• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Śluza Oława II

  Przeczytaj także...
  Kanał wodny – sztuczny ciek, fragment drogi wodnej, którego celem jest połączenie istniejących naturalnych dróg wodnych. Tak powstałe drogi wodne znacznie ułatwiają żeglugę i wydatnie skracają czas podróży statków.Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).
  Most – rodzaj przeprawy w postaci budowli inżynierskiej, której konstrukcja pozwala na pokonanie przeszkody wodnej (rzeki, jeziora, zatoki, morskiej cieśniny itp.)
  function mfTempOpenSection(id){var block=document.getElementById("mf-section-"+id);block.className+=" open-block";block.previousSibling.className+=" open-block";}

  Śluza Oława IIśluza wodna zlokalizowana w 213,30 km biegu rzeki Odry (w 1,91 km kanału żeglugowego), zbudowana w ramach Stopnia Wodnego Oława. Śluza Oława II jest śluzą komorową, pociągową, położoną na Odrzańskiej Drodze Wodnej, stanowiącej europejski szlak wodny – trasa E–30. Wymiary śluzy są następujące: 187,0 x 9,6 m (szerokość komory w świetle peronów wynosi 11,9 m, długość 180,0 m), przy spadzie wynoszącym 4,37 m. Zamknięcia stanowią wrota wsporne, o wysokościach odpowiednio: w głowie górnej 6,94 m i w głowie dolnej 9,03 m. System napełnienia i opróżniania komory oparty jest o kanały obiegowe. Śluza Oława II wybudowana została w latach 20. XX wieku. Na prawym brzegu lokalizowany jest nowy budynek z dyspozytornią śluz, wybudowany podczas remontu śluzy. Ponadto nad głową dolną śluzy, przerzucona jest przeprawa: most wieloprzęsłowy obejmujący kanał i krótkie przęsła nad przyległym terenem. Most ten ma jednak zbyt mały prześwit, wynoszący 3,72 m, w stosunku do najwyższej wody żeglownej (WWŻ), wobec 4,0 m wymaganych dla III klasy drogi wodnej.

  Śródlądowe drogi wodne – akweny, na których z uwagi na warunki hydrologiczne oraz istniejące urządzenia wodne możliwy jest przewóz osób i towarów statkami żeglugi śródlądowej. To akweny o specjalnym statusie. Istotnie, status ten posiadają wyłącznie akweny wymienione z nazwy w przepisach.Dyspozytornia to pomieszczenie lub budynek wyposażone w środki łączności, monitoringu lub urządzenia sterownicze, z którego centralnie kieruje się, przykładowo:

  Śluza Oława II jest położona na skanalizowanym odcinku rzeki Odra, w przekopanym kanale skracającym — Kanale Oława. Poprzednią śluzą na śródlądowym szlaku wodnym jest Śluza Lipki położona w odległości 7,3 km, a następną jest Śluza Ratowice położona w odległości 12,20 km. Równolegle do Śluzy Oława II w ramach Stopnia Wodnego Oława, położona jest mniejsza Śluza Oława I. Zlokalizowana jest ona w odległości około 1,5 km w linii prostej od Śluzy Oława II, przy Jazie Oława, w głównym korycie Odry.

  Kanał obiegowy, to element śluzy przeznaczony do napełniania lub opróżniania komory śluzy. Napełnianie i opróżnianie śluzy za pomocą kanałów obiegowych jest jednym z wielu sposobów stosowanych w hydrotechnice.Koryto rzeki – najniższa część doliny rzeki, która znajduje się w obrębie jej dna i przez którą okresowo lub ciągle płynie woda dokonując zmian w kształcie powierzchni. Jeśli rzeka ma silny nurt, następuje erozja denna, jeżeli słaby – akumulacja niesionego materiału, a jeśli meandruje, dochodzi do erozji bocznej. Koryto stanowi fragment łożyska rzeki.
  Śluza Oława II
  wejście do awanportu dolnego śluzy
  awanport dolny śluzy
  wrota w głowie dolnej śluzy (widok od strony awanportu)
  wrota w głowie górnej śluzy (widok od strony komory)
  budynek z dyspozytornią
  budynek śluzowego
  szandory
  most nad głową dolną śluzy
  śluza

  Uwagi

  1. kilometr rzeki Odry odnosi się go głównej budowli piętrzącej stopnia, tj. Jazu Oława; źródło: Tomasz Moś, VII Żegluga Śródlądowa (diagnoza), most w głowie dolnej śluzy znajduje się w km 216,4; według napisu umieszczonego na budynku dyspozytorni śluza znajduje się w 215 km rzeki; przy czym kilometrowanie Odry prowadzone jest głównym korytem Odry, a nie kanałem na którym położona jest śluza
  2. szerokość ta odpowiada III klasie drogi wodnej
  3. most ten leży w ciągu Ulicy Zwierzyniec Duży
  4. kanale wodnym stanowiącym cięciwę dla zakola rzeki
  5. wymiary tej śluzy wynoszą: 55,0 x 9,6 m

