• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ślazowate

  Przeczytaj także...
  Abroma (Abroma) – rodzaj roślin z rodziny ślazowatych (Malvaceae). W zależności od ujęcia systematycznego należy tu od 1 do 2 gatunków. Rośliny te występują w tropikalnej Azji i Australii. Kora z A. augusta jest wykorzystywana do produkcji włókna.Kwasy tłuszczowe – kwasy monokarboksylowe o wzorze ogólnym R-COOH (R oznacza łańcuch węglowodorowy, a COOH jest grupą karboksylową znajdującą się na końcu tego łańcucha).
  Ukęślowe (Dilleniidae Takht. ex Reveal & Tahkt. 1993) – podklasa roślin zielnych, krzewów i drzew wyodrębniana w niektórych systemach klasyfikacyjnych roślin okrytonasiennych np. w systemie Cronquista (1981) i systemie Reveala z lat 1994-1999. W publikowanych w XXI wieku systemach APG (1998, 2003, 2009) zaliczane tu rzędy i rodziny klasyfikowane są w znacznej części w obrębie kladu różowych (rosids). Podklasa okazała się nie być taksonem monofiletycznym, toteż przestała być wyróżniana.
  Malvaviscus arboreus

  Ślazowate, malwowate (Malvaceae Juss.) – rodzina roślin należąca do rzędu ślazowców (Malvales). Są to rośliny zielne, krzewy i drzewa szeroko rozprzestrzenione na Ziemi, we wszystkich niemal strefach klimatycznych. Większość gatunków występuje w strefie tropikalnej. W Polsce występują dziko lub jako rośliny uprawiane lub dziczejące gatunki z rodzajów: anoda (Anoda), ketmia (Hibiscus), malwa (Alcea), prawoślaz (Althaea), ślaz (Malva), ślazówka (Lavatera), ślęzawa (Malope), zaślaz (Abutilon).

  Wierzchotka (ang. cyme, łac. cyma) – rodzaj kwiatostanów, należący do grupy kwiatostanów zamkniętych. Kwiaty wyrastają na wierzchołkach rozgałęziających się osi. Gdy zaczyna wyrastać kwiat, oś kończy swój wzrost, zaczynają natomiast w kącie listków rozwijać się boczne osie drugiego rzędu, znowu kończące się kwiatem. Wskutek tego w wierzchotce kwiaty zaczynają kwitnąć od środka kwiatostanu, promieniście w kierunku jego obrzeży. Wierzchotki to cała grupa kwiatostanów, dzieląca się na kilka jeszcze typów:Ketmia (Hibiscus L.) nazywana także hibiskusem (spolszczenie nazwy łacińskiej) – rodzaj krzewów i roślin zielnych z rodziny ślazowatych. Należy do niego ok. 220 gatunków pochodzących z obszarów o ciepłym klimacie Gatunkiem typowym jest Hibiscus syriacus L..

  Charakterystyka[]

  Pokrój Rośliny zielne, krzewy lub drzewa. Liście Ulistnienie skrętoległe lub nakrzyżległe. Liście zazwyczaj zgięte wzdłuż nerwu, o całych brzegach lub ząbkowanych. Nerwacja pierzasta drugorzędna. Kwiaty Kwiatostan to zmodyfikowana wierzchotka na ogół z trzema podsadkami na szypułce z kwiatem szczytowym, dwiema naprzeciwległymi podsadkami i gałęziami kwiatostanu. Czasami całość zredukowana do pojedynczego kwiatu i zrośniętego kieliszka. Kielich zaworowy. Korona zrosłopatkowa zachodząca dachówkowo. Pręciki i słupki na wypukłym dnie kwiatowym są wyżej niż nasada okwiatu. Liczne zrośnięte pręciki w pięciu grupach, ale zasadniczo dwa razy licznijsze od płatków korony i są na obrzeżach kwiatu. Słupki zrośnięte. Znamię na ogół suche. Owoc Na ogół torebka. Biologia Produkują cyklopropenowe kwasy tłuszczowe i chinony z terpenoidów.

