• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Święty Roch - Poznań

  Przeczytaj także...
  Aleja Niepodległości – główna ulica Poznania biegnąca równolegle do ul. Tadeusza Kościuszki wzdłuż ścisłego centrum miasta. Została wytyczona w 1905 po likwidacji poligonalnych umocnień Twierdzy Poznań, w trakcie budowy Dzielnicy Cesarskiej. W latach 1905–1919 nosiła nazwę Kaiserring, od 1919–1939: Wały Leszczyńskiego, 1939–1945: Oberwall, Niederwall, a w latach 1945–1990 - aleja Stalingradzka.Pop (z gr. papas (Παππάς)) – dawne określenie kapłana w Cerkwi prawosławnej i Kościołach greckokatolickich, w średniowieczu używane także wobec księży katolickich. Na skutek propagandy bolszewickiej słowo to nabrało w niektórych krajach pejoratywnego znaczenia i obecnie jest uważane za obraźliwe. Wierni prawosławni w krajach słowiańskich używają określenia batiuszka (biał. батюшка) lub otiec (ros. отец) z imieniem. Jego żona to matuszka.
  Rondo Rataje – rondo znajdujące się na Ratajach w Poznaniu, będące skrzyżowaniem ulic: Bolesława Krzywoustego, Jana Pawła II i Ludwika Zamenhofa. Rondo stanowi element I oraz II ramy komunikacyjnej miasta.

  Święty Roch (inne nazwy historyczne: Łacina, Stanisławowo, Miasteczko) – dzielnica Poznania, na osiedlu administracyjnym Rataje. Granice wyznaczają ulice: Kórnicka, Pleszewska, Krzywoustego i tereny nadwarciańskie. Nazwy dzielnicy poświadczone są w ulicach: Łacina, Na Miasteczku, Św. Rocha, Łucznicza, Serafitek.

  Park Karola Kurpińskiego - park miejski w Poznaniu, na terenie Świętego Rocha, przylegający do ulic Serafitek i Świętego Rocha.Archiwum Państwowe w Poznaniu – pierwsze archiwum w Poznaniu powstało w 1869 r. (Staatsarchiv Posen) jako placówka pruskiej sieci archiwów prowincjonalnych. Gromadziło księgi sądów grodzkich i ziemskich z okresu staropolskiego, akta i dokumenty ze skasowanych klasztorów oraz akta po zlikwidowanych urzędach pruskich.

  Niektórzy mieszkańcy Świętego Rocha są członkami Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych", której siedziba Zarządu znajduje się na Osiedlu Piastowskim.

  Historia[]

  W 1562 roku wojewoda poznański Stanisław Górka ulokował na omawianym terenie miasto Stanisławowo, które jednak już w 1599 roku utraciło prawa miejskie. W 1611 dekretem Zygmunta III zostało włączone do Poznania. Mieszkało tam wówczas kilkaset rodzin, trudniących się głównie rzemiosłem. Zabudowa była w całości drewniana i koncentrowała się wokół rynku i kilku ulic. 13 czerwca 1661, w wyniku pożaru, który wybuchł w domu Stanisława Sadkowskiego, spaleniu uległo 28 domów mieszkalnych i liczne zabudowania gospodarcze. Łacina uległa prawie całkowitej zagładzie w okresie potopu szwedzkiego. 17 stycznia 1778 dokonano w tym rejonie prawosławnego obrzędu poświęcenia rzeki Warty przez popa, w asyście wojska rosyjskiego i salw armatnich. W XIX wieku znajdowała się tutaj strzelnica bractwa kurkowego, zastąpiona w 1938 przez Park Karola Kurpińskiego.

