczej Góry, wysunięta na zachód, w stronę Strużnicy i dobrze z niej widoczna. Wznosi się w Rudawach Janowickich, w ramieniu odchodzącym od Dziczej Góry w kierunku północno-zachodnim, w stronę Gór Sokolich, usytuowanym prostopadle do głównego grzbietu Rudaw Janowickich.

  Dzicza Góra (niem. Sauberg) – drugi po Skalniku pod względem wysokości (881 m n.p.m.) szczyt w Rudawach Janowickich.Starościńskie Skały –(Skały Marianny) (niem. Mariannenfels) wzniesienie (718 m n.p.m.) w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Zachodnich, w paśmie Rudaw Janowickch, w Górach Strużnickich

  Opis[]

  Jest to wzniesienie o kopulastym kształcie w postaci rozległego masywu ze słabo zaznaczonym wierzchołkiem na obszernej szczytowej wierzchowinie, o średnio stromych zboczach i stromym zboczu zachodnim.

  Skałki[]

  Na grzbiecie opadającym ku północnemu zachodowi znajdują się skałki: Obła i Czartówka oraz opuszczony kamieniołom Pieklisko. Na zachodnim i północno-zachodnim zboczu Świniej Góry znajdują się liczne, ciekawe grupy skalne: Diabelski Kościół, Żółta Skała, Świnki, Mniszek, Kamienna Twarz (nazwy nadane przez wspinaczy). Wokół skałek, a zwłaszcza pod nimi występują liczne bloki skalne.

  Kamieniołom – kopalnia odkrywkowa kamienia użytkowego (skały zwięzłej o dużej twardości). Kamieniołomów nie należy mylić z kopalniami odkrywkowymi wydobywającymi skały sypkie (piaskownie, żwirownie). Nie są nimi także odkrywkowe zakłady górnicze eksploatujące skały zwięzłe o stosunkowo małej twardości (węgiel brunatny, glinka ogniotrwała) czyli takie, które można urabiać za pomocą koparek. W Polsce w kamieniołomach wydobywa się głównie: granit, bazalt, wapień, piaskowiec, marmur, melafir, sjenit.Diabelski Kościół (niem. Teufelskirche) – skały w Strużnickich Skałach w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Zachodnich, w Rudawach Janowickich, w Górach Strużnickich.

  Budowa geologiczna[]

  Góra zbudowana jest z waryscyjskich granitów karkonoskich.

  Roślinność[]

  Zbocza i szczyt w całości porasta monokultura świerkowa, wprowadzona w miejsce dawnych lasów regla dolnego. Miejscami występują zarośla brzozowe oraz wyręby.

  Ochrona przyrody[]

  Wzniesienie położone jest w Rudawskim Parku Krajobrazowym.

  Góry Sokole (niem. Fischbacher Forst) - niewielki masyw składający się z Krzyżnej Góry (654 m n.p.m.), Sokolika (623 m n.p.m.), Browarówki (510 m n.p.m.), Rudzika (500 m n.p.m.) Łysej (490 m n.p.m.), Buczka (456 m n.p.m.) oraz kilku mniejszych, bezimiennych kopek, na północno-zachodniej krawędzi Rudaw Janowickich w Sudetach Zachodnich, w pobliżu Jeleniej Góry i Janowic Wielkich. Od głównego masywu Rudaw oddzielone Przełęczą Karpnicką (475 m n.p.m.). Od północy graniczą z Górami Kaczawskimi, od zachodu z Kotliną Jeleniogórską, od południa ze Wzgórzami Karpnickimi.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Turystyka[]

  Szczyt Świniej Góry jest dostępny dla turystów, prowadzi do niego ścieżka oraz droga. Na wschodnim zboczu ok. 50 m poniżej szczytu górę trawersuje Grzbietowa Droga.

  Na górę można dojść ze Strużnicy żółtym szlakiem przez Przełęcz Strużnicką poniżej Rozdroża pod Bielcem. (Ze Strużnicy idąc żółtym szlakiem w lesie na drodze przechodzimy przez betonowy mostek Karpnickiego Potoku. Za mostkiem skręcamy w lewo na ścieżkę, następnie drogą leśną w kierunku masywu Lwiej Góry ze Starościńskimi Skałami).

