• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Świadkowie Jehowy  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Frederick William Franz (ur. 12 września 1893, zm. 22 grudnia 1992) – czwarty prezes Towarzystwa Strażnica. Urodził się w Convington w amerykańskim stanie Kentucky. W 1899 jego rodzina przeprowadziła się do Cincinnati. Tam w 1911 ukończył szkołę średnią. Później podjął studia na uniwersytecie w Cincinnati na wydziale humanistycznym. Chciał zostać kaznodzieją prezbiteriańskim. Uczył się greki w latach 1911-1913. Pod wpływem m.in. lektury Wykładów Pisma Świętego, pióra Russella postanowił odejść od kościoła prezbiteriańskiego i zostać Badaczem Pisma Świętego. Został ochrzczony 30 listopada 1913. Kilka miesięcy później opuścił uniwersytet i został kolporterem. W czerwcu 1920 został przyjęty do Betel w Brooklynie. Odbył kilka podróży służbowych by wspierać duchowo współwyznawców w różnych częściach świata. W październiku 1945 został wiceprezesem, a 22 czerwca 1977 prezesem Towarzystwa. Był też członkiem Ciała Kierowniczego. Jego bratankiem był również były członek Ciała Kierowniczego Raymond Franz.Księga Daniela [Dn lub Dan] – księga zaliczana do Pism (Ketuwim) Biblii hebrajskiej oraz ksiąg prorockich chrześcijańskiego Starego Testamentu. Jej autorstwo przypisuje się tradycyjnie Danielowi. Czas jej powstania datuje się obecnie na okres od połowy VI wieku po 164 rok przed Chrystusem. Księga została zredagowana częściowo w języku hebrajskim, a częściowo w aramejskim. Dwa ostatnie rozdziały tej księgi, według katolickiego i prawosławnego kanonu, zostały napisane w języku greckim i nie są uznawane za natchnione przez judaizm i protestantyzm. Treść księgi wiąże się z postacią proroka Daniela, żyjącego na dworze babilońskim i perskim na przełomie VII i VI wieku przed Chr. Składa się na nią osiem opowiadań o Danielu i cztery jego wizje.
  Statystyki[]
   Zobacz więcej w artykule Głosiciel, w sekcji Tabela liczby głosicieli.
   Zobacz więcej w artykule Pionier (Świadkowie Jehowy), w sekcji Tabela liczby pionierów.
   Zobacz więcej w artykule Świadkowie Jehowy w Australii i Oceanii, w sekcji Statystyka.
   Zobacz więcej w artykule Świadkowie Jehowy w krajach Azji, w sekcji Statystyka.

  W roku 2015 najwyższa liczba głosicieli wyniosła 8 220 105 osób należących do 118 016 zborów (w Polsce 122 021 głosicieli w 1327 zborach). Podczas jedynego w roku święta religijnego Świadków Jehowy – Wieczerzy Pańskiej (Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa) – na całym świecie w 2015 roku zebrało się 19 862 783 osoby (w Polsce 191 524).

  Głosiciel – kaznodzieja Świadków Jehowy, ochrzczony lub nieochrzczony członek zboru, który nieodpłatnie głosi dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Na całym świecie w 2012 roku było maksymalnie 7 782 346 aktywnych głosicieli, należących do 111 719 zborów w 239 krajach i terytoriach (w Polsce 125 485 głosicieli w 1487 zborach).List do Rzymian [Rz lub Rzym] – jeden z listów Nowego Testamentu autorstwa apostoł Pawła. List został napisany najprawdopodobniej pod koniec trzeciej podróży misyjnej apostoła Pawła w Koryncie w latach 57/58 n.e. Adresatem listu była rzymska gmina chrześcijańska.

  Zestawienie podstawowych statystyk opublikowanych przez Świadków Jehowy:

 • Najwyższa liczba głosicieli w 2015: 8 220 105
 • Przeciętna liczba głosicieli w 2015: 7 987 279
 • Procent wzrostu w stosunku do 2014: 1,5%
 • Liczba nowoochrzczonych w 2015: 260 273
 • Liczba krajów i terytoriów: 240
 • Przeciętna liczba pionierów pomocniczych w 2015: 443 504
 • Przeciętna liczba pionierów pełnoczasowych w 2015: 1 135 210
 • Liczba godzin spędzonych w działalności kaznodziejskiej w 2015: 1 933 473 727
 • Przeciętna liczba studiów biblijnych w 2015: 9 708 783
 • Liczba obecnych na Wieczerzy Pańskiej (Pamiątce) w 2015: 19 862 783
 • Liczba zborów w 2015: 118 016
 • Statystyki
 • Najwyższa liczba głosicieli Świadków Jehowy na świecie w latach 1945–2013

  Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe (pop. Towarzystwo Strażnica) – korporacje prawne reprezentujące przed władzami świeckimi Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy.Biblia warszawska, Nowy Przekład, potocznie: „Brytyjka” – współczesne protestanckie tłumaczenie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu z języków oryginalnych (hebrajskiego, aramejskiego i greckiego) na język polski, opracowane przez Komisję Przekładu Pisma Świętego, z inicjatywy Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Warszawie. Jest to najpopularniejszy w Polsce protestancki przekład Pisma Świętego.
 • Liczba głosicieli Świadków Jehowy oraz obecnych na Pamiątce w latach 1945–2014

 • Publikacje[]

   Osobny artykuł: Publikacje Świadków Jehowy.

  Świadkowie Jehowy są znani z prowadzenia działalności kaznodziejskiej. Publikacje biblijne wydają w formie drukowanej, elektronicznej, fonicznej i wizualnej w przeszło 850 językach, w tym w ponad 100 językach migowych oraz dodatkowo w przeszło 30 wydaniach brajlowskich. Publikacje te są dostępne online na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy – jw.org. Do najbardziej znanych należą czasopisma: „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy” wydawana w 282 językach w przeciętnym nakładzie prawie 59 milionów egzemplarzy oraz „Przebudźcie się!” – w 107 językach w przeciętnym nakładzie ponad 57,7 miliona egzemplarzy.

  Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.Zniesławienie, pomówienie, obmówienie, oszczerstwo – występek polegający na pomówieniu innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.

  Towarzystwo Strażnica publikuje również Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, przekład Pisma Świętego wydany do tej pory w nakładzie przeszło 208 milionów egzemplarzy w przeszło 130 językach. Tylko w latach 1998–2008 łączny nakład wszystkich publikacji biblijnych wyniósł ponad 20,7 miliarda egzemplarzy, a w samym tylko roku 2015 – około 4,5 mliarda egzemplarzy. Zostały one wydrukowane we własnym zakresie – głównie w 15 dużych drukarniach znajdujących się w Ameryce Północnej i Południowej, Afryce, Azji, Australii i Europie.

  Radio WBBR (późniejsze: WPOW – 1330 AM i WNYM) – stacja radiowa będąca pierwszą rozgłośnią Towarzystwa Strażnica, zlokalizowana w Rossville na Staten Island w stanie Nowy Jork w USA. Przez ponad 30 lat stacja nadawała audycje o tematyce religijnej. Emitowano wykłady biblijne, muzykę, słuchowiska biblijne oraz relacje z procesów sądowych, w których grupa aktorów z Biura Głównego Świadków Jehowy utworzyła tzw. „Teatr Króla”, który na podstawie stenografów z realizmem odtwarzał sceny rozgrywające się w sali sądowej, żeby dokładnie poinformować opinię publiczną o poczynaniach władz. Po pewnym czasie ze względu na ów rozgłos niektórzy urzędnicy zaczęli staranniej rozpatrywać sprawy dotyczące Świadków Jehowy i ich działalności religijnej. Nadawano też audycje „Obserwujemy świat” z wiadomościami międzynarodowych agencji informacyjnych, „Młody kaznodzieja przemawia” oraz „Pora na domowe studium Biblii”.Tradycja – przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury (takie jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne), uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przyszłości.

  Status religii oraz legalność[]

  W większości krajów świata Świadkowie Jehowy są prawnie zarejestrowani jako związek wyznaniowy lub działają legalnie na mocy przepisów ogólnych. Jednak zwłaszcza w czasie wojen działalność religijna Świadków Jehowy była w przeszłości zakazywana lub ograniczana prawnie nawet w wielu tych krajach, w których obecnie mogą ją prowadzić bez przeszkód.

  Erytrea, oficjalnie Państwo Erytrea (tigrinia ኤርትራ – Ertra, ሃግሬ ኤርትራ – Hagere Ertra; arab. إرتري – Iritrija, دولة إرتري – Daulat Iritrija) – państwo w Afryce Wschodniej, nad Morzem Czerwonym. Graniczy z Etiopią, Dżibuti i Sudanem.Nisan (hebr. ניסן, czyt. nîsān) – nazwa jednego z miesięcy w kalendarzu żydowskim, w kalendarzu gregoriańskim przypadającego na marzec-kwiecień. Nisan jest pierwszym miesiącem żydowskiego kalendarza religijnego i siódmym (w roku przestępnym ósmym) miesiącem żydowskiego kalendarza świeckiego; liczy 30 dni.

