• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Śliwa


  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Przeczytaj także...
  Różowate (Rosaceae Juss.) – rodzina roślin należąca do rzędu różowców. Jest szeroko rozprzestrzeniona na kuli ziemskiej. Należy do niej 90 rodzajów liczących ponad 2,5 tys. gatunków, spośród których dziko w Polsce występuje ok. 150. Rodzina o dużym znaczeniu gospodarczym. Należy do niej wiele uprawnych drzew i krzewów owocowych oraz roślin ozdobnych i leczniczych.Laurowiśnia wschodnia, laurośliwa wschodnia, wawrzynośliwa, śliwa wawrzynolistna (Prunus laurocerasus L.) — gatunek rośliny wieloletniej z rodziny różowatych. Pochodzi z Półwyspu Bałkańskiego, Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce jest uprawiana.
  Śliwa wiśniowa, ałycza (Prunus cerasifera) – gatunek rośliny z rodziny różowatych. Pochodzi z Azji Zachodniej, Środkowej, Kaukazu i południowo-wschodniej Europy, rozprzestrzenił się także jako gatunek zawleczony w Australii i Nowej Zelandii, na Wyspach Brytyjskich, w Europie, w USA i tropikalnej Azji. W wielu krajach świata, również w Polsce, jest uprawiany. Czasem dziczeje i we florze krajowej klasyfikowany jest jako gatunek lokalnie zadomowiony (kenofit), mogący powodować przekształcenia naturalnych zbiorowisk zaroślowych.
  Morfologia (śliwa tarnina)
  Owoce śliwy domowej
  Pęd z kwiatami (śliwa domowa)
  Pąki

  Śliwa (Prunus L.) – rodzaj krzewów i drzew z rodziny różowatych (Rosaceae Juss). Występuje w strefie umiarkowanej i ciepłej półkuli północnej, obecnie odmiany uprawne i ozdobne rozpowszechnione na całym świecie. Do rodzaju tego należą gatunki określane zwyczajowymi nazwami jako: brzoskwinia, czeremcha, czereśnia, laurowiśnia, morela, wiśnia, śliwa.

  Różowce (Rosales Perleb) – grupa roślin okrytonasiennych stanowiąca klad wyróżniany w randze rzędu w różnych systemach klasyfikacyjnych.Synonim w taksonomii (skrót syn.) – nierównoważne określenia odnoszące się do tego samego taksonu. Wyróżnia się synonimy nomenklatoryczne (homotypowe) i taksonomiczne (heterotypowe). Taksony opisane synonimami pierwszego rodzaju oparte są na tym samym typie nomenklatorycznym. Zgodnie z międzynarodowymi kodeksami nomenklatorycznymi tylko jedna nazwa może być ważna, tj. zgodna z tymi przepisami. W sytuacji, gdy dwie lub więcej nazw opisują ten sam takson, ustalana jest nazwa ważna (pierwsza prawidłowo opisana), pozostałe stają się synonimami nomenklatorycznymi. Synonimy taksonomiczne powstają, gdy w wyniku rozwoju wiedzy, pewne taksony są dzielone, łączone lub przenoszone. Nazwy określane jako synonimy taksonomiczne odnoszą się do taksonów posiadających różne typy nomenklatoryczne i stają się synonimami w wyniku taksonomicznego osądu.

  Systematyka[]

  Rodzaj Prunus zaliczany jest tradycyjnie do podrodziny Amygdaloideae (= Prunoideae) w obrębie rodziny różowatych. Podrodzina ta obejmuje obok śliwy jeszcze 3 rodzaje, które wyróżniają się także owocem w postaci pestkowca z pojedynczą twardą pestką otoczoną mięsistą owocnią – Maddenia Hook. f. & Thomson, Oemleria Reichb. i Prinsepia Royle.

  Prinsepia (Prinsepia Royle) – rodzaj roślin należący do rodziny różowatych. Należą do niego 3 gatunki. Gatunkiem typowym jest Prinsepia utilis Royle.Migdałowiec pospolity, migdałowiec zwyczajny, śliwa migdał (Amygdalus communis L.) – gatunek rośliny wieloletniej z rodziny różowatych. Pochodzi z Azji Środkowej i Mniejszej.

