• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Śródmieście Warszawskie

  Przeczytaj także...
  Aleja 29 Listopada – główna krakowska trasa wylotowa w kierunku północnym, stanowiąca fragment krajowej i międzynarodowej drogi nr 7E77 , a także fragment II obwodnicy Krakowa. Biegnie po dawnym trakcie warszawskim – stanowi tradycyjne przedłużenie ulicy Warszawskiej.Łamany dach polski – odmiana dachu łamanego, uskokowego. Łamany dach polski jest dachem czterospadowym, składającym się z dwóch części o jednakowym lub bardzo zbliżonym kącie nachylenia połaci. Części dolna i górna dachu oddzielone są niewielką ścianką. Stosowany od początków XVII wieku, najczęściej w architekturze rezydencjonalnej (w dworach) lub usługowej (w karczmach), niekiedy spotykany w architekturze sakralnej.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Warszawskie (zwane również: Śródmieście Warszawskie, Warszawskie Przedmieście) – dawna XVIII dzielnica katastralna, część Prądnika Czerwonego w Krakowie, umiejscowiona wzdłuż Traktu Warszawskiego (obecnie: al. 29 Listopada). Wchodzi w skład Dzielnicy I Stare Miasto i Dzielnicy III Prądnik Czerwony.

  Dzielnica III Prądnik Czerwony – dzielnica, jednostka pomocnicza gminy miejskiej Kraków. Do 1990 r. wchodziła w skład dzielnicy Śródmieście.Dzielnica I Stare Miasto – dzielnica, jednostka pomocnicza gminy miejskiej Kraków. Do 1990 r. wchodziła w skład dzielnicy Śródmieście.

  Umowną granicę południową Warszawskiego stanowiła dawna granica Krakowa w rejonie dawnych szańców kościuszkowskich (obecnie torowisko linii kolejowej), granicę północną oraz wschodnią wytyczała rzeka Białucha.

  Jednostka wojskowa[]

  Jednostka Wojskowa 2771 przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie została sformowana na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nr 055/org. z dnia 24.06.1993 r. oraz Zarządzenia Dowódcy Krakowskiego Okręgu Wojskowego nr 048/org z dnia 12.07.1993 r. Patronem jednostki jest Gen. Dyw. Stanisław Haller.

  Prądnik, inne nazwy: Prątnik, Promnik, w biegu górnym Sałaszówka lub Sułoszówka oraz w dolnym (na obszarze Krakowa) Białucha – rzeka w województwie małopolskim, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Lewy dopływ Wisły, uchodzący do Wisły w Krakowie w okolicach Dąbia, aczkolwiek wcześniej (do roku 1655) rzeka uchodziła do starego koryta Wisły (obecnie już nieistniejącego), a jej ujście znajdowało się w okolicy obecnej ulicy Blich.Prądnik Czerwony – dawna podkrakowska wieś, a obecnie osiedle mieszkaniowe w Krakowie zlokalizowane kilka kilometrów na północ od centrum. Wchodzi w skład Dzielnicy III Prądnik Czerwony, zamieszkiwany jest przez ok. 40 tys. ludzi. Na osiedlu dominuje wysoka zabudowa mieszkalna (bloki 15-, 12-, 10- i 4-piętrowe), w większości należąca do Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Czerwony. Pozostałości starej zabudowy zlokalizowane są przy al. 29 Listopada oraz ul. Dobrego Pasterza.

  Jest jedną z pierwszych jednostek Korpusu, która w 2000 roku dostosowała swoje struktury organizacyjne zgodnie z standardami Paktu Północnoatlantyckiego, a w tym roku kontynuuje proces przeformowania i doskonalenia struktur zgodnych z potrzebami NATO i Wojsk Lądowych.

  Jednostka współpracuje z wieloma instytucjami cywilnymi na terenie Krakowa, jak i województwa małopolskiego. Między innymi z Zespołem Szkół Łączności, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla dzieci niewidomych i niedowidzących oraz Zespołem Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie i Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 z Jaworzna w zakresie patronatu nad klasami o profilu wojskowym. W skład struktury organizacyjnej Jednostki wchodzi między innymi Kompania Reprezentacyjna 2 Korpusu Zmechanizowanego, która uczestniczy jako asysta wojskowa w zasadzie we wszystkich uroczystościach na terenie miasta Krakowa.

  Ulica Rakowicka – ulica w Krakowie biegnąca od ulicy Lubicz do rzeki Białuchy. Jej nazwa nawiązuje do wsi Rakowice, obecnie będącej częścią Krakowa, odległej o około 2 km w kierunku północno-wschodnim. Przez ulicę przebiega trasa Małopolskiej Drogi św. Jakuba z Sandomierza do Tyńca.Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera SA (PPWK) – polskie wydawnictwo kartograficzne, powołane do życia 1 października 1951 roku przez połączenie szeregu pracowni redakcyjnych i reprodukcyjnych oraz w wyniku reorganizacji Państwowego Przedsiębiorstwa Fotogrametrii i Kartografii oraz Warszawskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Kartograficznego.

  Zabytki[]

 • fort Luneta Warszawska,
 • budynek na rogu ul. Wileńskiej i al. 29 Listopada z unikatowym dachem łamanym polskim,
 • bogate wille mieszczańskie w rejonie Prądnika Celarowskiego,
 • pomnikowy dąb przy ul. Celarowskiej.
 • Bibliografia[]

 • Atlas Miasta Krakowa (praca zbiorowa IG UJ) PPWK 1988 ISBN 83-7000-067-3
 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.