• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Śmigłowcowiec

  Przeczytaj także...
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Krążownik rakietowy - klasa współczesnych dużych okrętów, o silnym uniwersalnym uzbrojeniu, w skład którego wchodzą pociski rakietowe. Krążowniki rakietowe pojawiły się pod koniec lat 50. XX wieku.
  Okręt – zwykle uzbrojona jednostka pływająca w służbie państwa, tj. jego sił zbrojnych – marynarki wojennej pod banderą wojenną, przeznaczona do wykonywania zadań bojowych. Także potocznie: duży statek.
  Śmigłowcowiec desantowy USS "Saipan"

  Śmigłowcowiec (helikopterowiec) – ogólne określenie klas okrętów, których podstawową cechą jest przystosowanie do bazowania na nich śmigłowców. Klasę tę utożsamia się najczęściej z krążownikami śmigłowcowymi, natomiast wyróżnia się jeszcze osobno śmigłowcowce desantowe. Śmigłowcowce zabierają od 4 do kilkudziesięciu śmigłowców i posiadają odpowiednio duże lądowisko, czasami zajmujące większość pokładu oraz hangary do przechowywania śmigłowców. Określenie to nie obejmuje natomiast okrętów przenoszących jeden lub dwa śmigłowce, jako uzupełnienie innego uzbrojenia.

  HMS Ocean (L12) – brytyjski śmigłowcowiec desantowy, w służbie od końca lat 90. XX wieku, jedyny okręt swojego typu.Okręty desantowe – klasa okrętów wojennych, których podstawowym przeznaczeniem jest transport żołnierzy, uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wyładunek tych sił w postaci desantu na nieprzygotowanym brzegu. Konstrukcyjne przystosowanie okrętów desantowych do szybkiego wysadzenia sił na nieprzygotowanym brzegu (pozbawionym urządzeń przeładunkowych), bezpośrednio lub za pomocą przenoszonych przez okręt środków technicznych, jest główną cechą odróżniającą klasę okrętów desantowych od okrętów transportowych, służących co do zasady jedynie do transportu sił na przygotowany brzeg. Próby tworzenia specjalnych okrętów desantowych podejmowano już w latach 30., lecz impuls rozwojowi jednostek tej klasy dała dopiero II wojna światowa, kiedy to operacje desantowe wymogły masową budowę jednostek desantowych.

  Śmigłowcowce desantowe[]

  Pierwsze śmigłowcowce desantowe powstały w latach 50. XX w. w USA, początkowo z prostej przebudowy starszych lotniskowców z okresu II wojny światowej (pierwszy był lotniskowiec eskortowy USS "Thetis Bay", przebudowany w 1956, następnie trzy lotniskowce typu Essex). Pełniły one rolę okrętów desantowych, służąc do szybkiego przerzutu zaokrętowanych na nich lekkich sił na brzeg za pomocą śmigłowców transportowych. Pokład lotniczy rozciągał się na nich na całej długości i szerokości kadłuba, z wyjątkiem niewielkiej nadbudówki wyspowej, w układzie typowym dla lotniskowców. Lotniskowce na śmigłowcowce desantowe przebudowywano też w Wielkiej Brytanii (HMS "Albion", "Bulwark", "Hermes", przy czym przez pewien czas "Hermes" służył jako śmigłowcowiec zwalczania okrętów podwodnych).

  Prefiksy przed nazwami okrętów – to najczęściej akronimy używane przed nazwami państwowych okrętów w różnych marynarkach wojennych oraz statków w służbie państwowej.Krążownik lekki – klasa dużych okrętów artyleryjskich, podklasa krążowników, powstała na początku XX wieku. Intensywnie używane podczas obu wojen światowych. Obecnie, podobnie jak i inne okręty artyleryjskie, klasa zanikła. Do tej klasy należały też krążowniki przeciwlotnicze.

  Następnie, w kilku państwach świata, przede wszystkim w USA, zaczęto budować specjalnie zaprojektowane okręty przenoszące śmigłowce, lepiej przystosowane do operacji desantowych – pierwszym z nich był amerykański typ Iwo Jima. Współczesnym przedstawicielem tej klasy jest brytyjski HMS "Ocean". Śmigłowcowce desantowe przenoszą od kilkunastu do ok. 40 śmigłowców.