  Wiele międzynarodowych organizacji świeckich, także sądowniczych, uznaje Świadków Jehowy za „znaną religię”. Czasami jednak w niektórych dokumentach wymieniani byli jako sekta. Na przykład we Francji zostali ujęci w sprawozdaniu parlamentarnym na liście sekt. Choć raport ten sam w sobie nie pociągał za sobą konsekwencji prawnych, to jednak był wykorzystywany przeciwko Świadkom Jehowy. 1 grudnia 2005 roku Sąd Apelacyjny w Paryżu nakazał francuskiemu ministrowi spraw wewnętrznych udostępnienie Świadkom Jehowy dokumentów policyjnych, na podstawie których wciągnięto ich w roku 1996 na listę sekt. Sąd uznał, że oceny skutków działalności Świadków Jehowy, o której wspominają te dokumenty, miały błahy charakter i nie mogą być brane pod uwagę. 30 czerwca 2011 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że rząd Francji naruszył prawa Świadków Jehowy, kiedy starał się narzucić z mocą wsteczną 60% podatek od wszystkich darowizn przekazanych przez Świadków Jehowy we Francji w latach 1993 i 1996. 5 lipca 2012 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że rząd Francji musi zwrócić Świadkom Jehowy ponad 4,5 miliona euro – wraz z odsetkami – w celu pełnego zadośćuczynienia za naruszenie ich wolności religijnej poprzez nielegalne opodatkowanie. 11 grudnia 2012 roku rząd Francji zwrócił Świadkom Jehowy 6 373 987,31 euro, a także pokrył koszty procesu.

  Kult świętych – w katolicyzmie i prawosławiu szczególny szacunek do osób uważanych za zbawione, oraz do świętych aniołów, którzy stawiani są za wzór dla wszystkich żyjących. Do świętych można zwracać się z prośbą o wstawiennictwo do Boga.Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna środków produkcji, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.
  Działalność wyznania została zakazana lub znacznie ograniczona w 30 krajach (kolor czerwony) lecz jest prowadzona nieoficjalnie

  Na całym świecie Świadkowie Jehowy odmawiają pełnienia służby wojskowej bądź udziału w szkoleniach wojskowych. Z tego względu w czterech krajach są skazywani na karę pozbawienia wolności. Jednak w większości krajów świata podyktowana sumieniem odmowa służby wojskowej jest uznawana za wystarczający powód do niepowoływania do tej służby, a odmawiający jej nie są karani. W krajach tych na mocy ustawodawstwa zazwyczaj albo obowiązuje zawodowa służba wojskowa albo wprowadzono alternatywną służbę cywilną, której podlegają Świadkowie Jehowy.

  Kuwejt, Państwo Kuwejt (Daulat al Kuwajt دولة الكويت) – państwo położone w południowo-zachodniej Azji, na północno-zachodnim wybrzeżu Zatoki Perskiej. Graniczy z Irakiem (242 km) i Arabią Saudyjską (222 km) – łączna długość granic lądowych wynosi 464 km, ponadto 499 km wybrzeża morskiego.Świadkowie Jehowy w Armenii – wspólnota 11 073 aktywnych Świadków Jehowy (głosicieli) w Armenii, należących do 133 zborów. W 2012 roku na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej (Pamiątce) zebrało się 23 201 osób. Biuro Krajowe mieści się w Erywaniu.

  W Sądzie Najwyższym USA do końca 1998 roku toczyło się 71 spraw dotyczących działalności religijnej lub wolności wyznania Świadków Jehowy, z których około dwie trzecie zakończyło się wyrokiem korzystnym dla tego ruchu religijnego. Do roku 2015 w 50 rozpatrzonych sprawach zapadły decyzje pomyślne dla Świadków Jehowy.

  List do Hebrajczyków [Hbr], List do Żydów [Żyd] – jeden z listów Nowego Testamentu zamieszczany w wydaniach Biblii przed Listami powszechnymi. Imię autora nie jest w liście wymienione i od początku stanowiło kwestię sporną. Przez długie lata autorstwo przypisywano Pawłowi z Tarsu, pogląd ten jest jednak obecnie zarzucony. Również kanoniczność Listu budziła wątpliwości. Obecnie kwestie autorstwa i kanoniczności nie znajdują się w centrum zainteresowań biblistów, poruszane są natomiast zagadnienia takie jak struktura Listu, tło religijno-historyczne i główne wątki myśli teologicznej.Biblijna Szkoła Strażnicy – Gilead (ang. Watchtower Bible School of Gilead) – szkoła kształcąca misjonarzy Świadków Jehowy, założona przez Towarzystwo Strażnica w 1943 roku w South Lansig, stanie Nowy Jork w USA. Obecnie mieści się ona w Centrum Szkoleniowym Świadków Jehowy w Patterson w stanie Nowy Jork. Program szkolenia oparty jest przede wszystkim na Piśmie Świętym a koncentruje się ono na działalności ewangelizacyjnej. Pieczę nad Szkołą Gilead sprawuje Dział Szkoleń Teokratycznych pod nadzorem Komitetu Nauczania Ciała Kierowniczego. 14 września 2013 roku naukę zakończyła 135 klasa, którą ukończyło 48 studentów skierowanych do 24 krajów świata.

