• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Święty Tychik

  Przeczytaj także...
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Kult świętych – w katolicyzmie i prawosławiu szczególny szacunek do osób uważanych za zbawione, oraz do świętych aniołów, którzy stawiani są za wzór dla wszystkich żyjących. Do świętych można zwracać się z prośbą o wstawiennictwo do Boga.
  Ado z Vienne (Adon z Vienne) (ur. ok. 800, zm. 16 grudnia 875) – święty katolicki, francuski hagiograf, arcybiskup Vienne.

  Święty Tychik, również Tychyk lub Tychykus, łac. Tychicus (ur. w Efezie k. dzisiejszego Selçuk, zm. w I wieku) – postać biblijna, jeden z siedemdziesięciu dwóch, uczeń św. Pawła, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego, czczony przez Syryjski Kościół Ortodoksyjny i Apostolski Kościół Ormiański

  Kalendarz juliański – kalendarz słoneczny opracowany na życzenie Juliusza Cezara przez astronoma greckiego Sosygenesa i wprowadzony w życie w roku 709 AUC (45 p.n.e.) jako kalendarz obowiązujący w państwie rzymskim. Obowiązywał w Europie przez wiele stuleci, np. w Hiszpanii, Portugalii, Polsce i Włoszech do 1582, w Rosji od 1700 do 1918 (wcześniej stosowano kalendarz bizantyjski, w którym rok zaczynał się 1 września), a w Grecji aż do 1923. Kalendarz juliański został zastąpiony przez kalendarz gregoriański w roku 1582; do dzisiaj jednak niektóre Kościoły wciąż posługują się tym kalendarzem aby podkreślić swoją odrębność.Nowy Testament (gr. Ἡ Καινὴ Διαθήκη, on Kainē Diathēkē) – druga, po Starym Testamencie, część Biblii chrześcijańskiej, powstała na przestrzeni 51-96 r. n.e.; stanowi zbiór 27 ksiąg, przedstawiających wydarzenia z życia Jezusa i wczesnego Kościoła oraz pouczenia skierowane do wspólnot chrześcijańskich, tradycyjnie datowanych na drugą połowę I wieku; niektórzy bibliści datują część ksiąg również na pierwszą połowę II wieku; główne źródło chrześcijańskiej doktryny i etyki.

  Żył w I wieku, a źródłem informacji o tej postaci jest Nowy Testament, gdzie wymieniony jest w listach apostolskich św. Pawła, a także w Dziejach Apostolskich.

  Pochodził z prowincji zwanej Azja i należał do grupy towarzyszących św. Pawłowi w trzeciej wyprawie misyjnej. Nazywany przez apostoła „umiłowanym bratem, wiernym sługą i współpracownikiem w Panu” towarzyszył mu w czasie pobytu w rzymskim więzieniu, a następnie na jego polecenie udał się do Azji Mniejszej by dostarczyć list do Kolosan i z Listem do Efezjan. W czasie tej podróży miał też Tychik powiadomić o położeniu w jakim się znalazł apostoł i pocieszyć współwyznawców. Św. Paweł rozważał kandydaturę Tychika na następcę biskupa Tytusa, ale wysłał go zamiast Tymoteusza do Efezu. Dalsze jego losy nie są znane.

  Pafos (gr. Πάφος) – miasto na południowo-zachodnim wybrzeżu Cypru, ważny ośrodek turystyczny. Czwarte pod względem wielkości miasto kraju.Wstawiennictwo świętych – doktryna występująca w części wyznań chrześcijańskich, przede wszystkim katolickich i prawosławnych, zakładająca możliwość wstawiennictwa zbawionych zmarłych w modlitwach zanoszonych do Boga oraz uznająca zanoszenie próśb przez wiernych w formie modlitwy skierowanej do świętego o wstawiennictwo u Boga. W pobożności katolickiej i prawosławnej występują tzw. patroni, uchodzący za posiadających szczególną skuteczność wstawienniczą w danych problemach.
  Kult

  Do martyrologiów trafił za sprawą św. Ado, który przypisał mu sakrę Pafos. W menologiach i synaksarionach greckich występuje jako biskup Chalcedonu, w Kolophanium w Jonii, a także cypryjskiego Neapolis co jednak nie znajduje potwierdzenia w innych źródłach historycznych.

  Cypr (Republika Cypryjska) – państwo położone na wyspie Cypr leżącej we wschodniej części Morza Śródziemnego u wybrzeży Turcji, Syrii i Libanu. Od 1 maja 2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  Wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 29 kwietnia.