  Klasyfikacja taksonów w obrębie szeroko ujmowanego obecnie rodzaju Prunus była od dawna kontrowersyjna i różnie przedstawiana przez różnych autorów. W 1700 de Tournefort zaliczył należące tu gatunki do 6 rodzajów, wyodrębniając je na podstawie różnic w budowie owoców: Amygdalus, Armeniaca, Cerasus, Laurocerasus, Persica i Prunus. Klasyfikacja ta częściowo została przyjęta przez Linneusza, który w 1753 wyróżnił trzy, a w 1754 cztery rodzaje: Amygdalus, Cerasus, Prunus i Padus. Kolejni taksonomowie uzupełniali tę listę wyróżniając nowe rodzaje lub łączyli je w różny sposób. Po raz pierwszy pomysł scalenia wszystkich gatunków w jeden rodzaj Prunus opublikowany został przez Benthama i Hookera w 1865.

  Brzoskwinia (Persica Mill.) – grupa kilku gatunków roślin, które według większości ujęć taksonomicznych zaliczane są do rodzaju Prunus. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski zalicza jednak uprawiany również w Polsce gatunek brzoskwinię zwyczajną (Persica vulgaris) do oddzielnego rodzaju Persica (brzoskwinia).Morela pospolita, m. zwyczajna (Armeniaca vulgaris Lam.) – gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny różowatych. Pochodzi z Azji, w stanie dzikim występuje od Chin poprzez środkową Azję po Azję Mniejszą. Jest uprawiany w wielu krajach świata, również w Polsce.

  Od tego czasu różni autorzy wprowadzali różne koncepcje podziału szeroko ujmowanego rodzaju, a najszerszą akceptację zyskała klasyfikacja Rehdera z 1940 wyróżniająca w obrębie rodzaju Prunus pięć podrodzajów: Amygdalus, Cerasus, Laurocerasus, Padus i Prunus s.s.

  Starsze próby klasyfikowania taksonów w obrębie rodzaju bazowały na podobieństwie cech morfologicznych. Już w XXI wieku klasyfikacja została zweryfikowana dzięki badaniom molekularnym. Okazało się, że rodzaj Prunus jest siostrzanym dla Maddenia, wraz z którym tworzy klad siostrzany dla pozostałych rodzajów podrodziny.

  Migdałowiec trójklapowy, migdałek trójklapowy (Prunus triloba Lindl.) – gatunek rośliny krzewiastej, należący do rodzaju Prunus. Występuje w Chinach i Korei. Introdukowany do Stanów Zjednoczonych. Nazwa "trójklapowy" wywodzi się od kształtu liści.Sir Joseph Dalton Hooker (ur. 30 czerwca 1817 w Halesworth (hrabstwo Suffolk), zm. 10 grudnia 1911 w Sunningdale (hrabstwo Berkshire)) – botanik i podróżnik angielski.

  W obrębie rodzaju Prunus dwa klady tworzą podrodzaje Cerasus i Prunus. Do pierwszego, obok podrodzaju Cerasus, należą gatunki klasyfikowane do podrodzajów Laurocerasus i Padus (zmieszane w sposób nie uzasadniający podziału i łączone w jeden podrodzaj Laurocerasus). P. mahaleb zaliczany tradycyjnie do podrodzaju Cerasus okazał się być zagnieżdżony w obrębie kladu Laurocerasus, a sekcja Microcerasus w obrębie kladu Prunus s.s.

  Krzew – roślina drzewiasta o zdrewniałej łodydze, która od nasady rozgałęzia się na wiele pędów równorzędnych. W przeciwieństwie do drzew u krzewów brak osi głównej – pnia.Wiśnia wonna, antypka (Cerasus mahaleb) – gatunek z rodziny różowatych z rodzaju wiśnia. Według nowszych ujęć taksonomicznych jest to synonim gatunku Prunus mahaleb L. Sp. pl. 1:474. 1753. Rośnie dziko w Europie, środk. i płd. oraz w zach. części Azji, na Kaukazie, w Turkiestanie, Tadżykistan, Kirgistanie, występuje też w Maroku.

