• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Środowe Towarzystwo Psychoanalityczne

  Przeczytaj także...
  Karl Abraham (ur. 3 maja 1877 w Bremie, zm. 25 grudnia 1925 w Berlinie) – niemiecki lekarz neurolog i psychiatra, psychoanalityk, twórca Berlińskiego Instytutu Psychoanalitycznego, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoanalitycznego w latach 1914–1918 i 1925.Max Eitingon (ros. Макс Эйтингон, ur. 26 czerwca 1881 w Mohylewie, zm. 30 czerwca 1943 w Jerozolimie) – rosyjsko-izraelski lekarz, psychiatra, psychoanalityk, syjonista.
  Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychoanalityczne (niem. Internationale Psychoanalytische Vereinigung / Gesellschaft, ang. International Psychoanalytical Association) – założone przez Zygmunta Freuda i innych psychoanalityków w czasie kongresu w Norymberdze w marcu 1910 roku.

  Środowe Towarzystwo Psychoanalityczne (także: Towarzystwo Spotkań Środowych, Środowe Towarzystwo Psychologiczne) – nieformalna grupa psychoanalityków o zbliżonych początkowo poglądach, skupiona wokół Zygmunta Freuda w Wiedniu.

  Alfred Adler (ur. 7 lutego 1870 w Penzing, zm. 28 maja 1937 w Aberdeen) – austriacki psychiatra, psycholog i pedagog, twórca psychologii indywidualnej.Otto Rank, właśc. Otto Rosenfeld (ur. 22 kwietnia 1884 w Wiedniu, zm. 31 października 1939 w Nowym Jorku) – austriacki psychoanalityk, uczeń Freuda.

  Grupa powstała jesienią 1902, kiedy to Wilhelm Stekel (lekarz, poeta i muzyk) zasugerował Freudowi możliwość odbywania regularnych spotkań czołowych wiedeńskich psychoanalityków tamtych czasów. Freud namówił do udziału w takich środowych sesjach w swoim domu, oprócz Stekela, także Maxa Kahane, Rudolfa Reitlera i Alfreda Adlera. W każdym tygodniu, jeden z uczestników przygotowywał referat, na którego temat odbywała się dyskusja po przerwie kawowej. Freud, w roli przewodniczącego, podsumowywał na koniec wyniki spotkania. Istniała możliwość wprowadzania nowych członków, przy czym procedura wymagała początkowo jednomyślnej zgody osób już przyjętych (stałych członków). W 1906 towarzystwo skupiało 17 naukowców. Należeli doń m.in.: Isidor Sadger, Fritz Wittels, Paul Federn, Eduard Hitschmann (lekarze), Max Graf (muzykolog), Hugo Heller (wydawca), czy Otto Rank (samouk, z zawodu mechanik). Stałymi gośćmi zagranicznymi, począwszy od 1907, byli m.in. Max Eitingon, Otto Ludwig Binswanger, Carl Gustav Jung, Karl Abraham i Sándor Ferenczi. Z czasem dał się zauważyć poważny rozdźwięk naukowy pomiędzy stronnictwem wiedeńskim a członkami zagranicznymi. W 1908 grupa przekształciła się w formalne Wiedeńskie Towarzystwo Psychoanalityczne.

  Samokształcenie - samodzielne zdobywanie wiadomości, umiejętności i sprawności praktycznych z określonej dziedziny wiedzy. W szerszym ujęciu - kształtowanie własnej osobowości według własnego wzoru ideału.Muzykologia (z gr.) – nauka humanistyczna, której przedmiotem jest muzyka we wszystkich swych aspektach. Jej początki jako dyscypliny uniwersyteckiej kształtowały się w latach 80. i 90. XIX wieku. Koncepcyjne założenia dyscypliny ufundował austriacki uczony, prof. Guido Adler, który pierwszy (w 1885 roku) dokonał systematyki tej dziedziny wiedzy. Od czasów Adlera zwykło się dzielić muzykologię na trzy zasadnicze działy: historyczny (historia muzyki), systematyczny (szeroko rozumiana teoria muzyki, w tym estetyka, psychologia i socjologia muzyczna) i porównawczy (dziś – etnomuzykologia i antropologia muzyczna). Przedmiotem zainteresowań badawczych Adlera była przede wszystkim historia muzyki i badania nad stylem muzycznym. Drugim badaczem, który położył podwaliny pod nowocześnie rozumianą muzykologię był niemiecki uczony Hugo Riemann. Jego działalność naukowa wiąże się przede wszystkim z teorią muzyki (nauka harmonii, nauka o składni muzycznej, nauka o muzycznych formach).

  Zobacz też[]

 • historia psychoanalizy
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychoanalityczne
 • Przypisy

  1. Wiedza i Edukacja
  2. Stephen Wilson, Zygmunt Freud, Wiedza Powszechna, Warszawa, 2001, s.59-64, ISBN 83-214-1225-4

  Linki zewnętrzne[]

 • Following freud in Vienna the psychological Wednesday society and the Viennese psychoanalytical society 1902–1938 - dostęp 30.12.2013
 • Otto Ludwig Binswanger (ur. 14 października 1852 w Scherzingen, zm. 15 lipca 1929 w Kreuzlingen) – szwajcarski neurolog i psychiatra. Jego ojciec Ludwig Binswanger (1820–1880) był założycielem Sanatorium Kreuzlingen, brat Robert Binswanger (1850–1910) był psychiatrą, bratanek Ludwig Binswanger (1881–1966) psychologiem.Carl Gustav Jung (ur. 26 lipca 1875 w Kesswil w Szwajcarii, zm. 6 czerwca 1961 w Zurychu) – szwajcarski psychiatra i psycholog. Był twórcą psychologii głębi, na bazie której stworzył własną koncepcję nazywaną psychologią analityczną (stanowiącą częściową krytykę psychoanalizy). Wprowadził pojęcia nieświadomości zbiorowej, synchroniczności oraz archetypu, które odegrały także wielką rolę w naukach o kulturze.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wiedeń (niem. Wien, dialekt Wean) – stolica i największe miasto Austrii. Znajduje się w północno-wschodniej części kraju, nad Dunajem. Jest miastem statutarnym, tworząc jednocześnie odrębny kraj związkowy.
  Psychoanaliza (od gr. ψυχη = „psyche”, „dusza” i ανάλυσις = „analiza”) – metoda poznania i leczenia człowieka, teoria psychoapatologii i teoria pozwalającą wyjaśnić różne zjawiska społeczne i kulturowe. Została zapoczątkowana na przełomie XIX i XX wieku przez wiedeńskiego lekarza Zygmunta Freuda.
  Sigmund Freud (ur. jako Sigismund Schlomo Freud 6 maja 1856 w Příborze, zm. 23 września 1939 w Londynie) – austriacki lekarz neurolog i psychiatra, twórca psychoanalizy.
  Technik mechanik – tytuł nadawany absolwentom szkół średnich technicznych lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego. Kierunek ten wybierają osoby o uzdolnieniach matematycznych (ścisłych) gdyż potrzeba tu analitycznego myślenia.
  Choć za twórcę psychoanalizy uważa się Zygmunta Freuda, to odkrycia jego zostały poprzedzone przez prace wielu innych uczonych.
  Wiedeńskie Towarzystwo Psychoanalityczne (niem. Wiener Psychoanalytische Vereinigung) – towarzystwo naukowe zajmujące się psychoanalizą, założone w Wiedniu 15 kwietnia 1908 roku. Zapoczątkowane zostało spotkaniami nieformalnego Środowego Towarzystwa Psychoanalitycznego.
  Sándor Ferenczi (ur. 7 lipca 1873 w Miszkolcu, zm. 22 maja 1933 w Budapeszcie) – węgierski neurolog i psychoanalityk.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.