  Systematyka[]

  Pozycja systematyczna rodziny według APweb (aktualizowany system APG III z 2009) Podział rodziny według APweb (2001...) (aktualizowany system APG II)

  Do rodziny należą 243 rodzaje zawierające ponad 4225 gatunków. W dawniejszych systemach klasyfikacyjnych wiele z tych grup wyróżnianych było w randze odrębnych rodzin, jednak w świetle współczesnej wiedzy tradycyjnie wyróżniane taksony miały charakter parafiletyczny lub polifiletyczny. W obrębie rodziny wyróżnia się obecnie 9 grup roślin w randze podrodzin.

  Okwiat, okrywa kwiatowa (ang. perianth, łac. perigonium, perianthium) – część kwiatu stanowiąca ochronę dla rozwijających się pręcików i słupków. U roślin owadopylnych okwiat pełni także funkcję powabni dzięki zapachowi i kolorom, dla zapylających je owadów, ptaków, ssaków i innych zwierząt.Durian, zybuczkowiec (Durio Adans.) – rodzaj roślin należący do ślazowatych Malvaceae, według niektórych systemów (np. Reveala) do rodziny wełniakowatych (Bombaceae). Rodzaj liczy ok. 20 gatunków pochodzących z tropikalnych obszarów południowo-wschodniej Azji. Gatunkiem typowym jest durian właściwy (Durio zibethinus L.).
  Wykaz rodzajów

  Podrodzina Grewioideae Hochreutiner Należy tu ok. 25 rodzajów z 770 gatunkami występującymi w strefie międzyzwrotnikowej.

 • rodzaj: Ancistrocarpus Oliv.
 • rodzaj: Apeiba Aubl.
 • rodzaj: Clappertonia Meisn.
 • rodzaj: Colona Cav.
 • rodzaj: Corchorus L. – juta
 • rodzaj: Desplatsia Bocq.
 • rodzaj: Duboscia Bocq.
 • rodzaj: Eleutherostylis Burret
 • rodzaj: Entelea R. Br.
 • rodzaj: Erinocarpus Nimmo ex J. Graham
 • rodzaj: Glyphaea Hook. f.
 • rodzaj: Goethalsia Pittier
 • rodzaj: Grewia L.
 • rodzaj: Heliocarpus L.
 • rodzaj: Hydrogaster Kuhlm.
 • rodzaj: Luehea Willd.
 • rodzaj: Lueheopsis Burret
 • rodzaj: Microcos L.
 • rodzaj: Mollia Mart.
 • rodzaj: Pseudocorchorus Capuron
 • rodzaj: Sparrmannia L. f.
 • rodzaj: Tetralix Griseb.
 • rodzaj: Trichospermum Blume
 • rodzaj: Triumfetta L.
 • rodzaj: Vasivaea Baill.
 • rodzaj: Vinticena Steud.
 • Podrodzina Byttnerioideae Hochreutiner