  Podrodzaj Amygdalus tworzy wspólny klad z podrodzajem Prunus, w którym zagnieżdżona jest m.in. sekcja wcześniej klasyfikowana w podrodzaju Cerasus. Synonimy

  Amygdalopersica Daniel, Amygdalophora M. Roem., Amygdalopsis M. Roem., Amygdalus L., Armeniaca Scop., Cerapadus Buia, Ceraseidos Siebold & Zucc., Cerasus Mill., Emplectocladus Torr., Lauro-cerasus Duhamel, Laurocerasus M. Roem., Maddenia Hook. f. & Thomson, Padellus Vassilcz., Padus Mill., Persica Mill., Pygeum Gaertn.

  Czeremcha (Padus Mill.) – w niektórych, zwłaszcza dawnych, systemach klasyfikacyjnych rodzaj roślin z rodziny różowatych. Obejmuje około 20 gatunków w nowszych ujęciach traktowanych raczej jako podrodzaj w obrębie rodzaju śliwa (Prunus). Gatunkiem typowym jest Padus avium Mill.Śliwa tarnina, tarnina, tarka (Prunus spinosa L.) – gatunek krzewu z rodziny różowatych (Rosaceae). Występuje niemal w całej Europie, w zachodniej Azji i północnej Afryce. W Polsce jest to gatunek pospolity na niżu i niższych położeniach górskich. Jest bardzo zmienny i tworzy mieszańce z innymi śliwami. Przypuszcza się, że krzyżówka tego gatunku z ałyczą (P. cerasifera) wydała uprawianą śliwę domową (P. domestica). Tarnina jest rośliną wykorzystywaną w ziołolecznictwie, ma jadalne owoce, odgrywa istotną rolę środowiskową, wykorzystywaną także w nasadzeniach biotechnicznych. Jest rośliną miododajną i dostarcza twardego drewna, zwłaszcza dawniej mającego wielorakie zastosowania. Tworzy gęste, cierniste zarośla zwane czyżniami będące ostoją dla wielu gatunków zwierząt.
  Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG III z 2009)

  Rodzaj należący do plemienia Amygdaleae, podrodziny Spiraeoideae, rodziny różowatych (Rosaceae Juss.), rzędu różowców, kladu różowych w obrębie okrytonasiennych. Podział rodzaju

