• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Śrem - gmina  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Pysząca – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie śremskim, w gminie Śrem. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie poznańskim.Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.

  Śremgmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie śremskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie poznańskim.

  Siedziba gminy to Śrem.

  Według danych z 31 marca 2011 gmina liczyła 41 082 mieszkańców.

  Kanał wodny – sztuczny ciek, fragment drogi wodnej, którego celem jest połączenie istniejących naturalnych dróg wodnych. Tak powstałe drogi wodne znacznie ułatwiają żeglugę i wydatnie skracają czas podróży statków.Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) – polska organizacja skupiająca ratowników wodnych. WOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym, powstałym na podstawie zarządzenia nr 74 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 11 kwietnia 1962 roku, uzyskało osobowość prawną 9 października 1967 roku na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych. Zostało włączone do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego ustawą z dnia 8 września 2006 roku.

  Spis treści

 • 1 Struktura powierzchni
 • 2 Położenie geograficzne
 • 3 Środowisko przyrodnicze
 • 3.1 Rzeźba terenu
 • 3.2 Surowce mineralne
 • 3.3 Klimat
 • 3.4 Zbiorniki wodne i rzeki
 • 3.5 Gleby, szata roślinna i świat zwierzęcy
 • 4 Ochrona środowiska przyrodniczego
 • 5 Demografia
 • 6 Gospodarka
 • 7 Infrastruktura
 • 7.1 Wodociągi i kanalizacja
 • 7.2 Energia
 • 7.3 Gazownictwo, ciepłownictwo, telekomunikacja
 • 8 Oświata
 • 8.1 Placówki prowadzone przez gminę Śrem
 • 8.2 Placówki prowadzone przez powiat śremski
 • 8.3 Placówki prowadzone przez pozostałe podmioty
 • 9 Kultura
 • 10 Sport
 • 11 Przypisy
 • Las mieszany – siedliskowy typ lasu występujący na nizinach i zajmujący na terenie Polski ok. 10,5% powierzchni siedlisk leśnych, głównie żyźniejsze gleby typu skrytobielicowego lub brunatnego: piaski gliniaste oraz gliny spiaszczone. Dla siedliska lasu mieszanego głównymi gatunkami drzew są: dąb szypułkowy, buk, sosna, świerk, jodła, modrzew, brzoza.Rogaliński Park Krajobrazowy – park krajobrazowy w woj. wielkopolskim, na terenie powiatów poznańskiego i śremskiego. Rozciąga się po obu stronach rzeki Warty, od Wiórka i Puszczykowa w pobliżu Poznania aż do Zbrudzewa i Góry koło Śremu. Został utworzony w 1997 r. celem ochrony największego w Europie skupiska wielowiekowych dębów szypułkowych rosnących w dolinie Warty, licznych starorzeczy, a także wartości historyczno-kulturowych. Nazwa pochodzi od wsi Rogalin, gdzie rosną najbardziej znane z wielkopolskich dębów.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z 1 stycznia 2007 roku gmina Śrem ma obszar 205,83 km², w tym:

 • użytki rolne: 22,09%,
 • użytki leśne: 16,85%,
 • zabudowania: 5,89%,
 • zbiorniki wodne i rzeki: 2,29%,
 • użytki ekologiczne: 0,34%,
 • pozostałe: 2,54%.
 • Gmina stanowi 35,88% powierzchni powiatu.

  Jeleń – zwyczajowa nazwa kilku rodzajów zwierząt z rodziny jeleniowatych. Mianem tym określa się gatunki należące do rodzajów: Cervus, Blastocerus, Ozotoceros, Odocoileus i inne. W Polsce mianem tym określa się jelenia szlachetnego.Wydry (Lutrinae) – drapieżne ssaki z rodziny łasicowatych spotykane prawie na całym świecie, przystosowane do ziemnowodnego trybu życia. W Polsce spotykana jest wydra europejska.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Czwartorzęd (Q) – najmłodszy okres ery kenozoicznej, który zaczął się 2,588 mln lat temu z końcem neogenu i trwa do dziś. Dzieli się na:
  Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.
  Basen pływacki (fr. bassin - miska, miednica) – sztuczny, obudowany zbiornik wody, w kształcie prostokąta; zazwyczaj o znormalizowanych wymiarach, przeznaczony do:
  Jezioro Grzymisławskie – jezioro polodowcowe w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w Gminie Śrem. Jezioro położone jest na nizinie Wielkopolskiej w wąskiej i głębokiej rynnie, brzegi niezalesione, linia brzegowa nierozwinięta. Dostępne dla: wędkarzy, żeglarzy, plażowiczów (plaża w Śremie), organizowane są na nim mistrzostwa motorowodne Europy lub Świata.
  Pradolina Warciańsko-Odrzańska lub Pradolina Berlińska (315.6) - makroregion fizycznogeograficzny, południowa część Pojezierzy Południowobałtyckich.
  Ziemniak, kartofel, psianka ziemniak (Solanum tuberosum L.) – gatunek byliny należący do rodziny psiankowatych. Nazwa ”ziemniak” odnosi się zarówno do całej rośliny, jak i do jej jadalnych, bogatych w skrobię bulw pędowych, z powodu których gatunek jest uprawiany na masową skalę. Roślina wywodzi się z Andów, gdzie udomowiono ją ok. 8 tysięcy lat temu. Ziemniak został przywieziony do Europy w końcu XVI wieku, w ciągu następnych stuleci stał się integralną częścią wielu kuchni z całego świata. Obecnie jest czwartą pod względem produkcji rośliną uprawną (po pszenicy, ryżu i kukurydzy).
  Żyto (Secale L.) – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych. Pochodzi z Azji. Liczy około 10 gatunków, z których najważniejszym ze względów gospodarczych jest uprawiane żyto zwyczajne. Gatunkiem typowym jest Secale cereale L.:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.06 sek.