  Juta (Corchorus L.) – rodzaj roślin z rodziny ślazowatych Malvaceae (w niektórych, zwłaszcza dawniejszych systemach z lipowatych Tiliaceae). Należy tu ok. 40 gatunków występujących w obszarach tropikalnych. Gatunkiem typowym jest Corchorus olitorius L.Pręcik (łac. stamen) – męski organ płciowy w kwiecie, bardzo silnie zredukowany i zmieniony liść. Ponieważ każdy pylnik (theca) ma połączone po dwa woreczki pyłkowe, pręcik okrytozalążkowych jest mikrosporofilem o 4 mikrosporangiach lub 2 synangiach dwusporangiowych. U roślin okrytonasiennych składa się z nitki pręcikowej (filamentum) i główki (anthera), która jest zróżnicowana na dwa pylniki (thecae) połączone płonnym łącznikiem (connectivum). W pylnikach znajdują się komory pyłkowe zawierające tkankę wyściełającą (tzw. tapetum) oraz tkankę zarodnikotwórczą (tzw. archespor), która wytwarza ziarna pyłku kwiatowego lub pyłkowiny. Dojrzałe pylniki pękają, pyłek się wysypuje i zostaje on dalej przenoszony przez wiatr, owady, zwierzęta, a następnie osadza się na znamionach słupków innych kwiatów (następuje zapylenie). Istnieją także rośliny o kwiatach samopylnych.
  Należy tu ok. 26 rodzajów z 650 gatunkami występującymi w strefie międzyzwrotnikowej, a szczególnie w Ameryce Południowej.
 • Plemię Byttnerieae
 • rodzaj: Abroma Jacq.
 • rodzaj: Ayenia L.
 • rodzaj: Byttneria Loefl.
 • rodzaj: Kleinhovia L.
 • rodzaj: Leptonychia Turcz.
 • rodzaj: Maxwellia Baill.
 • rodzaj: Megatritheca Cristóbal
 • rodzaj: Rayleya Cristóbal
 • rodzaj: Scaphopetalum Mast.
 • Plemię Lasiopetaleae
 • rodzaj: Commersonia J. R. Forst. & G. Forst.
 • rodzaj: Guichenotia J. Gay
 • rodzaj: Hannafordia F. Muell.
 • rodzaj: Keraudrenia J. Gay
 • rodzaj: Lasiopetalum Sm.
 • rodzaj: Lysiosepalum F. Muell.
 • rodzaj: Rulingia R. Br.
 • rodzaj: Seringia J. Gay
 • rodzaj: Thomasia J. Gay
 • Plemię Hermannieae
 • rodzaj: Dicarpidium F. Muell.
 • rodzaj: Gilesia F. Muell.
 • rodzaj: Hermannia L.
 • rodzaj: Melochia L.
 • rodzaj: Waltheria L.
 • Plemię Theobromateae
 • rodzaj: Glossostemon Desf.
 • rodzaj: Guazuma Mill.
 • rodzaj: Herrania Goudot
 • rodzaj: Theobroma L. – kakaowiec
 • Podrodzina Brownlowioideae Burret

  Wełniakowe (Bombacoideae Burnett) – podrodzina roślin w obrębie ślazowatych w jednych systemach klasyfikacyjnych lub samodzielna rodzina wełniakowate (Bombacaceae) w innych. Zalicza się tu 16 do 28 rodzajów (w zależności od ujęcia systematycznego) obejmujących 90–200 gatunków. Rośliny tu zaliczane preferują suche lasy w strefie międzyzwrotnikowej. Mają okazałe kwiaty. Wolne działki kielicha i płatki korony osadzone są na rozszerzonym dnie kwiatowym tworzącym szeroki kubek. Charakterystycznymi przedstawicielami rodziny są tzw. drzewa butelkowe o napęczniałych pniach z miękiszem wodnym (np. baobab afrykański Adansonia digitata).Puchowiec (Ceiba P. Miller) – rodzaj roślin tropikalnych z rodziny ślazowatych i podrodziny wełniakowych. Należą do niego 4 gatunki. Rodzimym obszarem ich występowania są tropikalne rejony Azji, Afryki i Ameryki. Gatunkiem typowym jest C. pentandra (Linnaeus) J. Gaertner.
  Należy tu 8–9 rodzajów z 68 gatunkami. Takson opisywany także w randze odrębnej rodziny Berryaceae Doweld lub Brownlowiaceae Cheek.
 • rodzaj: Berrya Roxb.
 • rodzaj: Brownlowia Roxb.
 • rodzaj: Christiana DC.
 • rodzaj: Diplodiscus Turcz.
 • rodzaj: Hainania Merr.
 • rodzaj: Indagator Halford
 • rodzaj: Jarandersonia Kosterm.
 • rodzaj: Pentace Hassk.
 • rodzaj: Pityranthe Thwaites
 • Podrodzina Dombeyoideae Beilschmied