  Mur pruski jest to rodzaj ściany szkieletowej, inaczej ryglowej, ramowej lub fachówki (z niem. Fachwerk), wypełnionej murem z cegły, często mylona z szachulcem, czyli ścianą szkieletową z wypełnieniem gliniano-słomianym lub gliniano-trzcinowym. Jego konstrukcja drewniana jest widoczna, często impregnowana i może być traktowana jako element dekoracyjny. Ceglane pola elewacji, zwykle już w trakcie użytkowania budynku, mogły ulegać tynkowaniu i bieleniu, co nadawało im pozorny wygląd bielonej elewacji szachulcowej.Rzemiosło – zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, posiadającą udokumentowane kwalifikacje do wykonywania danej działalności gospodarczej we własnym imieniu i na swój rachunek, przy zatrudnieniu niewielkiej liczby pracowników, których praca ma na celu wspieranie działalności rzemieślnika. O tym, czy dana działalność jest rzemiosłem decydują jej właściwości,charakter, niewielka skala i rozmiar oraz brak cechy uciążliwości środowiskowej oraz społecznej typowej dla działalności przemysłowej lub też produkcyjnej w znacznym rozmiarze. Jako przykład rzemiosła można podać artystyczny wyrób cegieł prowadzony w niewielkim rozmiarze, a jako działalność przemysłową- produkcję materiałów budowlanych w specjalnie przeznaczonych do tego urządzeniach prowadzona w znacznych rozmiarach w sposób zorganizowany i ciągły.

  Od XVII wieku istniał drewniany kościół św. Rocha, od połowy XVIII wieku kościół z muru pruskiego, spalony w czasie II wojny światowej. Jednocześnie od roku 1938 powstawał budynek nowego kościoła, dokończony i odbudowany po wojnie.

  W dniu 22 lipca 1979 roku oddano do użytku dworzec autobusowy Rataje położony w pobliżu ronda o tej samej nazwie, w miejscu działającego wcześniej, bo od roku 1953 postoju autobusów.

  Od roku 1990 działa w tym rejonie rozgłośnia studenckiego Radia Afera mieszcząca się na ulicy Św. Rocha 11a, zaś od 2003 roku funkcjonuje na ulicy Serafitek 8 poznański ośrodek Telewizji Polskiej, przeniesiony tutaj ze swej wcześniejszej siedziby na Alei Niepodległości 30 w centrum miasta.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Nowe Miasto – dawna dzielnica administracyjna Poznania od 1954 do 1990 roku. Była największą z pięciu dawnych dzielnic. Obejmowała cały obszar miasta na wschód od Warty (prawy brzeg) oraz Ostrów Tumski.

  W latach 1954–1990 Święty Roch należał do dzielnicy Nowe Miasto, a w latach 1996–2010 do osiedla Rataje nad Wartą.

  Widok na dzielnicę Święty Roch od strony Ronda Rataje, na pierwszym planie dworzec autobusowy Rataje, w tle od lewej: stacja benzynowa BP, apartamentowiec Tarasy Warty i jeden z akademików studenckich.
  Widok na dzielnicę Święty Roch od strony Ronda Rataje, na pierwszym planie dworzec autobusowy Rataje, w tle od lewej: stacja benzynowa BP, apartamentowiec Tarasy Warty i jeden z akademików studenckich.

  Galeria zdjęć[]

 • Zygmunt III Waza potwierdza i transumuje wydaną przez magistrat Poznania ordynację dla dawnego miasteczka Stanisławowo i zamienia je na przedmieście Łacina (1601 r.) - ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu

  Rynek – centralny plac miejscowości, charakterystyczny dla urbanistyki europejskich miast. Rynki wytyczano od początku średniowiecza do XIX wieku.Pożar – niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Warunkiem zapoczątkowania pożaru (podobnie jak w procesie spalania) jest istnienie trójkąta spalania:
 • Park Kurpińskiego na Świętym Rochu, latem, (w tle kościół św. Rocha)

 • Siedziba TVP 3 Poznań

 • Siedziba rozgłośni Radia Afera

 • Zobacz też[]

 • święty Roch
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona Osiedla Rataje
 • Przypisy