  W latach 2000–2014 Świadkowie Jehowy odnieśli 244 zwycięstwa w sądach najwyższych różnych krajów. Ponadto do czerwca 2014 roku przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka wygrali 57 spraw, których orzeczenia są wiążące dla wszystkich krajów członkowskich Rady Europy. Do 2015 roku Trybunał ten orzekł m.in. na korzyść Świadków Jehowy z Armenii, z Austrii, z Azerbejdżanu, z Francji, z Gruzji, z Rosji oraz z Turcji. Mimo tego w Rosji w dalszym ciągu toczą się procesy przeciwko temu związkowi religijnemu. 26 czerwca 2014 roku Trybunał ten jednogłośnie orzekł, że władze rosyjskie nie mogą prawnie ograniczać swobód religijnych Świadków Jehowy.

  Nowy Testament (gr. Ἡ Καινὴ Διαθήκη, on Kainē Diathēkē) – druga, po Starym Testamencie, część Biblii chrześcijańskiej, powstała na przestrzeni 51-96 r. n.e.; stanowi zbiór 27 ksiąg, przedstawiających wydarzenia z życia Jezusa i wczesnego Kościoła oraz pouczenia skierowane do wspólnot chrześcijańskich, tradycyjnie datowanych na drugą połowę I wieku; niektórzy bibliści datują część ksiąg również na pierwszą połowę II wieku; główne źródło chrześcijańskiej doktryny i etyki.Wielki Tydzień – w chrześcijaństwie uroczysty czas upamiętniający ostatnie dni Chrystusa, przygotowujący do największego święta chrześcijan, Zmartwychwstania Pańskiego. Szczególnym czasem w Wielkim Tygodniu jest Triduum Paschalne.

  W Polsce Świadkowie Jehowy zostali zarejestrowani po raz pierwszy w 1913 roku, a zbór warszawski w roku 1905. Zakaz działalności Świadków Jehowy obowiązywał od roku 1938 do końca II wojny światowej oraz od roku 1950 do 1989. Pod koniec tego okresu w celu ułatwienia importu swoich publikacji Świadkowie Jehowy w Polsce zarejestrowali w 1985 roku spółkę Strażnica – Wydawnictwo Wyznania Świadków Jehowy w Polsce. 12 maja 1989 zostali oficjalnie zarejestrowani i zalegalizowani w Urzędzie do Spraw Wyznań jako związek wyznaniowy pod nazwą Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe. Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce, od roku 2014 jako Świadkowie Jehowy w Polsce. 31 stycznia 1990 roku zostali wpisani do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych pod nr 34.

  Oman (arab. عُمان Uman), Sułtanat Omanu (arab. سلطنة عُمان Saltanat Uman) – państwo w Azji, leżące na Półwyspie Arabskim, nad Morzem Arabskim i Zatoką Omańską. Graniczy z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Arabią Saudyjską i Jemenem. Stolica mieści się w mieście Maskat. Oman należy do Ligi Państw Arabskich.Księgi deuterokanoniczne (wtórnokanoniczne) – termin używany w katolicyzmie i prawosławiu na określenie tych spośród ksiąg Pisma Świętego Starego Testamentu funkcjonujących w kanonie tych wyznań, których nie zawiera Biblia hebrajska. Samo określenie deuterokanoniczne nawiązuje do kwestionowania kanoniczności tychże ksiąg w odróżnieniu od ksiąg protokanonicznych, które uznaje za natchnione zarówno judaizm, jak i całe chrześcijaństwo.

  Całkowity zakaz działalności lub znaczne jej ograniczenie (aż po otwarte prześladowania, aresztowania, przetrzymywanie w więzieniach i obozach, liczne przypadki używania przemocy i inne szykany) ma miejsce w 30 krajach, komunistycznych: Chiny, Korea Północna, Laos, Wietnam, islamskich: Algieria, Afganistan, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Brunei, Dżibuti, Egipt, Erytrea, Irak, Iran, Jemen, Jordania, Katar, Komory, Kuwejt, Libia, Malediwy, Maroko, Oman, Somalia, Syria, Tunezja, Uzbekistan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Turkmenistan, Tadżykistan, a także w Singapurze. Ogółem w wyżej wymienionych krajach następuje w ciągu ostatnich kilku lat coroczny ok. 7–26-procentowy wzrost liczby głosicieli. W 2015 roku w tych krajach działało w sumie 38 833 głosicieli w 844 zborach.