  Korona (łac. corolla, ang. corolla) – element kwiatu składający się z okółka barwnych płatków korony (petala), które stanowią powabnię dla owadów, lub innych zwierząt zapylających kwiaty. Korona stanowi wewnętrzną część okwiatu.Użyłkowanie liścia, nerwacja, układ waskularny liścia (ang. nervation, nervature, venation, łac. nervatio, venatio) – układ żyłek (nerwów) liściowych zawierających wiązki przewodzące w liściach (nie tylko asymilacyjnych, ale także w działkach i płatkach kwiatu). Ze względu na stały układ żyłek w poszczególnych grupach systematycznych roślin, ma on znaczenie w identyfikacji taksonów. Głównym zadaniem wiązek przewodzących w liściu jest dostarczenie do jego tkanek wody i odprowadzenie asymilatów, a także usztywnienie blaszki liściowej.
  Należy tu 20–21 rodzajów z 381 gatunkami. Takson wyróżniany czasem jako odrębna rodzina Dombeyaceae Desfontaines. Rośliny występują głównie w Afryce i południowej Azji, szczególnie licznie na Madagakarze i Maskarenach.
 • rodzaj: Astiria Lindl.
 • rodzaj: Burretiodendron Rehder
 • rodzaj: Cheirolaena Benth.
 • rodzaj: Corchoropsis Siebold & Zucc.
 • rodzaj: Dombeya Cav.
 • rodzaj: Eriolaena DC.
 • rodzaj: Harmsia K. Schum.
 • rodzaj: Helmiopsiella Arènes
 • rodzaj: Helmiopsis H. Perrier
 • rodzaj: Melhania Forssk.
 • rodzaj: Nesogordonia Baill.
 • rodzaj: Paradombeya Stapf
 • rodzaj: Paramelhania Arènes
 • rodzaj: Pentapetes L.
 • rodzaj: Pterospermum Schreb.
 • rodzaj: Ruizia Cav.
 • rodzaj: Schoutenia Korth.
 • rodzaj: Sicrea (Pierre) Hallier f.
 • rodzaj: Trochetia DC.
 • rodzaj: Trochetiopsis Marais
 • Podrodzina Helicteroideae Meisner

  Ślazowce, malwowce (Malvales Dumort.) – rząd roślin okrytonasiennych z kladu różowych. W dawniejszych systemach (np. w systemie Cronquista z 1981) rząd obejmował pięć blisko spokrewnionych z sobą rodzin. W XXI wieku systematycy traktują ten rząd bardziej obszernie, włączając doń ponad 6 tysięcy gatunków roślin pochodzących od wspólnego przodka. W różnych ujęciach rośliny te łączone są w taksony różnych rang; w systemie Reveala z 2007 wyróżnionych zostało aż 21 rodzin (w tym wydzielane wcześniej przez Cronquista), podczas gdy w systemie APweb szereg wydzielanych tak rodzin łączonych w jedną rodzinę ślazowatych (Malvaceae), a w sumie rodzin w rzędzie jest 10.Acropogon – rodzaj roślin z rodziny ślazowatych (Malvaceae). Obejmuje 24 gatunków występujących na Nowej Kaledonii.
  Należy tu 8–10 rodzajów z 95 gatunkami. Takson opisywany był jako odrębna rodzina Durionaceae Cheek, Helicteraceae J. Agardh i Triplochitonaceae Schumann. Zaliczane tu rośliny występują w tropikach, zwłaszcza w Azji południowo-wschodniej.
 • rodzaj: Boschia Korth.
 • rodzaj: Coelostegia Benth.
 • rodzaj: Cullenia Wight
 • rodzaj: Durio Adans. – durian
 • rodzaj: Helicteres L.
 • rodzaj: Kostermansia Soegeng
 • rodzaj: Mansonia J. R. Drumm. ex Prain
 • rodzaj: Neesia Blume
 • rodzaj: Neoregnellia Urb.
 • rodzaj: Reevesia Lindl.
 • rodzaj: Triplochiton K. Schum.
 • rodzaj: Ungeria Schott & Endl.
 • Podrodzina Sterculioideae Burnett

