• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Śródstopie

  Przeczytaj także...
  Kręgowce (Vertebrata, od łac. vertebra – kręg) – najliczniejszy podtyp strunowców (Chordata), mocno zróżnicowany morfologicznie; obejmujący kręgouste, ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Dotychczas opisano około 58 000 gatunków kręgowców, co stanowi około 5% opisanych gatunków zwierząt. Wielkość współcześnie żyjących kręgowców waha się od 7,7 mm u żab Paedophryne amauensis do 33,9 m u płetwala błękitnego. Cechują się obecnością tkanki kostnej, mają dwuboczną symetrię ciała z dobrze wyodrębnioną głową. Szkielet wewnętrzny stanowi podporę dla tkanek i narządów w trakcie rozwoju, umożliwiając osiąganie dużych rozmiarów. Charakterystyczną cechą kręgowców jest posiadanie czaszki, kręgosłupa i dwóch par kończyn. Układ mięśniowy składa się z dwóch mas mięśni położonych równolegle po bokach kręgosłupa. Ruch odbywa się dzięki skurczom mięśni, przyczepionych do kości lub chrząstek.Paluch (łac. hallux) – leżący najbardziej przyśrodkowo i najsilniejszy palec stopy, stanowiący dla niej znaczną podporę. Paluch, podobnie jak kciuk, posiada jedynie dwa paliczki. Kości te są grubsze niż pozostałe paliczki stopy.
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.
  Śródstopie

  Śródstopie (łac. metatarsus) – metapodium kończyny tylnej kręgowców. Każda kość śródstopia ma długi trzon i dwa powiększone końce. Podstawa kości śródstopia łączy się za pomocą stawów z kośćmi stępu. Zakończenia kości śródstopia łączą się za pomocą stawów z odpowiadającymi im palcami stopy.

  Numerację kości śródstopia od 1 do 5 zaczyna się od kości leżącej najbardziej przyśrodkowo. Pierwsza kość śródstopia jest krótsza i bardziej wytrzymała niż pozostałe. Jest połączona z pierwszym palcem stopy, czyli paluchem (łac. hallux).

  Ryciny i zdjęcia[]

 • Skan 3D tomografii komputerowej stopy

 • Kościec kończyny dolnej

 • Zdjęcie rentgenowskie stopy

 • Kości stopy prawej. Powierzchnia grzbietowa

 • Szkielet stopy. Widok przyśrodkowy

 • Skośny przekrój przez stawy

 • Przypisy

  1. Janina Orska: Szkielet. W: Henryk Szarski (red.): Anatomia porównawcza kręgowców. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976, s. 190–191.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.