  Okręt podwodny – wojskowa jednostka pływająca, konstrukcyjnie przystosowana do prowadzenia działań i operacji zarówno na powierzchni, jak i pod wodą; współcześnie jedna z głównych klas okrętów. Okręty podwodne zdolne są do samodzielnego zanurzenia i wynurzenia oraz kontrolowanego pływania pod wodą, a także do prowadzenia w tym środowisku walki oraz wykonywania zadań transportowych i rozpoznawczych.Niszczyciel rakietowy – klasa współczesnych, wszechstronnie uzbrojonych dużych okrętów rakietowych, zdolnych prowadzić walkę z celami nawodnymi, podwodnymi i powietrznymi, a czasem nawet atakować obiekty na lądzie. W wielu flotach zostały zastąpione przez fregaty i korwety, o również rosnących możliwościach bojowych. Polska marynarka wojenna posiadała do dziś dwa okręty tej klasy.

  W toku dalszej ewolucji okrętów desantowych powstały przede wszystkim okręty desantowe-doki, zabierające oprócz śmigłowców barki desantowe w zatapialnym doku. Okręty takie nie są już jednak na ogół nazywane śmigłowcowcami, zwłaszcza, że śmigłowce stanowią ich uzupełniające wyposażenie w stosunku do barek, a ich liczba z reguły jest niewielka (2-6). Z kolei amerykańskie jednostki typów Tarawa i Wasp (oznaczane w USA jako klasa LHA), zabierające oprócz barek nawet ponad 40 śmigłowców, klasyfikowane są częściej jako uniwersalne okręty desantowe, tym bardziej, że operują z nich też samoloty krótkiego startu i lądowania.

  Hangar (z fr.) – pomieszczenie, często duży budynek (hala), służące do zabezpieczania przed działaniem czynników atmosferycznych samolotów, szybowców, balonów, łodzi, itp. Często przystosowany do bieżących przeglądów i napraw.Zwalczanie okrętów podwodnych (ZOP, ang. ASW – Anti-Submarine Warfare) – dział morskiej sztuki wojennej, który stawia sobie za cel wykrywanie i niszczenie (uszkodzenie) wrogich okrętów podwodnych przy pomocy własnych okrętów nawodnych i podwodnych, min przeciw podwodnych oraz samolotów i helikopterów.
  Śmigłowcowiec "Moskwa"

  Krążowniki śmigłowcowe[]

  Krążowniki śmigłowcowe wprowadzono w niektórych państwach w latach 60., nie jest to jednak klasa liczna – na świecie powstało jedynie kilka takich okrętów. Do klasy tej należą włoskie krążowniki rakietowe typu Andrea Doria z 1964 (2 okręty, po 4 śmigłowce) i Vittorio Veneto z 1969 (1 okręt, 9 śmigłowców) oraz radzieckie typu Moskwa z 1967 (2 okręty, po 18 śmigłowców). Głównym przeznaczeniem tych okrętów było zwalczanie okrętów podwodnych przy pomocy śmigłowców. Ich pierwowzorem był, klasyfikowany czasami jako krążownik śmigłowcowy, francuski okręt "Jeanne d'Arc", służący do zwalczania okrętów podwodnych, celów desantowych i szkolnych (klasyfikowany we Francji po prostu jako śmigłowcowiec, zaliczony do grupy okrętów lotniczych). Wszystkie te okręty wyróżniały się konstrukcyjnie posiadaniem uzbrojenia na pokładzie dziobowym, dalej nadbudówki, a pokładu lotniczego na śródokręciu i rufie. Oprócz nowo budowanych okrętów, w latach 70. na śmigłowcowe przebudowano dwa brytyjskie krążowniki lekkie typu Tiger (po 4 śmigłowce) oraz peruwiański "Aguirre" (ex. holenderski "De Zeven Provinciën", 3 śmigłowce).

  Fregata rakietowa – klasa średniej wielkości współczesnych okrętów, o uzbrojeniu w skład którego wchodzą wyrzutnie rakietowe. Fregaty rakietowe, nazywane też po prostu fregatami, stanowią obecnie jedną z najliczniejszych i podstawowych klas okrętów.INS Viraat – indyjski lotniskowiec, były brytyjski lotniskowiec HMS Hermes (R12) służący w Royal Navy w latach 1959-1984, w roku zaś 1987 wszedł do służby w Indian Navy jako INS Viraat. Okręt jest jednym z najdłużej służących operacyjnie lotniskowców konstrukcji brytyjskiej. W służbie brytyjskiej wziął między innymi udział w wojnie o Falklandy. W marynarce indyjskiej służyć ma do roku 2018, kiedy oczekuje się wejścia do służby nowego indyjskiego lotniskowca INS Vikrant‎.