  Ślazówka (Lavatera L.) – rodzaj roślin z rodziny ślazowatych. Występują na obszarach o klimacie umiarkowanym oraz w basenie Morza Śródziemnego. Gatunkiem typowym jest Lavatera trimestris L..Owoc (łac. fructus) − w znaczeniu botanicznym występujący u okrytozalążkowych organ powstający z zalążni słupka, zawierający w swym wnętrzu nasiona, osłaniający je i ułatwiający rozsiewanie.
  Należy tu 12 rodzajów z 430 gatunkami. Takson opisywany był jako odrębna rodzina Sterculiaceae Salisbury. Zaliczane tu rośliny występują w strefie międzyzwrotnikowej.
 • rodzaj: Acropogon Schltr.
 • rodzaj: Brachychiton Schott & Endl.
 • rodzaj: Cola Schott & Endl. – kola
 • rodzaj: Firmiana Marsili
 • rodzaj: Franciscodendron B. Hyland & Steenis
 • rodzaj: Heritiera Aiton
 • rodzaj: Hildegardia Schott & Endl.
 • rodzaj: Octolobus Welw.
 • rodzaj: Pterocymbium R. Br.
 • rodzaj: Pterygota Schott & Endl.
 • rodzaj: Scaphium Schott & Endl.
 • rodzaj: Sterculia L.
 • Podrodzina Tilioideae Arnott – lipowe

  Aguiaria – rodzaj roślin z rodziny ślazowatych. Jest to takson monotypowy, obejmujący tylko jeden gatunek – Aguiaria excelsa Ducke Ann. Acad. Brasil. Sci. 7: 329 1935. Występuje on w Brazylii.Ulistnienie, filotaksja – regularny układ liści na łodydze roślin, stały dla poszczególnych gatunków. Różne schematy ulistnienia wyróżnia się na podstawie liczby liści wyrastających z poszczególnych węzłów łodygi i ich ułożenia względem siebie. Czynnikiem ekologicznym determinującym układ liści na łodydze jest dążenie do optymalnego wykorzystania światła, w tym poprzez unikanie wzajemnego ocieniania się przez liście.
  Należą tu 3 rodzaje z 50 gatunkami. Takson opisywany był jako odrębna rodzina Tiliaceae Jussieu.
 • rodzaj: Craigia W. W. Sm. & W. E. Evans
 • rodzaj: Mortoniodendron Standl. & Steyerm.
 • rodzaj: Tilia L. – lipa
 • Podrodzina Malvoideae Burnett – ślazowe Podrodzina obejmująca 78 rodzajów z 1670 gatunkami. Opisywana w niektórych systemach jako rodzina ślazowatych Malvaceae sensu stricto (np. w systemie Reveala).

 • Plemię Gossypieae
 • rodzaj: Alyogyne Alef.
 • rodzaj: Cephalohibiscus Ulbr.
 • rodzaj: Cienfuegosia Cav.
 • rodzaj: Gossypioides Skovst. ex J. B. Hutch.
 • rodzaj: Gossypium L. – bawełna
 • rodzaj: Hampea Schltdl.
 • rodzaj: Kokia Lewton
 • rodzaj: Lebronnecia Fosberg
 • rodzaj: Thespesia Sol. ex Corrêa
 • Plemię Hibisceae
 • Plemię Kydieae
 • rodzaj: Dicellostyles Benth.
 • rodzaj: Julostylis Thwaites
 • rodzaj: Kydia Roxb.
 • rodzaj: Nayariophyton T. K. Paul
 • Plemię Malveae
 • Podrodzina Bombacoideae Burnett – wełniakowe