  1. Zygmunt Boras, Lech Trzeciakowski, W dawnym Poznaniu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 1971, s.153-154,175
  2. Zygmunt Boras, Lech Trzeciakowski, W dawnym Poznaniu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 1971, s.214
  3. Helena Szafran, Miasto Poznań i okolica, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, 1959, ss.120-121
  4. Czarnecka A.: Komunikacja miejska w poznańskich dokumentach archiwalnych, w: Kronika Miasta Poznania 3-4/1992, s. 221; on-line: [1]
  5. Sprawozdania, w: Kronika Miasta Poznania 1/1973 s. 136; on-line: [2]
  6. http://www.afera.com.pl/
  7. http://poznan.tvp.pl/
  8. Uchwała Nr XLVI/312/II/96 Rady Miasta Poznania z dnia 17 września 1996 r. w sprawie powołania Osiedla Rataje nad Wartą w Poznaniu
  Osiedle Piastowskie – osiedle mieszkaniowe na Ratajach, w Poznaniu, bezpośrednio nad rzeką Wartą. Zabudowę osiedla stanowi wiele budynków wielorodzinnych czteropiętrowych, trzy dziesięciopiętrowe tzw. „deski” oraz trzy wysokościowce szesnastopiętrowe (osiemnastokondygnacyjne) tzw. „szesnastki”. Poza tym na osiedlu mieści się siedziba Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”, kryta pływalnia i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Filia Nowe Miasto.Ulica Bolesława Krzywoustego – ulica w Poznaniu mająca swój początek na moście Królowej Jadwigi, biegnąca w kierunku południowo-wschodnim do granicy miasta. Jedna z głównych arterii komunikacyjnych Poznania służąca jako droga wylotowa w kierunku Katowic, połączenie centrum Poznania z autostradą A2 oraz do komunikacji mieszkańców Szczepankowa i Rataj. Uważana jest za najdłuższą ulicę w Poznaniu. Na odcinku od ronda Rataje w kierunku granicy miasta nazywana jest potocznie Trasą Katowicką. Patronem ulicy jest Bolesław III Krzywousty.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Radio Afera – całodobowa, studencka rozgłośnia Politechniki Poznańskiej, nadająca na falach ultrakrótkich od 1990 roku (od 1995 roku na częstotliwości 98,6 FM) na terenie Poznania. Pierwsza niepubliczna rozgłośnia w stolicy Wielkopolski. Audycje radia tworzą wolontariusze, głównie studenci. Wielu studentów, którzy byli związani z Radiem Afera - znalazło potem pracę w profesjonalnych mediach.
  Idea bractw kurkowych jako organizacji powoływanych do życia względami praktycznymi, powstała w średniowieczu na zachodzie Europy. Jej recepcja na ziemiach polskich postępowała wraz z upowszechnianiem się na tym obszarze prawa magdeburskiego. Narzucało ono mieszkańcom nowo lokowanych miast obowiązek ich obrony.
  Armata była dawniej bronią miotająca pociski za pomocą prochu. Współcześnie terminem tym określa się działo o bliskim płaskiemu torze lotu pocisku, służące do ostrzeliwania celów będących na linii pola widzenia.
  Zygmunt Boras (ur. 8 lipca 1927 w Szczercowie, zm. 29 sierpnia 2008 w Skokach) – polski humanista, historyk, nauczyciel akademicki.
  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.
  Dworzec autobusowy Rataje – terminal przesiadkowy miejskiej i podmiejskiej komunikacji autobusowej, zlokalizowany przy rondzie Rataje w Poznaniu. Rondo jest także bardzo istotnym punktem integracyjnym poznańskiej komunikacji tramwajowej. Obok funkcjonuje stacja benzynowa BP oraz wznosi się apartamentowiec Tarasy Warty.
  Potop szwedzki – najazd Szwecji na Rzeczpospolitą w 1655 w czasie II wojny północnej (1655–1660). Formalnie zakończył go pokój w Oliwie zawarty w 1660. Wojna ta prowadzona była nie tylko przez Szwecję, w czasie wojny zmieniały się zarówno sojusze, jak i siły obu stron. Była ona kontynuacją wcześniejszych wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą, miała także swoje korzenie w sporze o tron Szwecji zapoczątkowanym jeszcze przez króla Zygmunta III Wazę. Potop szwedzki pokazał słabość organizacyjną Rzeczypospolitej, a najeźdźca skuteczność swoich działań uzyskał m.in. poprzez kolaborację i przekupstwo po stronie Rzeczypospolitej. I choć ostatecznie Szwedzi zostali wyparci, to jednak poniesione straty i koszty ustępstw pokojowych były wysokie, a niektóre zniszczenia materialne, szczególnie szwedzka grabież dóbr kultury polskiej, są widoczne współcześnie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.