• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ścieżki edukacyjne

  Przeczytaj także...
  Oświata – pojęcie "oświata" używane jest często zamiennie z wyrażeniem "system oświaty". Według Słownika Pedagogicznego W. Okonia jest to działalność ogółu powiązanych ze sobą placówek i instytucji zajmujących się upowszechnianiem kształcenia, wychowaniem bezpośrednim i pośrednim, umożliwiając obywatelom zdobywanie ogólnego i zawodowego wykształcenia oraz zapewniając możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości, które są niezbędne przyszłemu obywatelowi. Ważnym elementem systemu oświaty jest odnoszenie historycznych doświadczeń społecznych do teraźniejszych w celu stworzenia jak najlepszych warunków życia i rozwoju dla przyszłości społeczeństwa.Szkoła podstawowa – pierwszy etap formalnej edukacji. W większości krajów nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. Nauczanie poza szkołą tzw. edukacja domowa legalne jest m.in. w krajach anglosaskich, w Chile i na Tajwanie.
  Gimnazjum (łac. gymnasium z gr. gymnásion – "miejsce służące gimnastyce") – szkoła średnia, różnej postaci, zależnie od epoki i kraju kształcąca młodzież męską. W XIX wieku powstały gimnazja dla dziewcząt.

  Ścieżki edukacyjne – termin stosowany w polskiej oświacie, oznaczający zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w ramach nauczanych przedmiotów lub w postaci odrębnych zajęć. Decyzje o sposobie realizacji ścieżek edukacyjnych podejmuje zespół nauczycieli uczących w danym oddziale klasowym. Zakres treści poszczególnych Ścieżek edukacyjnych został ustalony w przepisie nazywanym podstawą programową kształcenia ogólnego. Obowiązek realizacji w polskich szkołach został wprowadzony w dniu 1 września 1999 roku.

  Nauczyciel – osoba posiadająca potwierdzone osobiste predyspozycje i kompetencje poparte odpowiednim wykształceniem wyższym – kierunkowym oraz przygotowaniem pedagogicznym i zawodowym do nauczania formalnego w oświacie.

  Począwszy od II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkoły podstawowej) obowiązują następujące ścieżki edukacyjne:

 • edukacja czytelnicza i medialna,
 • edukacja ekologiczna,
 • edukacja prozdrowotna,
 • wychowanie do życia w społeczeństwie:
 • wychowanie do życia w rodzinie,
 • wychowanie regionalne - dziedzictwo kulturowe w regionie,
 • wychowanie patriotyczne i obywatelskie.
 • W gimnazjum (III etap edukacyjny) wprowadzono następujące ścieżki edukacyjne:

 • edukacja czytelnicza i medialna,
 • edukacja ekologiczna,
 • edukacja europejska,
 • edukacja filozoficzna,
 • edukacja prozdrowotna,
 • edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie,
 • kultura polska na tle cywilizacji śródziemnomorskiej,
 • obrona cywilna.
 • W 2003 roku nowe formy ścieżek edukacyjnych wprowadziła i rozwija organizacja MENTOR - ścieżki edukacyjne. Celem działań Mentor-a jest rozwijanie nowoczesnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej poprzez dostęp do ścieżek edukacyjnych na terenach Lasów Państwowych, miast i gmin.

  Likwidacja ścieżek edukacyjnych nastąpiła wraz ze zmianą norm edukacyjnych w 2008 roku.

  Bibliografia[]

 • strona MEN - akty prawne • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.