  Iran (pers. ايران – Irān), (dawniej znany powszechnie na Zachodzie jako Persja) pełna nazwa: Islamska Republika Iranu (pers. جمهوری اسلامی ايران – Dżomhuri-je Eslāmi-je Irān) – państwo na Bliskim Wschodzie, leżące nad Morzem Kaspijskim, Zatoką Perską i Zatoką Omańską.Narkotyk – potoczna nazwa niektórych substancji odurzających działających na ośrodkowy układ nerwowy. Ze względu na poglądy społeczne, różnice kulturowe, stany prawne itp. nie ma jednoznacznej definicji słowa narkotyk. Narkotykami nazywa się:

  Świadkowie Jehowy nadal są więzieni z powodu swych przekonań religijnych. Według danych ze lipca 2016 roku na całym świecie było to 566 osób. W tym w Erytrei – 55, w Korei Południowej – 495, w Singapurze – 14, w Turkmenistanie – 1 i w Górskim Karabachu – 1. W Erytrei w 1994 roku Świadkom Jehowy odebrano obywatelstwo oraz pozbawiono wynikających z niego podstawowych praw. Wśród 55 osób uwięzionych w Erytrei znajduje się 49 mężczyzn i 6 kobiet, a także dzieci pozostawione przy uwięzionych matkach. Żadnej z tych osób nie zostały formalnie postawione zarzuty. Trzech więźniów znajduje się w więzieniach od 24 września 1994 roku, czyli od ponad 21 lat, wkrótce po uzyskaniu przez Erytreę niepodległości w 1993 roku. W Korei Południowej i Singapurze powodem uwięzienia była odmowa pełnienia służby wojskowej. Komitet Praw Człowieka ONZ, uznał że wydając wyroki skazujące za odmowę służby wojskowej, Korea Południowa nie dotrzymała złożonego na forum międzynarodowym zobowiązania, dotyczącego respektowania podstawowych praw człowieka. W Turkmenistanie Świadek Jehowy został skazany na 4 lata więzienia za prowadzenie działalności religijnej. W Górskim Karabachu powodem uwięzienia jest odmowa pełnienia służby wojskowej.

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Neutralność światopoglądowa państwa – model relacji między państwem a światopoglądem, w szczególności zaś religią, a także doktryna polityczno-prawna opierająca się na postulacie oddzielenia kwestii wyznaniowych od władzy świeckiej.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wielkanoc, Pascha, Niedziela wielkanocna, Zmartwychwstanie Pańskie, mazow. Wielki Dzień – najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie wyznające Nicejskie Credo (325 r.).
  Świadkowie Jehowy w Erytrei – wspólnota ok. 1600 aktywnych Świadków Jehowy (głosicieli) w Erytrei, którzy działają w warunkach ostrego zakazu rządowego; są też brutalnie prześladowani. Według danych z 2012 roku około 50 wyznawców (w tym osoby powyżej 70. roku życia, a nawet dzieci, które w chwili aresztowania wraz z matkami miały dwa lata) było więzionych bez żadnego aktu oskarżenia (niektórzy nawet od 1994 roku).
  Diabeł (gr. διάβολος diábolos – oskarżyciel, oszczerca) – w judaizmie i chrześcijaństwie ogólna nazwa złych, upadłych aniołów; inne określenia: szatan, demon.
  Wyzwolenie (ang. Deliverance) – publikacja wydana w 1926 roku przez Towarzystwo Strażnica, napisana przez drugiego prezesa Towarzystwa Strażnica, J. F. Rutherforda (wydanie polskie: 1928).
  Księga Psalmów [Ps] (hebr. תְהִלִּים tehillim; gr. Ψαλμοί Psalmoi) – wchodząca w skład Biblii (Stary Testament) księga zawierająca zbiór 150 utworów poetyckich w języku hebrajskim. Samodzielne tłumaczenie bądź parafraza Księgi Psalmów, czasem w średniowieczu zawierające dodatkowe kantyki i hymny, to psałterz.
  III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).
  Magia, czary, czarostwo – ogół wierzeń i praktyk opartych na przekonaniu o istnieniu sił nadprzyrodzonych, które można opanować za pomocą odpowiednich zaklęć i czynności.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.3 sek.