 • Podrodzaj Prunus:
 • Sekcja Armeniaca – morela:
 • Prunus armeniaca L. – morela pospolita
 • Prunus brigantina Vill.
 • Prunus ×dasycarpa Ehrh.
 • Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne – morela mandżurska
 • Prunus mume Sieb. & Zucc. – morela japońska, morela mume
 • Prunus sibirica L. – morela syberyjska
 • Sekcja Microcerasus – wisienka:
 • Prunus besseyi L.H.Bailey – wiśnia Besseya, wisienka Besseya
 • Prunus bifrons Fritsch
 • Prunus ×cistena (N. E. Hansen) Koehne [= P. cerasifera × P. pumila] – śliwa dziecięca
 • Prunus dictyoneura Diels
 • Prunus glandulosa Thunb. – wiśnia gruczołkowata
 • Prunus humilis Bunge
 • Prunus jacquemontii Hook. f.
 • Prunus japonica Thunb.
 • Prunus microcarpa C.A.Mey.
 • Prunus prostrata Labill.
 • Prunus tomentosa Thunb. – wiśnia kosmata, wisienka kosmata
 • Sekcja Penarmeniaca:
 • Prunus andersonii A.Gray
 • Prunus fremontii S.Watson
 • Prunus pumila L. – wiśnia piaskowa, wiśnia drobna
 • Sekcja Prunus – śliwa:
 • Prunus ×blireana André [= P. cerasifera ‘Atropurpurea’ × P. mume] – śliwa blerejska
 • Prunus bokhariensis Royle ex C.K.Schneid.
 • Prunus cerasifera Ehrh. – śliwa wiśniowa, ałycza
 • Prunus cocomilia Ten. – śliwa bałkańska
 • Prunus consociiflora C.K.Schneid.
 • Prunus domestica L. – śliwa domowa
 • Prunus ×fruticans Weihe [=?P. domestica × P. spinosa]
 • Prunus ramburii Boiss.
 • Prunus salicina Lindl. – śliwa japońska
 • Prunus simonii Carrière – śliwa Simona
 • Prunus spinosa L. – śliwa tarnina
 • Prunus ursina Kotschy
 • Prunus ussuriensis Kovalev & Kostina
 • Prunus vachuschtii Bregadze
 • Sekcja Prunocerasus :
 • Prunus alleghaniensis Porter
 • Prunus americana Marshall – śliwa amerykańska
 • Prunus angustifolia Marshall
 • Prunus geniculata R.M.Harper
 • Prunus gracilis Engelm. & A.Gray
 • Prunus hortulana L.H.Bailey
 • Prunus maritima Marshall
 • Prunus mexicana S.Watson
 • Prunus murrayana E.J.Palmer
 • Prunus nigra Aiton
 • Prunus ×orthosepala Koehne [= P. americana × P. angustifolia]
 • Prunus rivularis Scheele
 • Prunus subcordata Benth.
 • Prunus umbellata Elliot
 • Podrodzaj Cerasus:
 • Sekcja Cerasus – wiśnia:
 • Prunus alaica (Pojark.) Gilli
 • Prunus apetala (Sieb. & Zucc.) Franch. & Sav
 • Prunus avium (L.) L. – czereśnia, wiśnia ptasia
 • Prunus campanulata Maxim.
 • Prunus canescens Bois
 • Prunus cerasoides D.Don
 • Prunus cerasus L. – wiśnia pospolita
 • Prunus clarofolia C.K.Schneid.
 • Prunus concinna Koehne – wiśnia wytworna
 • Prunus conradinae Koehne
 • Prunus cyclamina Koehne
 • Prunus ×dawyckensis Sealy [= P. canescens × P. dielsiana]
 • Prunus dielsiana C.K.Schneid.
 • Prunus emarginata (Douglas) Eaton
 • Prunus ×eminens Beck [= P. cerasus × P. fruticosa] – wiśnia osobliwa
 • Prunus ×fontanesiana (Spach) C. K. Schneid. [= P. avium × P. mahaleb]
 • Prunus fruticosa Pall. – wiśnia karłowata, wisienka stepowa
 • Prunus ×furuseana Ohwi [= P. incisa × P. jamasakura]
 • Prunus glandulifolia Rupr. & Maxim.
 • Prunus ×gondouinii (Poit. & Turpin) Rehder [= P. avium × P. cerasus]
 • Prunus himalaica Kitam.
 • Prunus ×incam Ingram ex R. T. Olsen & Whittem. [= P. incisa × P. campanulata]
 • Prunus incisa Thunb. – śliwa wczesna
 • Prunus ×juddii E. S. Anderson [= P. sargentii × P. yedoensis]
 • Prunus leveilleana Koehne
 • Prunus maackii Rupr. – czeremcha Maacka
 • Prunus mahaleb L. – wiśnia wonna, antypka
 • Prunus maximowiczii Rupr.
 • Prunus meyeri Rehder
 • Prunus nipponica Matsum.
 • Prunus pensylvanica L. f. – wiśnia pensylwańska
 • Prunus pleiocerasus Koehne
 • Prunus pojarkovii A. E. Murray
 • Prunus pseudocerasus Lindl.
 • Prunus rufa Hook. f.
 • Prunus sargentii Rehder – śliwa sachalińska, wiśnia Sargenta
