• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ślęza

  Przeczytaj także...
  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Wzgórza Dobrzenieckie – wzgórza w południowo-zachodniej Polsce, na Śląsku, na Przedgórzu Sudeckim, stanowiące mikroregion Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich.
  Grabiszynka - strumień przepływający przez wrocławskie osiedle Grabiszyn-Grabiszynek. Wypływa w kierunku północno-zachodnim u podnóża wzgórza zwanego "Małą Sobótką" (154 m n.p.m.) w pobliżu skrzyżowania ulic Racławickiej i Skarbowców, następnie płynie przez ogródki działkowe i park wzdłuż ulic Ogrodowej i Ślusarskiej, skręcając na zachód i południowy zachód, a potem wzdłuż ul. Romera na południe; wpływa do Ślęzy (jest jej prawostronnym dopływem) przy kładce Oporowskiej. Całkowita długość strumienia wynosi około dwóch kilometrów. Do roku 1945 nosił niem. nazwę Floßgraben.
  Rzeka Ślęza. W tle pomnik na Cmentarzu Żołnierzy Polskich.

  Ślęza (niem. Lohe) – rzeka w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim, lewobrzeżny dopływ Odry. Długość rzeki wynosi 78,6 km, a jej zlewnia obejmuje obszar o powierzchni 971,7 km², w tym 8,47 km² terenu Wrocławia.

  Most Oporowski – most łączący wrocławskie osiedla Oporów i Grabiszyn. Most znajduje się nad rzeką Ślęzą we Wrocławiu. Przy nim znajduje się pętla tramwajowa "Oporów" (linie 4, 11 i 20)Śląsk (śl. Ślunsk, Ślůnsk, niem. Schlesien, dś. Schläsing, czes. Slezsko, łac. Silesia) – kraina historyczna położona w Europie Środkowej, na terenie Polski, Czech i Niemiec. Dzieli się na Dolny i Górny Śląsk. Historyczną stolicą Śląska jest Wrocław.

  Przebieg[]

  Źródło we Wzgórzach Dobrzenieckich na Przedgórzu Sudeckim, na zboczach Cierniowej Kopy między miejscowościami Bobolice i Baldwinowice na wysokości 340 m n.p.m.. Płynie w kierunku północnym w jednej z wyraźnych dolin na obszarze tych wzgórz, Poniżej przepływa przez Nizinę Śląską, omijając od wschodu Masyw Ślęży; na ostatnim odcinku swojego biegu płynie uregulowanym korytem pomiędzy zachodnimi osiedlami Wrocławia, wpada do Odry (261,6 km) na jego terenie, poniżej osiedla Kozanów.

  Olszówka Krzycka – potok na terenie Wrocławia (długości około 1,5 km) w południowej części miasta (na zachód od osiedla Krzyki), prawy dopływ Ślęzy. Wypływa z łąk pomiędzy ulicami Krzycką i Skarbowców, skąd - rowem poprowadzonym w obniżeniu, pozostałym po starym korycie rzeki Ślęzy sprzed jej regulacji i obwałowania - płynie równolegle do niej na północny wschód, po czym wpada do niej w okolicy alei Piastów.Kasina (niem. Kaschine Feldbach) – strumień przepływający w województwie dolnośląskim, płynący w południowo-zachodniej części Wrocławia. Stanowi lewy dopływ Ślęzy, posiada długość (w granicach miasta) ok. 4,5 km.

  Miejscowości nad Ślęzą[]

 • miasto Niemcza,
 • wsie Jordanów Śląski, Tyniec nad Ślęzą, Komorowice, Ślęza,
 • na obszarze Wrocławia Ślęza wyznacza granice kilku osiedli: Klecina – Krzyki, Oporów – Grabiszynek, przecina Muchobór, Żerniki – Kuźniki – Nowy Dwór, Maślice – Kozanów.
 • Dopływy[]

  Najważniejsze dopływy, w kolejności od źródła do ujścia:

  Dopływ – rzeka lub mniejszy ciek, który nie uchodzi bezpośrednio do zbiornika wodnego (morza, jeziora), ale do innego cieku. W zależności od tego, z której strony brzegu rzeki (patrząc od źródła) dopływ łączy się z nią, wyróżnia się dopływy lewe i prawe. Ponadto dopływy posiadają swoje własne dopływy – tworzą w ten sposób hierarchię sieci rzecznej: rzeka główna, dopływy pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, itd.Dorzecze Odry – obszar, z którego do rzeki głównej Odry spływają wszystkie jej dopływy. Granicę pomiędzy dorzeczami nazywa się działem wód dorzeczy. Powierzchnia dorzecza Odry wynosi 118 861 km², z czego 106 056 km² obszaru Polski.
 • Szklarka (lewy)
 • Krzywula (lewy)
 • Oleszna (lewy)
 • Mała Ślęza (prawy)
 • Żurawka (prawy)
 • Kasina (lewy)
 • Na terenie Wrocławia, oprócz Kasiny, do Ślęzy uchodzą też takie strugi jak: Olszówka Krzycka, Grabiszynka i Toczek.