  Liść (łac. folium) – organ roślinny, element budowy części osiowej (pędowej) roślin telomowych. Wyrastające z węzłów końcowe elementy rozgałęzień pędu, wyodrębniające się ze względu na funkcję i budowę od łodygi (nie mają np. zdolności do nieprzerwanego wzrostu). Pełnią głównie funkcje odżywcze i z tego powodu mają zwykle dużą powierzchnię umożliwiającą ekspozycję na odpowiednią ilość promieniowania słonecznego. Poza tym liście biorą udział w transpiracji, gutacji i wymianie gazowej. Nierzadko liście pełnią także funkcje spichrzowe, czepne, ochronne, obronne i pułapkowe, w takich przypadkach ulegając daleko idącym przystosowaniom w zakresie funkcji i budowy.Słupek, słupkowie (łac. pistyllum, ang. pistil) – żeński organ płciowy w kwiecie okrytonasiennych. Zbudowany jest ze zrośniętych ze sobą lub wolnych owocolistków (carpellae), które są zmodyfikowanymi liśćmi (najprawdopodobniej utworami homologicznymi do makrosporofili). Słupki zajmują zawsze centralne miejsce w kwiecie, gdzie mogą występować pojedynczo lub w większej liczbie.
  Podrodzina obejmująca 90 gatunków grupowanych w 16 do 28 rodzajów (w zależności od ujęcia systematycznego). Opisywana w niektórych systemach jako rodzina wełniakowatych Bombacaceae Kunth.
 • rodzaj: Adansonia L. – baobab
 • rodzaj: Aguiaria Ducke
 • rodzaj: Bernoullia Oliv.
 • rodzaj: Bombax L.
 • rodzaj: Camptostemon Mast.
 • rodzaj: Catostemma Benth.
 • rodzaj: Cavanillesia Ruiz & Pav.
 • rodzaj: Ceiba Mill. – puchowiec
 • rodzaj: Chiranthodendron Larreat.
 • rodzaj: Eriotheca Schott & Endl.
 • rodzaj: Fremontodendron Coville
 • rodzaj: Gyranthera Pittier
 • rodzaj: Huberodendron Ducke
 • rodzaj: Lagunaria (DC.) Rchb.
 • rodzaj: Matisia Humb. & Bonpl.
 • rodzaj: Neobuchia Urb.
 • rodzaj: Ochroma Sw.
 • rodzaj: Pachira Aubl.
 • rodzaj: Patinoa Cuatrec.
 • rodzaj: Pentaplaris L. O. Williams & Standl.
 • rodzaj: Phragmotheca Cuatrec.
 • rodzaj: Pseudobombax Dugand
 • rodzaj: Quararibea Aubl.
 • rodzaj: Rhodognaphalon (Ulbr.) Roberty
 • rodzaj: Scleronema Benth.
 • rodzaj: Septotheca Ulbr.
 • rodzaj: Spirotheca Ulbr.
 • rodzaj: Uladendron Marc.-Berti
 • Pozycja w systemie Reveala (1993–1999)

  Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa ukęślowe (Dilleniidae Takht. ex Reveal & Tahkt.), nadrząd Malvanae Takht., rząd ślazowce (Malvales Dumort.), podrząd Malvineae Rchb., rodzina ślazowate (Malvaceae Juss.).

  Prawoślaz (Althaea L.) – rodzaj roślin wieloletnich z rodziny ślazowatych. Należy tu 6-12 gatunków występujących w naturze w Europie i zachodniej Azji. Dawniej do rodzaju tego zaliczano także kilka gatunków obecnie wyłączanych w odrębny rodzaj malwa (Alcea). Gatunkiem typowym jest prawoślaz lekarski (Althaea officinalis L.).Zaślaz (Abutilon Mill.) – rodzaj roślin z rodziny ślazowatych. Według niektórych ujęć taksonomicznych należy do niego około 100 gatunków. Są szeroko rozprzestrzenione na obszarach o ciepłym klimacie, większość jednak gatunków pochodzi z Ameryki Południowej. Gatunkiem typowym jest Abutilon theophrasti Medik.

  Rodzina ślazowatych według Reveala jest wąsko wydzielona i odpowiada podrodzinie Malvoideae według ujęcia Angiosperm Phylogeny Website.