  Przypisy

  1. Zespół autorski: dr inż. kpt. ż.ś. Jacek Trojanowski - kierownik pracy, dr kpt. ż.ś. Krzysztof Woś, dr inż. Anna Galor, dr inż. Bogusz Wiśnicki, mgr inż. Marcin Breitsprecher: Analiza potrzeb inwestycyjnych w zakresie żeglugi śródlądowej na rzece Odrze w latach 2007-2013 (pol.). AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, INSTYTUT INŻYNIERII TRANSPORTU, 2006. [dostęp 2010-06-28]. s. 56.
  2. ŚLUZA OŁAWA (pol.). www.waterservice-pl.com – WATER SERVICE sp. z o.o.. [dostęp 2010-06-28].
  3. Dz. U. z 2002 r. Nr 210, poz. 1786 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych.
  4. Dr Jan Pyś: Trasa E-30 (CETC) – Co przemawia za budową wodnego połączenia śródlądowego sieci AGN - E 30 tzw. Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC) (pol.). www.terazodra.org – TERAZ ODRA. [dostęp 2010-06-28].
  5. Tomasz Moś: Część VII Żegluga śródlądowa (diagnoza) (pol.). W: Program Rozwoju Infrastruktury Transportowej i Komunikacji dla Województwa Dolnośląskiego [on-line]. bip.umwd.pl, Warszawa, Wrocław, maj 2006. [dostęp 2010-06-28]. s. 35.
  6. Dz. U. z 2002 r. Nr 77, poz. 695 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych.
  7. Wiesław Depczyński, Andrzej Szamowski: Budowle i zbiorniki wodne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1997, seria: Inżynieria Środowiska. ISBN 83-87012-66-1. (pol.)
  8. Zbigniew Szling, Jan Winter: Drogi wodne śródlądowe. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1988, seria: skrypt budownictwo. (pol.)
  9. Jan Kulczyk, Jan Winter: Śródlądowy transport wodny. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. (pol.)

  Linki zewnętrzne[]

 • Śluza Oława II w Wikimapii (dostęp 2010-06-28)
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Śluza Ratowice, to śluza wodna zlokalizowana w 227,40 km biegu rzeki Odry, w ramach Stopnia Wodnego Ratowice. Śluza Ratowice jest śluzą komorową, pociągową, położoną na Odrzańskiej Drodze Wodnej, stanowiącą Europejski Szlak Wodny E–30. Wymiary śluzy to 187,0 x 9,6 m, przy spadzie wynoszącym 2,4 m. Zamknięcia stanowią wrota wsporne. Wybudowana została w latach 1910–1911.Teren - każdy dowolnie określony fragment powierzchni lądowej. Termin spełniający taką samą funkcję jak akwen w odniesieniu do powierzchni wodnej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Cięciwa – w geometrii oznacza odcinek łączący dwa dowolne punkty na okręgu, krzywej bądź powierzchni. Najdłuższa możliwa cięciwa dla danego okręgu (lub ogólniej dla dowolnego zbioru punktów) nazywana jest średnicą.
  Meander (inaczej zakole) – fragment koryta rzeki o kształcie przypominającym pętlę lub łuk. Jest to forma związana z krętym przebiegiem koryta rzeki, tworzącym zakręty, pętle i nawroty.
  Kilometr (symbol: km) – powszechnie stosowana wielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Dokładniej, kilometr to 1000 metrów. Stowarzyszona i dość często używana jednostka powierzchni to kilometr kwadratowy (symbol: km²), a objętości – kilometr sześcienny (symbol: km³).
  Śluza Oława I – śluza wodna zlokalizowana w 213,30 km biegu rzeki Odry, zbudowana w ramach Stopnia Wodnego Oława. Śluza Oława I jest śluzą komorową, położoną na Odrzańskiej Drodze Wodnej, stanowiącej europejski szlak wodny – trasa E–30. Wymiary śluzy są następujące: 55,0 x 9,6 m, przy spadzie wynoszącym 4,37 m. Zamknięcia stanowią wrota wsporne. Na prawym brzegu śluzy, za groblą rozdzielającą, zlokalizowany jest Jaz Oława.
  Odrzańska Droga Wodna – śródlądowy szlak żeglugowy na Odrze mający swój początek w Gliwicach i kończący się w Szczecinie. Długość całkowita szlaku: 687 km, w tym Kanał Gliwicki – 41 km, Odra skanalizowana – 187 km, Odra uregulowana, o biegu swobodnym, odcinek od Brzegu Dolnego do Szczecina – 459 km.
  Awanport – najdalsza z wewnętrznych części wodnej powierzchni portu (czyli część jego akwatorium), przylega do wejścia do portu i redy, ograniczona jest zazwyczaj falochronem. Z awanportu statki przechodzą do dalszych akwenów portowych: basenów portowych, doków lub kanałów portowych, lub też podchodzą bezpośrednio do nabrzeży, pirsów, pomostów itp.
  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.