 • Prunus ×schmittii Rehder [= P. canescens × P. avium] – wiśnia Schmitta
 • Prunus serrula Franch. – wiśnia tybetańska
 • Prunus serrulata Lindl. – wiśnia piłkowana
 • Prunus setulosa Batalin
 • Prunus speciosa (Koidz.) Ingram
 • Prunus stipulacea Maxim.
 • Prunus subhirtella Miq., syn.: Prunus pendula Sieb. ex Maxim. – wiśnia różowa
 • Prunus takasagomontana Sasaki
 • Prunus takesimensis Nakai
 • Prunus trichostoma Koehne
 • Prunus ×tschonoskii Koehne
 • Prunus verecunda (Koidz.) Koehne
 • Prunus yedoensis Matsum – wiśnia jedoeńska
 • Sekcja Laurocerasus (w tym: Pygeum i Padus) – laurowiśnia:
 • Prunus africana (Hook. f.) Kalkman
 • Prunus brachypoda Batalin
 • Prunus bracteopadus Koehne
 • Prunus buergeriana Miq.
 • Prunus caroliniana (Mill.) Aiton
 • Prunus ceylanica (Wight) Miq.
 • Prunus cornuta (Wall. ex Royle) Steud.
 • Prunus grayana Maxim. – czeremcha Graya
 • Prunus grisea (Blume ex Müll. Berol.) Kalkman
 • Prunus guanaiensis Rusby
 • Prunus ilicifolia (Nutt. ex Hook. & Arn.) D.Dietr.
 • Prunus incana (Pall.) Batsch
 • Prunus jenkinsii Hook. f. & Thomson
 • Prunus laurocerasus L. (syn.: Prunus grandifolia Salisb.) – laurowiśnia wschodnia
 • Prunus lusitanica L. – laurowiśnia iberyjska
 • Prunus myrtifolia (L.) Urb. (syn.: Prunus sphaerocarpa Sw.)
 • Prunus napaulensis (Ser.) Steud.
 • Prunus obtusata Koehne (syn.: Prunus pubigera (C.K.Schneid.) Koehne, Prunus vaniotii H.Lév.)
 • Prunus padus L., (syn.: Prunus racemosa Lam.) – czeremcha zwyczajna
 • Prunus phaeosticta (Hance) Maxim.
 • Prunus pygeoides Koehne
 • Prunus serotina Ehrh., (syn.: Prunus capuli Cav., Prunus salicifolia Kunth) – czeremcha amerykańska
 • Prunus spinulosa Sieb. & Zucc.
 • Prunus ssiori F.Schmidt
 • Prunus turneriana (F.M.Bailey) Kalkman
 • Prunus undulata Buch.-Ham. ex D.Don (syn.: Prunus acuminata (Wall.) D.Dietr., Prunus wallichii Steud.)
 • Prunus virginiana L. – czeremcha wirginijska
 • Prunus wilsonii (Diels ex C.K.Schneid.) Koehne (syn.: Prunus rufomicans Koehne)
 • Prunus zippeliana Miq.
 • Podrodzaj Amygdalus – migdał:
 • Prunus arabica (Olivier) Meikle
 • Prunus argentea (Lam.) Rehder
 • Prunus brahuica (Boiss.) Aitch. & Hemsl.
 • Prunus bucharica (Korsh.) Hand.-Mazz.
 • Prunus carduchorum (Bornm.) Meikle
 • Prunus cercocarpifolia Villareal
 • Prunus davidiana (Carrière) Franch. – brzoskwinia Davida
 • Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb – migdałowiec pospolity, śliwa migdał
 • Prunus eburnea (Spach) Aitch.
 • Prunus elaeagrifolia (Spach) A. E. Murray
 • Prunus eremophila Prigge
 • Prunus erioclada Bornm.
 • Prunus fenzliana Fritsch
 • Prunus ferganensis (Kostov & Rjabov) Kovalev & Kostov – brzoskwinia fergańska
 • Prunus haussknechtii C.K.Schneid.
 • Prunus havardii (W.Wight) S.C.Mason
 • Prunus kansuensis Rehder
 • Prunus korshinskyi Hand.-Mazz.
 • Prunus kotschyi (Boiss. & Hohen.) Meikle
 • Prunus kuramica (Korsh.) Kitam.
 • Prunus lycioides (Spach) C.K.Schneid.
 • Prunus microphylla (Kunth) Hemsl.
 • Prunus minutiflora Engelm. ex A.Gray
 • Prunus mira Koehne – brzoskwinia dziwna
 • Prunus mongolica Maxim.
 • Prunus pedunculata (Pall.) Maxim.
 • Prunus persica (L.) Batsch – brzoskwinia zwyczajna
 • Prunus ×persicoides (Ser.) M. Vilm. & Bois [= P. dulcis × P. persica]
 • Prunus petunnikowii (Litv.) Rehder
 • Prunus scoparia (Spach) C.K.Schneid.
 • Prunus spinosissima (Bunge) Franch.
 • Prunus tangutica (Batalin) Koehne
 • Prunus tenella Batsch – migdałowiec karłowy
 • Prunus texana D.Dietr.
 • Prunus trichamygdalus Hand.-Mazz.
 • Prunus triloba Lindl. – migdałowiec trójklapowy
 • Prunus turcomanica (Lincz.) Kitam.
 • Prunus webbii (Spach) Vierh.
 • Podrodzaj Emplectocladus
 • Prunus fasciculata (Torr.) A.Gray
 • Przypisy