  Hydronimia[]

  W bulli papieża Hadriana IV z 1155 roku rzeka ta widnieje pod nazwą Selenza.

  Nazwę Ślęza ustalono urzędowo w 1951 roku, zastępując niemieckie nazwy Lohe i Große Lohe.

  Silingowie (łac. Silingae, gr. Σιλίγγαι) to plemię germańskie, żyjące w starożytności prawdopodobnie na Dolnym Śląsku (lub w okolicy), a stanowiące część większego etnosu zwanego Wandalami (w źródłach Vandali cognomine Silingi, Vandali Silingi, pars Wandalorum qui Silingi etc.) - w archeologii utożsamiani z kulturą przeworską.Źródło – naturalny, skoncentrowany, samoczynny wypływ wody podziemnej na powierzchnię Ziemi. W hydrobiologii strefa źródliskowa określana jest nazwą krenal, dzielący się na eukrenal (źródło właściwe) i hypokrenal (strefę odpływu źródła), natomiast organizmy je zamieszkujące to krenon.

  Od nazwy rzeki (o etymologii wspólnej ze Ślężą) wywodzi się prawdopodobnie nazwę żyjącego na pobliskich terenach plemienia Ślężan oraz całego regionu Śląska. (patrz: Pochodzenie nazwy Śląsk)

  Zobacz też[]

 • dorzecze Odry
 • Silingowie
 • Rzeki Polski
 • Przypisy

  1. 2.3.5. Zlewnia Ślęzy. W: Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2007 roku. WIOŚ Wrocław, 2008, s. 81.
  2. geoportal.gov.pl dostęp: 2.03.2014
  3. Zarządzenie nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1951 r. (M.P. z 1951 r. Nr 62, poz. 825, s. 818)
  Tyniec nad Ślęzą (niem. Gross Tinz, od 1938 Gross Tinz an der Lohe) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Kobierzyce.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo dolnośląskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, ze stolicą we Wrocławiu. Zostało utworzone w 1999 roku z ziem poprzednich województw wrocławskiego, legnickiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i części leszczyńskiego oraz kaliskiego. Województwo to jest położone na południowym zachodzie Polski, obejmuje zachodnią część historycznego Śląska, czyli Dolny Śląsk, a także Ziemię kłodzką, wschodnie Łużyce Górne oraz niewielki skrawek historycznej Saksonii (Bogatynia i okolice).
  Cierniowa Kopa – wzgórze (384 m n.p.m.) w południowo-zachodniej Polsce, we Wzgórzach Dobrzenieckich, na Przedgórzu Sudeckim.
  Toczek – strumień w północno-zachodniej części Wrocławia, w dzielnicy Fabryczna, lewostronny dopływ rzeki Ślęzy. Wypływa z obniżenia terenu w okolicy stawów - tzw. "glinianek" - w okolicy ul. Lotniczej i Warciańskiej. Stamtąd kieruje się na północ i po pokonaniu około 2 km wpada do Ślęzy w rejonie ulicy Rędzińskiej, na skraju Lasu Pilczyckiego pomiędzy Pilczycami a Maślicami Małymi.
  Bobolice – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, w gminie Ząbkowice Śląskie.
  Niemcza (niem. Nimptsch) – miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie dzierżoniowskim, siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej Niemcza. Położone nad rzeką Ślęzą, na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. Historycznie leży na Dolnym Śląsku. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. wałbrzyskiego.
  Ślęza (niem. Lohe) – wieś w Polsce, położona w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Kobierzyce, nad rzeką Ślęzą.
  Kozanów (niem. Kosel lub Cosel) - osiedle w północno-zachodniej części Wrocławia, w dzielnicy Fabryczna, na północny wschód od Pilczyc i na północny zachód od Popowic. W granicach miasta od 1928.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.