  Kościoły wschodnie, z uwagi na liturgię według kalendarza juliańskiego, wspominają świętego:

 • Kościół greckokatolicki - 30 stycznia/12 lutego, 31 lipca/13 sierpnia i 8/21 grudnia,
 • Kościół syryjski, prawosławny - 4/17 stycznia (Sobór Siedemdziesięciu Apostołów) i 8/21 grudnia,
 • Kościół ormiański - 8/21 grudnia.
 • Zobacz też[]

 • kult świętych
 • modlitwa za wstawiennictwem świętego
 • święci i błogosławieni Kościoła katolickiego
 • Tychik (imię)
 • Przypisy

  1. Tychicus - Ökumenisches Heiligenlexikon (niem.)
  2. Апостолы от 70 (ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ) (ros.). [dostęp 2010-06-23].
  3. Ef 6,21 w przekładach Biblii.
  4. Kol 4,7 w przekładach Biblii.
  5. 2Tm 4,12 w przekładach Biblii.
  6. Tt 3,12 w przekładach Biblii.
  7. Dz 20,4 w przekładach Biblii.
  8. podwójne datowanie

  Bibliografia[]

 • Henryk Fros SJ, Franciszek Sowa: Księga imion i świętych.. WAM, Księża Jezuici.
 • Święci na każdy dzień. T. II: Kwiecień. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2009, s. 117. ISBN 978-83-7558-294-9.
 • Linki zewnętrzne[]

 • San Tichico - Santi Beati (wł.)
 • Chalkedon, Chalcedon (gr. Χαλκηδών Chalkēdṓn, łac. Chalcedonia) – starożytne miasto portowe założone przez greckich kolonistów z Megary w roku 676 p.n.e. nad azjatyckim wybrzeżem Bosforu w krainie Bitynia. Miasto znajdowało się na półwyspie Chalkedońskim u wejścia do cieśniny Bosfor prawie dokładnie naprzeciw starożytnego Byzantionu – późniejszego Konstantynopola.List do Kolosan [Kol] – list św. Pawła, napisany do gminy chrześcijańskiej w Kolosach, stanowiący księgę Nowego Testamentu. Adresaci listu wywodzili się prawdopodobnie ze środowiska pogańskiego. List prezentuje obraz żywej, zjednoczonej i stałej w wierze, jednak nie w pełni dojrzałej duchowo wspólnoty. Został napisany w celu umocnienia wiary młodego Kościoła kolosańskiego i ostrzeżenia go przed grożącymi mu błędami. Zgodnie z listem chrześcijanie powołani są do nowego życia w Chrystusie, który jest Głową Kościoła, i nie powinni poddawać się w niewolę nauk czysto ludzkich. Jako wybrani przez Boga powinni dawać świadectwo nowego życia i w swym postępowaniu mieć wzgląd na Jezusa Chrystusa.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jonia – kraina w starożytności położona w centralnej części wybrzeża Azji Mniejszej, między rzekami Hermos a Meander. Zasiedlona przez Greków, głównie Jonów z Attyki i Peloponezu. Od północy graniczyła z Eolią, od wschodu z Lidią, od południa z Karią. Do Jonii zaliczano również przybrzeżne wyspy, z największymi miastami Chios i Samos.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Martyrologium – w Kościele katolickim i w prawosławiu, uporządkowana chronologicznie księga liturgiczna zawierająca informacje o męczennikach, świętych, błogosławionych i obchodzonych uroczystościach.
  Syryjski Kościół Ortodoksyjny, także Kościół jakobicki, syryjski, zachodniosyryjski, syriacki, syryjsko-ortodoksyjny – jeden z Kościołów Wschodu, wyznających monofizytyzm. Kościół wywodzi się z terenów dzisiejszych Syrii, Iraku i Libanu, ponadto działa wśród wiernych w Niemczech, Szwecji, Holandii, Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Australii. Jego głową jest syryjski patriarcha Antiochii, rezydujący obecnie w Damaszku. Powstał na fali wywołanej uznaniem monofizytyzmu za herezję przez Kościół katolicki i jej wyklęciem na Soborze Chalcedońskim w 451, podobnie jak Koptyjski Kościół Ortodoksyjny i Apostolski Kościół Ormiański.
  Tytus z Krety, Tytus Kreteński, apostoł Tytus, cs. Apostoł Tit, jepiskop Kritskij (ur. ok. 2 w Antiochii Syryjskiej, zm. ok. 96 prawdopodobnie w Gortynie) – uczeń św. Pawła Apostoła, biskup, apostoł Krety, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego.
  Tychik (łac.) Tychicus, (gr.) Tychikós – imię męskie pochodzenia greckiego i pochodzący od przymiotnika pospolitego tychikós - przypadkowy , oznaczające "przybywający dyskretnie". Św. Tychik był towarzyszem św. Pawła, apostoła.
  Selçuk – miasto w zachodniej Turcji w prowincji Izmir, ok. 23 tys. mieszkańców. Na obrzeżach miasta znajdują się ruiny starożytnego Efezu oraz Artemizjonu, co sprawia, że miasto jest dziś jednym z ważniejszych centrów turystycznych w kraju.

  Reklama