• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Łupanie

  Przeczytaj także...
  Obróbka – nadanie nowych cech przedmiotowi obrabianemu, zgodnie z założeniami technologicznymi, np. wymiarów, twardości, gładkości. Obróbka jest procesem przetwarzania surowca w końcowy produkt. Obróbki dokonuje się za pomocą narzędzi lub maszyn wytwórczych. Dłuto – ręczne narzędzie używane do obróbki drewna przez snycerzy, rzeźbiarzy, stolarzy i drzeworytników. Innej konstrukcji dłuta używane są również do obróbki kamienia przez kamieniarzy i rzeźbiarzy.
  Drewno, ksylem (z gr. ksylos – drewno) – złożona tkanka roślinna roślin naczyniowych, zajmująca przestrzeń między rdzeniem, a kambium. Jej główną funkcją jest rozprowadzanie wody i rozpuszczonych w niej soli mineralnych, pobieranych przez korzenie, po całej roślinie. U roślin strefy klimatów umiarkowanych wiosną, gdy rozpoczyna się okres wegetacji transportuje również substancje odżywcze z elementów spichrzowych (są to głównie korzenie i pnie) do rozwijających się pędów i liści. Większość komórek wchodzących w skład drewna ma zdrewniałe ścianki, przez co drewno pełni również funkcję mechaniczną.

  Łupanie to obróbka polegająca na dzieleniu materiału wzdłuż płaszczyzn najmniejszej spoistości.

 • Łupanie drewna - dzielenie drewna równolegle do przebiegu włókien za pomocą łuparki do drewna lub przez wbijanie siekiery lub klinów w płaszczyznę boczną drewna.
 • Łupanie kamienia - dzielenie bloków skalnych na bryły bardziej regularnego kształtu (za pomocą klina, dłuta lub łuparki do kamienia).
 • Podatność na łupanie określa się jako łupliwość.

  Łupliwość to w mineralogii zdolność minerału do pękania i podziałów wzdłuż określonych kierunków zwanych płaszczyznami łupliwości pod wpływem uderzenia lub nacisku.Spoistość, oznaczana symbolem c jest jednym z parametrów wytrzymałości na ścinanie skał i gruntów. (Pokrewnym parametrem jest tarcie wewnętrzne szkieletu ziarnowego).

  Bibliografia[]

  Zbigniew Laurow: Pozyskiwanie drewna. Warszawa: Wyd. SGGW, 1999, s. 155. ISBN 83-7244-026-3.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.