  Rozwój krążowników śmigłowcowych zakończył się w latach 70., gdyż z jednej strony okręty te zostały zastąpione przez nowo budowane lekkie lotniskowce o większych możliwościach, z ciągłym pokładem lotniczym (w ZSRR nazywane krążownikami lotniczymi), a z drugiej przez liczniejsze i tańsze niszczyciele i fregaty rakietowe, standardowo wyposażane już w 1-2 śmigłowce.

  Okręty desantowe typu Iwo Jima – amerykańskie okręty desantowe, które zaczęły wchodzić do służby w 1961. Zbudowano 7 okrętów. Okręty klasyfikowane są także jako śmigłowcowce desantowe.Lotniskowce typu Essex były podstawowymi dużymi lotniskowcami floty amerykańskiej podczas II wojny światowej. Ogółem wprowadzono do służby 24 jednostki tego typu, z budowy 8 kolejnych jednostek zrezygnowano po zakończeniu wojny. W trakcie budowy okręty były nieustannie ulepszane, z reguły przez rozbudowę artylerii przeciwlotniczej.

  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Krążowniki śmigłowcowe typu Moskwa (projektu 1123, Kondor) – seria radzieckich okrętów klasy krążownik śmigłowcowy, przenoszących śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych. Projekt 1123 składał się z dwóch jednostek: "Moskwa" i "Leningrad". Trzeci okręt "Kijew", rozpoczęty według zmodyfikowanego projektu 1123M, został niedługo po położeniu stępki zarzucony na rzecz nowego projektu 1143.
  Krążowniki lekkie typu De Zeven Provinciën – typ dwóch holenderskich krążowników lekkich, służących w Królewskiej Holenderskiej Marynarce Wojennej w latach 1953-1973. Budowa okrętów, będących powiększoną wersją wcześniejszego typu De Ruyter rozpoczęła się w 1939 roku, lecz rok później została przerwana w wyniku niemieckiej inwazji na Holandię. Po II wojnie światowej prace nad krążownikami zostały wznowione, a jednostki ukończono w 1952 roku.
  Lotniskowce – klasa okrętów, której głównym zadaniem jest prowadzenie operacji bojowych za pomocą bazujących na nich samolotów i przystosowana do tego celu konstrukcyjnie, przede wszystkim przez posiadanie pokładu startowego. Pierwsze okręty tej klasy powstały pod koniec I wojny światowej, następnie odegrały dużą rolę w walkach II wojny światowej, szczególnie na Pacyfiku. W chwili obecnej tylko USA posiadają większą flotę lotniskowców, ponadto Francja, Rosja i Brazylia mają nieliczne lotniskowce uderzeniowe, a Wielka Brytania, Indie, Hiszpania, Włochy oraz Tajlandia lekkie lotniskowce dla samolotów V/STOL. Lotniskowiec porusza się wraz z tzw. grupą uderzeniową, składającą się z fregat, niszczycieli, okrętów podwodnych. Grupa taka jest w stanie samodzielnie prowadzić działania wojenne na wielkim obszarze.
  Śmigłowiec lub helikopter (gr. héliks, D. hélikos – skręcony; pterón – skrzydło) – statek powietrzny cięższy od powietrza (aerodyna), który wytwarza siłę nośną dzięki ruchowi obrotowemu wirnika lub wirników napędzanych przez silnik, a obecnie coraz częściej przez 2, a czasem nawet 3 silniki. Wirnik zbudowany jest z odpowiednio profilowanych łopat osadzonych w głowicy.
  Krążownik lotniczy – nieliczna klasa okrętów, podklasa krążowników, łącząca cechy krążowników i tendrów wodnosamolotów, nie zawsze wyodrębniana. Były to, ogólnie ujmując, krążowniki przenoszące kilka lub kilkanaście wodnosamolotów. Okręty takie posiadały klasyczne uzbrojenie krążownika na dziobie, natomiast na rufie znajdowały się katapulty do wyrzucania wodnosamolotów i pokład lotniczy do ich obsługi oraz hangar. Po locie, wodnosamolot wodował obok okrętu i był podnoszony za pomocą dźwigu. Zwykłe krążowniki, w odróżnieniu od lotniczych, nie przenosiły w ogóle samolotów, lub przenosiły 1, 2 maksymalnie 4 wodnosamoloty zwiadowcze.
  Uniwersalne okręty desantowe typu Wasp (ang. Wasp class amphibious assault ship) – amerykańskie okręty desantowe służące od 1989 w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych. Są to obecnie największe okręty desantowe na świecie.
  Pokład statku – trwałe, wodoszczelne pokrycie zamykające od góry kadłub statku. Może być stalowe,drewniane lub wykonane z kompozytów. W nomenklaturze żeglarskiej nazywane jest dekiem lub pokładówką.

  Reklama