  Przypisy

  1. Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2010-02-19].
  2. Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa, Adam Zając, Maria Zając: Vascular Plants of Poland - A Checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Instytut Botaniki PAN im. Władysława Szafera w Krakowie, 1995. ISBN 83-85444-38-6.
  3. United States Department of Agriculture Agricultural Research Service: Family: Malvaceae Juss. (ang.). Germplasm Resources Information Network (GRIN). [dostęp 2010-02-19].
  4. Crescent Bloom: Malvaceae (ang.). The Compleat Botanica. [dostęp 2010-02-19].
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Kwiatostan (ang. inflorescence, łac. inflorescentium) – wyodrębniające się od pozostałej części rośliny skupienie rozgałęzień pędów zakończonych kwiatami. W obrębie kwiatostanu znajdować się mogą poza nimi także liście przykwiatowe (podkwiatek i przysadka), a sam kwiatostan bywa wsparty liściem zwanym podsadką.Malwa (Alcea L.) – rodzaj roślin z rodziny ślazowatych. Według niektórych ujęć taksonomicznych należy do niego ponad 60 gatunków, pochodzących głównie ze wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Większość z nich jest mieszańcowego pochodzenia i dlatego należą do roślin niezwykle trudnych pod względem systematycznym. Niekiedy cały rodzaj włączany jest do rodzaju Althaea (prawoślaz), od którego różni się jednak rozłupkami i nasionami. Gatunkiem typowym jest Alcea rosea L..  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kwiat – organ roślin nasiennych, w którym wykształcają się wyspecjalizowane elementy służące do rozmnażania. Stanowi fragment pędu o ograniczonym wzroście ze skupieniem liści płodnych i płonnych, służących odpowiednio, bezpośrednio i pośrednio do rozmnażania płciowego (generatywnego). Kwiat charakterystyczny dla roślin nasiennych (czyli kwiatowych) jest organem homologicznym do kłosa zarodnionośnego (sporofilostanu) roślin ewolucyjnie starszych.
  Terpenoidy – jest to grupa związków organicznych, będących pochodnymi terpenów zawierające dodatkowe grupy funkcyjne, np. grupę hydroksylową, karbonylową czy też karboksylową.
  Bawełna, bawełnica (Gossypium L.) – rodzaj roślin z rodziny ślazowatych, obejmujący około 40 gatunków. W stanie dzikim występują na słabo nawodnionych obszarach wszystkich kontynentów, poza Australią i Antarktydą.
  APG II – Akronim drugiej wersji systemu APG klasyfikującego rośliny okrytonasienne ściśle w oparciu o kryterium filogenetyczne. System ten opublikowany został przez taksonomów skupionych w Angiosperm Phylogeny Group w roku 2003 jako zrewidowana wersja systemu APG I.
  System APG III – nowoczesny system klasyfikacyjny roślin okrytonasiennych opublikowany w roku 2009 przez członków Angiosperm Phylogeny Group. W październiku 2009 członkowie Linnean Society zaproponowali klasyfikację filogenetyczną wszystkich roślin telomowych, kompatybilną z systemem APG III.
  Entelea arborescens – gatunek rośliny z rodziny ślazowatych, endemit Nowej Zelandii, jedyny przedstawiciel rodzaju Entelea. Krzew bądź niewielkie drzewo osiągające 6 m wysokości o dużych liściach jak u limetki nadających mu egzotyczny wygląd. Rośnie w niskich lasach wzdłuż wybrzeży Wyspy Północnej i północnego krańca Wyspy Południowej. Suche łupiny owoców wyróżniają się z powodu długich, gęstych kolców. Po maorysku i angielsku określa się roślinę mianem whau. Słowo to pochodzi od polinezyjskiego słowa oznaczającego ketmię, innego przedstawiciela drzew z rodziny ślazowatych, którego E. arborescens powierzchownie przypomina.
  System Reveala – nowoczesny system klasyfikacji roślin okrytonasiennych. Został opracowany przez amerykańskiego botanika Jamesa L. Reveala (ur. 1941), profesora Uniwersytetu w Maryland (USA). Po 1992 roku, kiedy to swój system opublikował Robert F. Thorne, Reveal zajął się jego korektą nomenklatoryczną. W tym też czasie zaproponował kilka nowych rozwiązań klasyfikacyjnych, początkowo na poziomie rzędów i podklas. W 1994 r. zaproponował wyróżnienie wśród okrytonasiennych 5 klas, co zaowocowało całkowicie oryginalnym ujęciem systematycznym tej grupy roślin. System ten Reveal publikował na swoich stronach internetowych i aktualizował do roku 1999. W następnych latach autor systemu wszedł w skład Angiosperm Phylogeny Group i brał udział w tworzeniu systemu APG II.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.