  1. Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2010-04-29].
  2. Sangtae Lee, Jun Wen. A phylogenetic analysis of Prunus and the Amygdaloideae (Rosaceae) using ITS sequences of nuclear ribosomal DNA. „Am. J. Bot. January”. 88, 1, s. 150-160, 2001. 
  3. Bentham, G., J. D. Hooker. 1865. Genera plantarum, vol. 1. Reeve & Co., London.
  4. Rehder A. 1940. A manual of cultivated trees and shrubs hardy in North America exclusive of the subtropical and warmer temperate regions, 2nd ed. Macmillan, New York, New York, USA.
  5. subg. Cerasus sect. Laurocerasus. W: Germplasm Resources Information Network (GRIN) [on-line]. United States Department of Agriculture. [dostęp 2014-01-17].
  6. Germplasm Resources Information Network (GRIN). [dostęp 2010-05-05].
  7. D. Potter, T. Eriksson, R. C. Evans, S. Oh, J. E. E. Smedmark, D. R. Morgan, M. Kerr, K. R. Robertson, M. Arsenault, T. A. Dickinson, C. S. Campbell. Phylogeny and classification of Rosaceae. „Plant Systematics and Evolution”. 266, s. 5-43, 2007. DOI: 10.1007/s00606-007-0539-9. 
  8. Genus: Prunus L. subg. Prunus. W: Germplasm Resources Information Network (GRIN) [on-line]. United States Department of Agriculture. [dostęp 2014-01-17].
  9. subg. Prunus sect. Armeniaca. W: Germplasm Resources Information Network (GRIN) [on-line]. un. [dostęp 2014-01-17].
  10. subg. Prunus sect. Microcerasus. W: Germplasm Resources Information Network (GRIN) [on-line]. United States Department of Agriculture. [dostęp 2014-01-17].
  11. subg. Prunus sect. Penarmeniaca. W: Germplasm Resources Information Network (GRIN) [on-line]. United States Department of Agriculture. [dostęp 2014-01-17].
  12. subg. Prunus sect. Prunus. W: Germplasm Resources Information Network (GRIN) [on-line]. United States Department of Agriculture. [dostęp 2014-01-17].
  13. subg. Prunus sect. Prunocerasus. W: Germplasm Resources Information Network (GRIN) [on-line]. United States Department of Agriculture. [dostęp 2014-01-17].
  14. Joey Shaw, Randall L. Small: Chloroplast DNA phylogeny and phylogeography of the North American plums (Prunus subgenus Prunus section Prunocerasus, Rosaceae). American Journal of Botany, 92, 2005, s. 2011–2030
  15. Ohta Satoshi et al.. Genetic Characterization of Flowering Cherries (Prunus subgenus Cerasus) Using rp116-rp114 Spacer Sequences of Chloroplast DNA. „Journal of the Japanese Society for Horticultural Science”. 75, 1, s. 72–78, 2006. 
  16. subg. Cerasus sect. Cerasus. W: Germplasm Resources Information Network (GRIN) [on-line]. United States Department of Agriculture. [dostęp 2014-01-17].
  17. subg. Amygdalus. W: Germplasm Resources Information Network (GRIN) [on-line]. United States Department of Agriculture. [dostęp 2014-01-17].
  18. subg. Emplectocladus. W: Germplasm Resources Information Network (GRIN) [on-line]. United States Department of Agriculture. [dostęp 2014-01-17].
  Drzewa – grupa roślin, do której zaliczają się największe rośliny lądowe. Grupa ta nie jest taksonem – grupuje tylko organizmy roślinne podobne morfologicznie i funkcjonalnie. Drzewa są roślinami wieloletnimi o zdrewniałych łodygach (i zwykle też korzeniach). Od innych roślin drzewiastych (krzewów i krzewinek) różnią się posiadaniem łodygi głównej (pnia) rozgałęziającej się dopiero od pewnej wysokości. Liczne rozgałęzienia wraz z listowiem tworzą koronę drzewa. Do drzew zalicza się niekiedy rośliny posiadające kłodzinę zamiast pnia zakończoną pękiem liści