  Regiel dolny w klimacie umiarkowanie chłodnym jest to piętro lasów liściastych i mieszanych występujące powyżej piętra pogórza i poniżej regla górnego.Kamienna Twarz – skały w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Zachodnich, w Rudawach Janowickich, na Janowickim Grzbiecie.

  Bibliografia[]

 • Marek Staffa (red.): Słownik geografii turystycznej Sudetów, t. 5 Rudawy Janowickie, Wydawnictwo I-Bis, Wrocław 1998, ISBN 83-8577-327-4
 • Rudawy Janowickie mapa turystyczna, skala 1:25 000, Wydawnictwo Turystyczne "PLAN", Jelenia Góra, 2006, ISBN 83-60044-45-7
 • 5161 Kupferberg 1936r.mapa topograficzna
 • geoportal.gov.pl Mapy (Strużnica)
 • Mniszek na zboczu Świniej Góry

  Strużnica (niem. Neu Fischbach – Nowy Rybi Potok) – wieś przelotowa w Polsce położona w województwie dolnośląskim, powiecie jeleniogórskim, gminie Mysłakowice, Rudawach Janowickich w Sudetach Zachodnich. Strużnica był kolonią Karpnik. Nazwa miejscowości pochodzi od potoku w którym było bardzo dużo pstrągów.Pieklisko (niem. St.Br. Ehem Schmiede) – skały w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Zachodnich, w Rudawach Janowickich, w Górach Strużnickich ,w grupie Strużnickich Skał.
 • Strużnickie Skały w Masywie Świniej Góry

 • Widok ze Strużnicy na Przełęcz Strużnicką i Świnią Górę
 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Blok – ostrokrawędzisty, nietransportowany na duże odległości, fragment skały o średnicy większej niż 20 cm (największa frakcja ziarnowa skał okruchowych). Nagromadzenia bloków tworzą blokowisko, które po lityfikacji przechodzi w brekcję.
  Mniszek – skały w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Zachodnich, w Rudawach Janowickich, na Janowickim Grzbiecie.
  Orogeneza hercyńska (orogeneza waryscyjska) – okres intensywnych ruchów górotwórczych zachodzących w paleozoiku, pomiędzy późnym sylurem a końcem permu. W ich wyniku powstały góry określane mianem hercynidów lub waryscydów.
  Rudawski Park Krajobrazowy – położony w południowej części województwa dolnośląskiego na terenie gmin Bolków, Janowice Wielkie, Kamienna Góra, Marciszów, Mysłakowice oraz miast Jelenia Góra, Kamienna Góra i Kowary. Swym obszarem obejmuje Rudawy Janowickie wraz z Górami Sokolimi i Wzgórzami Karpnickimi oraz Góry Ołowiane w Górach Kaczawskich i Góry Lisie w Kotlinie Kamiennogórskiej. Chroni naturalne górskie i rzeczne geokompleksy przyrodnicze, m.in. określone w 2010 roku rezerwatem przyrody Trzcińskie Mokradła. Przez park przepływa przełomową doliną rzeka Bóbr. Znajduje się tam również wiele interesujących form skalnych zbudowanych z granitów, gnejsów, amfibolitów, zieleńców, zlepieńców (np. skałki, gołoborza) i obszarów łąkowych o wybitnych walorach botanicznych.
  Sudety Zachodnie (332.3) (cz. Krkonošská oblast, Západní Sudety, Západosudetská oblast, niem. Westsudeten) - zachodnia część Sudetów leżąca między Doliną Łaby na zachodzie a Bramą Lubawską na wschodzie. Na zachodzie graniczy z Górami Kruszcowymi, na północy z Niziną Śląską i Przedgórzem Sudeckim, na wschodzie z Sudetami Środkowymi, a na południu z Płytą Północnoczeską.
  Starościńskie Skały – grupa form skalnych w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Zachodnich, w paśmie Rudaw Janowickch w Górach Strużnickich.
  Góry Strużnickie (niem. Fisch-bacher) – niewielkie pasmo górskie, a raczej grzbiet górski, w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Zachodnich, w północno-zachodniej części Rudaw Janowickich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.