• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ślimaki  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Przytulik strumieniowy (Ancylus fluviatilis) – gatunek ślimaka z rodziny zatoczkowatych (Planorbidae), do niedawna zaliczany do rodziny przytulikowatych (Ancylidae).Pasożyt zewnętrzny (ektopasożyt), (gr. ektós – na zewnątrz) – organizm cudzożywny żyjący na powierzchni innego organizmu (żywiciela) i żywiący się jego płynami ustrojowymi lub elementami jego pokrycia (np. wszoły żywiące się piórami).
  Systematyka[]

  Klasyfikacja ślimaków jest kontrowersyjna. Tradycyjnie w obrębie gromady wyróżniano trzy podgromady:

 • przodoskrzelne (Prosobranchia)
 • tyłoskrzelne (Opisthobranchia)
 • płucodyszne (Pulmonata)
 • Taki podział nie jest jednak obecnie akceptowany. Według danych zgromadzonych w bazie ITIS (czerwiec 2006) aktualny stan wiedzy na ten temat wygląda następująco:

  Podgromada PulmonataPłucodyszne

  Pasożytnictwo, parazytyzm – forma antagonistycznego współżycia dwóch organizmów, z których jeden czerpie korzyści ze współżycia, a drugi ponosi szkody. Termin ten stosowany jest w biologii – w odniesieniu do dwóch organizmów różnych gatunków – oraz w socjologii, gdzie pasożytnictwem nazywany jest próżniaczy tryb życia osoby zdolnej do pracy. Zbliżonymi do pasożytnictwa formami – spotykanymi w biologii rozwoju – są szczególne taktyki rozrodcze prowadzone przez parazytoidy, pasożyty lęgowe oraz niektóre gatunki tzw. pasożytów płciowych (np. matronicowate).Archaeogastropoda (Diotocardia), dwuprzedsionkowe – rząd ślimaków należący do podgromady przodoskrzelnych. Współcześnie stwierdzono, że jest to takson parafiletyczny.
 • Archaeopulmonataprapłucodyszne
 • Basommatophoranasadooczne
 • Heterostropha
 • Neotaenioglossa
 • Patellogastropoda
 • Rhodopemorpha
 • Stylommatophoratrzonkooczne
 • Systellommatophora
 • Thecosomata
 • Podgromada Opisthobranchiatyłoskrzelne

 • Rząd Acochlidioidea
 • Rząd Anaspidea
 • Rząd Cephalaspidea
 • Rząd Gymnosomata
 • Rząd Notaspidea
 • Rząd Nudibranchia – nagoskrzelne
 • Rząd Sacoglossa – workojęzykowce
 • Rząd Soleolifera
 • Podgromada Prosobranchiaprzodoskrzelne

 • Rząd Archaeogastropoda
 • Rząd Architaenioglossa
 • Rząd Entomotaeniata
 • Rząd Mesogastropoda
 • Rząd Neogastropoda
 • Rząd Neritopsina
 • Zobacz też[]

 • Mięczaki Polski
 • Konchiologia
 • Ślimaki w kuchni
 • Przypisy

  1. Czesław Jura, Bezkręgowce, PWN, Warszawa 2007, ISBN 978-83-01-14595-8
  2. John D. Taylor, Emily A. Glover: Food of giants – field observations on the diet of Syrinx aruanus (Linnaeus, 1758) (Turbinellidae) the largest living gastropod. W: F. E. Wells, D. I. Walker, D. S. Jones (red.): The Marine Flora and Fauna of Dampier, Western Australia. Perth: Western Australian Museum, 2003, s. 217–224.
  Rozwój prosty – zachodzi, gdy forma młodociana różni się od dorosłej jedynie mniejszymi rozmiarami i niezdolnością do rozrodu. W rozwoju tym, w przeciwieństwie do rozwoju złożonego nie występuje stadium poczwarki.Pelagial, wody pelagialne, strefa pelagialna, toń wodna (od gr. πέλαγος, pélagos - morze) – wody otwarte oceanów, mórz i wielkich jezior oddzielone od brzegów strefami litoralu i sublitoralu. Obejmuje naświetloną warstwę wody do 200 m od powierzchni (epipelagial) oraz coraz głębsze warstwy: mezopelagial, batypelagial i abisopelagial. Poniżej strefy abisopelagialnej znajduje się strefa denna (bental) lub głębia rowów oceanicznych (hadal – poniżej 6000 m p.p.m.).


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rozmnażanie, reprodukcja – właściwy wszystkim organizmom proces życiowy polegający na wytwarzaniu potomstwa przez organizmy rodzicielskie.
  Acochlidioidea – rząd ślimaków tyłoskrzelnych. Brzuchonogi morskie i nieliczne słodkowodne. Nagie, bez czułków, jamy płaszczowej i skrzeli. Na głowie para guzkowatych rinoforów. Worek trzewiowy silnie wyodrębniony od głowy. Odbyt z prawej strony ciała albo na grzbiecie.
  Szkarłupnie (Echinodermata) (z gr. echinos – jeż + derma – skóra) – typ halobiontycznych, bezkręgowych zwierząt wtóroustych (Deuterostomia) o wtórnej symetrii pięciopromiennej. Charakteryzują się wapiennym szkieletem wewnętrznym oraz obecnością unikalnego wśród zwierząt układu ambulakralnego pełniącego funkcję lokomocyjną, dotykową, a częściowo wydalniczą i oddechową. Najstarsze skamieniałości szkarłupni znane są z osadów dolnego kambru. Większość z nich prowadzi osiadły tryb życia, choć niektóre są biernie przenoszone przez wodę. Nie występują wśród nich formy pasożytnicze.
  Larwa (łac. larva – maska, widmo, lm larvae) – postać i stadium rozwoju postembrionalnego (młodocianego) zwierzęcia, charakteryzujące się możliwością wzrostu, często różniące się anatomicznie, fizjologicznie i ekologicznie od postaci dojrzałej osobników tego samego gatunku. Występuje powszechnie w rozwoju bezkręgowców, ryb i płazów.
  Trzonkooczne (Stylommatophora) – klad ślimaków płucodysznych (Pulmonata), w randze rzędu, obejmujący około 30 tys. gatunków grupowanych w kilkudziesięciu rodzinach, o kosmopolitycznym rozmieszczeniu. Oczy trzonkoocznych osadzone są na szczycie drugiej pary czułków. Czułki pierwszej pary są zredukowane, trudne do zaobserwowania. Ślimaki lądowe, nieliczne ziemnowodne, o muszlach różnych kształtów, czasem o muszli małej i przykrytej płaszczem (ślinikowate i pomrowcowate), zredukowanej do małej tarczki (Testacellidae) bądź wykształconej normalnie (np. ślimakowate).
  Czaszołka, czareczka (Patella) – jeden z rodzajów w rodzinie Patellidae, grupujący niewielkie i średniej wielkości ślimaki morskie o charakterystycznych czareczkowatych muszlach, występujące głównie w strefie pływów.
  Notaspidea (syn. Pleurobranchiacea) - rząd morskich ślimaków tyłoskrzelnych. Występują na dnach piaszczystych i mulistych. Muszla w stosunku do ciała drobna, czapeczkowata, pokrywa grzbiet ciała, nieosłonięta, osłonięta płaszczem lub brak. Płaszcz u niektórych gatunków usztywniony wapiennymi igłami lub płytkami. Skrzele z prawej strony ciała, pomiędzy nogą a brzegiem płaszcza.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.