• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Święta ruchome

  Przeczytaj także...
  Wielkanoc, Pascha, Niedziela wielkanocna, Zmartwychwstanie Pańskie, mazow. Wielki Dzień – najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie wyznające Nicejskie Credo (325 r.).Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – w liturgii Kościoła katolickiego uroczystość ku czci Serca Jezusa przypadająca w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała, a zatem w piątek po drugiej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego (Zielonych Świątkach, Pięćdziesiątnicy).
  Równonoc wiosenna – na danej półkuli ziemskiej – północnej lub południowej – jest to równonoc, po nastąpieniu której Słońce przez pół roku będzie oświetlać mocniej tę półkulę a słabiej półkulę drugą. Moment równonocy wiosennej wyznacza na danej półkuli początek astronomicznej wiosny. Na półkuli północnej równonoc wiosenna następuje w okolicach 20/21 marca, kiedy Słońce przechodzi przez punkt Barana. Na półkuli południowej, gdzie pory roku przesunięte są o sześć miesięcy, równonoc wiosenna ma miejsce 22/23 września. W chwili gdy na jednej półkuli zachodzi zjawisko równonocy wiosennej, na drugiej jest to moment równonocy jesiennej.

  Święta ruchomeświęta, których obchody nie są powiązane z datą (określonym dniem miesiąca).

  Święta ruchome w Kościele katolickim[]

  Dni świąteczne związane z Wielkanocą:

 • Niedziela Zmartwychwstania - przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej pełni księżyca po równonocy wiosennej 21 marca
 • Uroczystość Miłosierdzia Bożego - II Niedziela Wielkanocna (tydzień po Wielkanocy)
 • Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - 40 dni po Wielkanocy (czwartek) lub w VII Niedzielę Wielkanocną
 • Zesłanie Ducha Świętego - 50 dni po Wielkanocy
 • Dni niezwiązane z Wielkanocą, jednak ich data zależna jest od Wielkanocy:

  Wniebowstąpienie Pańskie – wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. dniu od Zmartwychwstania Pańskiego (czwartek). W Polsce w Kościele rzymskokatolickim uroczystość ta – zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – od 2004 r. obchodzona jest w VII Niedzielę Wielkanocną.Kalendarz liturgiczny – przyjęta w danej religii lub wyznaniu cykliczna rachuba czasu związana ściśle z obchodami liturgicznymi.
 • Święto Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła - poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego
 • Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana - czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego
 • Uroczystość Trójcy Przenajświętszej - pierwsza niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
 • Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ("Boże Ciało") - czwartek po Trójcy Przenajświętszej
 • Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - w piątek po drugiej niedzieli po Zesłaniu Ducha Św.
 • Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny - sobota po Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • Dni świąteczne w pozostałych okresach roku liturgicznego:

  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (łac. Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi; pot. Boże Ciało, rzadziej Święto Ciała i Krwi Pańskiej) – w Kościele katolickim uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu, święto nakazane.Święta maryjne w Polsce – lista zawiera informacje o obchodach ku czci Matki Bożej w Kościele katolickim, obrządku łacińskiego, uwzględniając rangę świąt w diecezjach i archidiecezjach.
 • Święto Chrztu Pańskiego - niedziela po 6 stycznia
 • Uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła - ostatnia niedziela października
 • Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - ostatnia niedziela zwykła (piąta niedziela przed 25 grudnia)
 • Święto Świętej Rodziny - niedziela po 25 grudnia (jeżeli Boże Narodzenie przypada w niedzielę wówczas - 30 grudnia)
 • Niektóre święta związane z datą mogą również w danym roku zmienić czas swych obchodów zależnie od stosowania tabeli pierwszeństwa dni (→ rok liturgiczny).

  Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana – święto liturgiczne w Kościele katolickim wyznaczone przez Stolicę Apostolską w 2012 na czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Pierwsze obchody odbyły się 23 maja 2013 roku.Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego – dokument zawierający zbiór podstawowych norm regulujących sposoby odprawiania mszy świętej w Kościele rzymskokatolickim. Przedstawia zarówno zarys liturgii, jak i zasady dotyczące przygotowywania wnętrza kościoła oraz strojów liturgicznych.

  Zobacz też[]

 • kalendarz liturgiczny
 • święta nakazane
 • święta maryjne w Polsce
 • święto
 • Przypisy

  1. Nowe święto. wiara.pl. [dostęp 2013-05-10].

  Bibliografia[]

 • Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. Kazimierz Dynarski (redaktor merytoryczny). Poznań: Pallottinum, 1986. ISBN 83-7014-040-8.
 • Niedziela Miłosierdzia Bożego, Święto Miłosierdzia Bożego – w Kościele katolickim święto o charakterze uroczystości liturgicznej obchodzone w II Niedzielę wielkanocną ku czci Bożego Miłosierdzia (1. niedziela po Wielkanocy), ustanowione w 2000 roku przez papieża Jana Pawła II.Święta nakazane – w Kościele katolickim to uroczystości liturgiczne, w czasie obchodów których wierni są zobowiązani do uczestniczenia we mszy świętej oraz do powstrzymania się od prac niekoniecznych. Święta nakazane wyznacza i ich obchody reguluje dla Kościoła łacińskiego Kodeks prawa kanonicznego w kan. 1246—1248, oraz dla Kościołów wschodnich Kodeks kanonów Kościołów wschodnich w kan. 880—883.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Boże Narodzenie, Narodzenie Pańskie – w tradycji chrześcijańskiej – święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem.
  Zesłanie Ducha Świętego (gr. πεντηκοστή [ἡμέρα], pentekostē [hēmera]) – według Dziejów Apostolskich wydarzenie, które miało miejsce w pierwsze po zmartwychwstaniu Jezusa święto Pięćdziesiątnicy. Na zebranych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty. Apostołowie zaczęli przemawiać w wielu językach (ksenolalia) oraz otrzymali inne dary duchowe – charyzmaty (Dz. Ap. 2,1-11). Wydarzenie to zostało zapowiedziane przez Jezusa przed Jego Wniebowstąpieniem.
  Rok liturgiczny – przyjęty w danej religii cykliczny podział roku z wyróżnieniem obchodzonych dni świątecznych, obrzędów i innych, związanych z liturgią i teologią danego wyznania.
  Data – umowne oznaczenie dnia, miesiąca i roku, służy do zapisu kolejnych dni (dób) w kalendarzu, a przez to m.in. do oznaczania ważnych wydarzeń historycznych.
  Chrzest Pański, Chrzest Jezusa Chrystusa – w chrześcijaństwie święto zamykające okres świętowania Bożego Narodzenia. W Kościele rzymskokatolickim, jak i greckokatolickim, przypada w tydzień po uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.