• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Światowy Związek Baptystyczny

  Przeczytaj także...
  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.Baptyści dnia siódmego (ang. Seventh Day Baptists, skrót: SDB) – ewangeliczne wyznanie protestanckie, reprezentujące baptystów zachowujących sabat siódmego dnia tygodnia tj. w sobotę i opierające swoje nauczanie wyłącznie na Biblii.
  Prawa człowieka – koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka. Prawa te mają charakter:

  Światowy Związek Baptystyczny – międzynarodowa organizacja stanowiąca porozumienie krajowych kościołów, unii oraz związków baptystów z całego świata, powstała w 1905. Obecnie Związek zrzesza 210 baptystycznych denominacji z 47 milionami dorosłych wiernych w ponad 200 krajach świata.

  Ewangelizacja (gr. euaggelizein – głosić dobrą nowinę) – propagowanie głównych kanonów wiary chrześcijańskiej, a przede wszystkim nauki o Jezusie.David Coffey (ur. 1941) – baptystyczny pastor brytyjski, w latach 1986-1987 przewodniczący Baptystycznej Unii Wielkiej Brytanii, w latach 1997-1999 przewodniczący Europejskiej Federacji Baptystycznej, a od 2005 przewodniczący Światowego Związku Baptystycznego.

  Cel[]

  Światowy Związek Baptystyczny stawia sobie za cele:

 • jednoczyć baptystów z całego świata,
 • przewodzić ogólnoświatowej ewangelizacji,
 • wychodzić naprzeciw potrzebom ludzkim,
 • bronić praw człowieka.
 • Prezydenci[]

  Światowy Związek Baptystyczny zarządzany jest przez Prezydenta Związku (przewodniczącego) oraz szesnastu wiceprezydentów. W 2005 roku przewodniczącym został wybrany na pięcioletnią kadencję David Coffey z Wielkiej Brytanii.

  Południowa Konwencja Baptystów (ang. Southern Baptist Convention, SBC) – największa protestancka grupa wyznaniowa w Stanach Zjednoczonych skupiająca zbory i lokalne kościoły baptystyczne głównie w południowej części kraju. Łącznie do Południowej Konwencji Baptystów należy blisko 16,2 milionów członków zrzeszonych w ponad 45.010 zborach.Światowy Kongres Baptystyczny – cykliczne spotkania baptystów z całego świata organizowane co 5 lat w różnych miejscach. W Kongresie uczestniczą głównie przedstawiciele kościołów i zborów należących do Światowego Związku Baptystycznego oraz zaproszeni goście.

  W latach 1988-2007 sekretarzem generalnym był Denton Lotz.

  Wspólnoty regionalne[]

  Związek podzielony jest na sześć regionalnych wspólnot:

 • Baptystyczna Wspólnota Ameryki Północnej (North American Baptist Fellowship),
 • Azjatycka Federacja Baptystyczna (Asian Baptist Federation),
 • Wszechafrykańska Wspólnota Baptystyczna (All-Africa Baptist Fellowship),
 • Karaibska Wspólnota Baptystyczna (Caribbean Baptist Fellowship),
 • Unia Baptystów Ameryki Łacińskiej (Union of Baptists in Latin America),
 • Europejska Federacja Baptystyczna (European Baptist Federation).
 • Światowe Kongresy Baptystyczne[]

   Osobny artykuł: Światowy Kongres Baptystyczny.

  Co pięć lat, począwszy od 1905, organizowane są Światowe Kongresy Baptystyczne podczas których m.in. wybierane są władze związku.

  Europejska Federacja Baptystyczna (ang. European Baptist Federation) – powstała w 1949 roku organizacja skupiająca kościoły i unie baptystyczne z krajów Europy i Bliskiego Wschodu. Federacja jest także jedną z sześciu regionalnych wspólnot Światowego Związku Baptystycznego.Kościół – organizacja utworzona przez wspólnotę religijną i duchowieństwo określonej religii, kierująca się doktryną religijną, posiadająca ścisłe normy kultu religijnego, moralności i własne zasady prawne.

  Członkowie[]

  Członkiem Związku jest m.in. Kościół Chrześcijan Baptystów w RP oraz Baptyści Dnia Siódmego. W 2004 z członkostwa zrezygnowała Południowa Konwencja Baptystów, największa wspólnota baptystyczna świata, licząca w chwili wystąpienia 16,3 milionów wyznawców i zapewniająca 20% budżetu światowego związku. Zarzucono ŚZB nadmierny ekumenizm oraz tendencje liberalizujące. W ŚZB pozostały jednak dwie czołowe konwencje stanowe przynależące do Południowej Konwencji Baptystycznej: konwencja Teksasu i konwencja Wirginii.

  Baptyzm – nurt chrześcijaństwa należący do protestantyzmu, akcentujący indywidualizm w relacji do Boga i nadrzędną rolę Pisma Świętego. Zbawienie nie jest według baptystów osiągalne na podstawie uczynków, lecz jedynie łaską Boga przez osobistą wiarę w zbawcze dzieło odkupienia z grzechu poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa. Baptyści udzielają chrztu wyłącznie tym, którzy świadomie wyrażają żal za grzechy i wyznają wiarę w Chrystusa. Akcentują autonomię poszczególnych zborów, są też zwolennikami rozdziału kościoła i państwa. Większość baptystów reprezentuje ewangelikalne chrześcijaństwo, choć istnieją także nieliczne wyznania baptystyczne przynależące do liberalnego nurtu protestantyzmu.Kościół Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej – wolny Kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym, zrzeszający większość baptystów żyjących w Polsce. Posiada około 6500 wiernych. Jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej, Konferencji Kościołów Europejskich, Aliansu Ewangelicznego w RP, Europejskiej Federacji Baptystycznej oraz Światowego Związku Baptystycznego. Organem prasowym Kościoła jest miesięcznik Słowo Prawdy. Siedzibą władz Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa. Podstawą prawną działalności Kościoła jest ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 30 czerwca 1995 r. Obecnym Przewodniczącym Rady Kościoła jest pastor dr Mateusz Wichary.

  Przypisy

  1. Alan Cooperman. Southern Baptists Vote To Leave World Alliance. „The Washington Post”, Wednesday, June 16, 2004. 

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona Światowego Związku Baptystycznego • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama