• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Środek pianotwórczy  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Film wodny – cienka warstwa cieczy, np. wody, o grubości nie przekraczającej 0,2 mm. Powstaje w momencie rozciągania lub ściskania danej cieczy. Zjawisko takie powstaje np. w maszynach do ochrony roślin. Wytwarza się najczęściej u wylotu rozpylającej końcówki wirowej lub na ściankach przewodów, przez które jednocześnie przepływa niewielka ilość cieczy oraz ścieśnione powietrze lub inny gaz.Środek gaśniczy – substancja w postaci ciała stałego (proszek, piasek), ciekłego (woda, piana gaśnicza) lub gazowego (halon, dwutlenek węgla), który po odpowiednim wprowadzeniu do strefy ognia powoduje przerwanie procesu palenia.

  Środek pianotwórczyśrodek gaśniczy; wodno-alkoholowy syntetyczny roztwór związków powierzchniowo czynnych, substancji hydrotropowych, inhibitorów korozji i stabilizatora piany. Jednorodna, pozbawiona osadów ciecz o charakterystycznym zapachu przeznaczona do wytwarzania piany gaśniczej ciężkiej i średniej, rzadziej lekkiej przy zastosowaniu wody wodociągowej, morskiej i/lub śródlądowej nie zasolonej. Środki te mogą być bezbarwne lub o różnych barwach: słomkowa do żółtej, jasno żółta do jasno brązowej lub niebieska do zielonej. Środki proteinowe są nieprzeźroczyste, barwy brązowej do niemal czarnej. Środki pianotwórcze mogą być również użyte jako środek zwilżający w stężeniach ok. 0,5-1,0%.

  Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp.Piana gaśnicza - środek chemiczny, powstały po zmieszaniu z wodą i użyciu prądownicy, wytwornicy lub agregatu pianotwórczego. Stosowany jest do gaszenia pożarów ciał stałych i cieczy, niereagujących z wodą. Piana gaśnicza jest podstawowym składnikiem gaśnic pianowych.

  Spis treści

 • 1 Skład chemiczny
 • 2 Środki gaśnicze tworzące film wodny
 • 2.1 Środki gaśnicze typu FFFP
 • 2.2 Środki gaśnicze typu AFFF
 • 2.3 Zastosowanie
 • 2.4 Działanie
 • 3 Zobacz też
 • 4 Bibliografia


 • Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Mocznik (karbamid, E927b), CO(NH2)2 – organiczny związek chemiczny, diamid kwasu węglowego. W wyniku kondensacji podczas ogrzewania tworzy biuret.
  Czynnik hydrotropowy – substancja chemiczna (pierwiastek lub związek), która modyfikuje rozpuszczalność związków chemicznych w wodzie w taki sposób, że substancje trudnorozpuszczalne w wodzie dobrze rozpuszczają się w wodnych roztworach soli hydrotropowych.
  Polarność – właściwość indywiduów chemicznych polegająca na występowaniu w nich elektrycznego momentu dipolowego w wyniku nierównomiernego rozłożenia cząstkowych ładunków elektrycznych w ich objętości.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Piana – mieszanina dyspersyjna, w której ośrodkiem rozpraszającym jest ciecz lub ciało stałe, a fazą rozproszoną gaz. Powstawaniu piany w cieczach sprzyja obecność substancji powierzchniowo czynnych, które zmniejszają ich napięcie powierzchniowe, a zwiększają lepkość. Do wytwarzania piany wykorzystuje się czasem porofory.
  Inhibitor korozji to środek chemiczny hamujący przebieg procesów niszczenia materiałów instalacji. Inhibitory mogą zmniejszać szybkość postępowania korozji poprzez tworzenie warstwy ochronnej na powierzchni metalu, nie usuwając jednak powstałych przed ich użyciem skutków korozji – rdzy i osadu. Do oczyszczania instalacji z tego typu zanieczyszczeń służą inne preparaty chemiczne.
  Białka – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-. Występują we wszystkich żywych organizmach oraz wirusach. Synteza białek odbywa się przy udziale specjalnych organelli komórkowych zwanych rybosomami.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.