tj. paprocie drzewiaste, sagowcowe, palmy, pandany, juki i draceny. Bardziej zawężone definicje wyłączają wieloletnie rośliny o zdrewniałych łodygach, które nie posiadają zdolności przyrostu na grubość i nie tworzą korony ze zdrewniałych rozgałęzień łodygi. Dział botaniki zajmujący się drzewami to dendrologia (gr. δένδρον – drzewo). W Polsce kilkadziesiąt tysięcy najstarszych i najbardziej okazałych drzew podlega ochronie prawnej jako pomniki przyrody. W leksykonach lub spisach gatunków roślin drzewa bywają oznaczane symbolem przypominającym symbol Saturna lub alchemiczny symbol ołowiu, tj. podwójnie kreślone h. (Pojedynczo kreślone h, czyli ħ, oznacza krzew)Joseph Pitton de Tournefort (urodzony 5 czerwca 1656 r. w Aix-en-Provence - zmarł 28 grudnia 1708 r. w Paryżu. Botanik francuski.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wiśnia karłowata, wisienka stepowa (Prunus fruticosa Pall.) – gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny różowatych.
  Czeremcha wirginijska (Prunus virginiana L.) – gatunek dużego krzewu z rodziny różowatych. Pochodzi z Ameryki Północnej, w Europie Środkowej bywa uprawiana. Tworzy mieszańce z czeremchą amerykańską i czeremchą zwyczajną.
  Grupa siostrzana (ang. sister–group) – w systematyce kladystycznej grupa organizmów powstała z jednej linii ewolucyjnej (grupy macierzystej) po jej rozszczepieniu. Dwie grupy siostrzane wraz ze swym wspólnym przodkiem stanowią grupę monofiletyczną. Gatunki należące do grupy siostrzanej charakteryzują się pewnymi specyficznymi, wspólnymi cechami (synapomorfiami), które nie występują jednak w grupie macierzystej (są ewolucyjnie nowe).
  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.
  Wiśnia pospolita (Cerasus vulgaris Mill.), w. zwyczajna – gatunek rośliny z rodziny różowatych. Jest gatunkiem poliploidalnym, powstawała w Azji Mn i pd.- wsch, zapewne wielokrotnie jako wynik krzyżowania dipliodalnej czereśni ptasiej z tetraploidalną wiśną karłowatą. Występuje wyłącznie jako roślina uprawna oraz dziczejąca.
  Różowe – grupa roślin w zależności od ujęcia systematycznego stanowiąca takson określonej rangi systematycznej lub klad spokrewnionych (pochodzących od wspólnego przodka) roślin w kladogramie taksonomii filogenetycznej. W pierwszym wypadku grupa ta umieszczana była w randze podklasy (Rosidae Takht.) m.in. w systemie Cronquista (1981), Takhtajana (1997) i Reveala (1999 i 2007). W systemie APG I (1998) mianem różowych (rosids) określony został klad, który w miarę poznawania powiązań filogenetycznych był później precyzowany przez system APG II i na Angiosperm Phylogeny Website. Współcześnie za różowe uważa się rośliny mające wspólnego przodka, którego najbliższymi krewnymi (kladem siostrzanym) są winoroślowce (Vitales). Synapomorficzne cechy tej grupy to: wydłużony zalążek, zduplikowany genom, dysunkcyjny gen infA w DNA chloroplastydowym oraz brak mitochondrialnego intronu coxII.i3. Należą tu rośliny o zdrewniałych łodygach (drzewa i krzewy), rośliny zielne. Należy do niej 16 rzędów roślin okrytonasiennych.
  Wiśnia (Cerasus Mill.) – rodzaj roślin należący do rodziny różowatych (Rosaceae). Występuje w około 60 gatunkach w strefie umiarkowanej półkuli północnej, głównie we wschodniej Azji. W Polsce w stanie naturalnym występują tylko dwa gatunki wiśni: wiśnia karłowata, rosnąca na wyżynach południowych, prawnie chroniona, oraz czereśnia ptasia, zwana trześnią.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.