• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Łukowica - gmina

  Przeczytaj także...
  Kościół św. Mikołaja Biskupa w Przyszowej – murowana świątynia rzymskokatolicka w miejscowości Przyszowa w powiecie limanowskim, będąca kościołem parafialnym miejscowej parafii.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Jastrzębik – potok w Beskidzie Wyspowym, dopływ Dunajca. Ma swoje źródła na północnych stokach Modyni i pod Przełęczą Ostra-Cichoń. Spływa w południowo-wschodnim kierunku głęboką i wąską doliną pomiędzy dwoma pasmami górskimi. Od południa jest to długi południowo-wschodni grzbiet Modyni ze szczytami: Jasieńczyk, Klończyk i Spleźnia, od północnej pasmo ciągnące się od Ostrej przez Jeżową Wodę po Skiełek, przebiegające również w południowo-wschodnim kierunku. Jastrzębik zasilany jest gęstą siecią potoków spływających z tych dwóch pasm górskich. Największy jest potok wypływający z miejscowości Czarny Potok (z drugiej strony pasma Modyni).

  Łukowicagmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Siedziba gminy to Łukowica.

  Według danych Ministerstwa Finansów, biorąc pod uwagę kryterium dochodu z podatków na mieszkańca za 2013 rok, z kwotą 343,59 zł, gmina Łukowica była najbiedniejszą polską gminą (najbogatszą, z kwotą wpływów 33 560,89 zł była gmina Kleszczów).

  Gmina stanowi 7,32% powierzchni powiatu limanowskiego.

  Beskid Wyspowy (513.49) – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakterystyczną cechą tego regionu południowej Polski jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa. Najwyższym szczytem jest Mogielica (1170 m).Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).

  Dane geograficzne[]

  Położenie[]

  Gmina Łukowica położona jest w południowo-wschodniej części powiatu limanowskiego, w miejscu, gdzie wzniesienia Beskidu Wyspowego przechodzą łagodnie w Kotlinę Sądecką. Największe zagęszczenie występuje w dolinach trzech głównych potoków na tym terenie: Łukowicy, Słomki i Jastrzębika.

  Parafia Świętego Andrzeja Apostoła w Łukowicy - parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji tarnowskiej w dekanacie Łącko. Erygowana w XIII wieku. Mieści się pod numerem 11. Prowadzą ją księża diecezjalni.Łukowica – potok w Beskidzie Wyspowym, dopływ Słomki. Ma swoje źródła na wysokości około 750 m n.p.m. na północno-wschodnich stokach Jeżowej Wody. Spływa w ogólnym południowo-wschodnim kierunku głęboką doliną pomiędzy Jeżową Wodą, Okowańcem i Skiełkiem z jednej strony, a Łyżką i Pępówką z drugiej strony. Przepływa kolejno przez miejscowości: Roztoka, Łukowica i Świdnik, w której to miejscowości w miejscu o współrzędnych N:49°35’42”, S: 20°32’10” uchodzi do potoku Słomka jako jego prawobrzeżny dopływ. Znajduje się w zlewni Dunajca. Po drodze Łukowica zasilana jest licznymi potokami spływającymi z obydwu zboczy doliny. Wzdłuż jej koryta, po jego lewej stronie prowadzi droga z Limanowej do Świdnika.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2002 gmina Łukowica ma obszar 69,71 km², w tym:

 • użytki rolne: 65%
 • użytki leśne: 25%
 • Kościół św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy
  Modyń

  Demografia[]

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Łukowica w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Lukowica.png

  Zabytki gminy[]

  Gmina posiada kilka zabytków

  Gmina Kamienica – gmina wiejska w południowej części województwa małopolskiego, w powiecie limanowskim, między pasmem Gorców a Beskidu Wyspowego. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.Parafia św. Mikołaja Biskupa w Przyszowej - parafia rzymskokatolicka, należąca do dekanatu limanowskiego w diecezji tarnowskiej. Swoim zasięgiem obejmuje wsie Przyszowa oraz Stronie. Opiekę nad nią sprawują księża diecezjalni.
 • Drewniany kościół powołania św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy zbudowany w pierwszej połowie XIV w. obecny budynek zbudowany został w XVIII w.
 • Dworek drewniany w Świdniku wybudowany w 1752 roku.
 • Kościół murowany w Przyszowej powołania św. Mikołaja Biskupa.
 • Religia[]

  Większość mieszkańców gminy Łukowica to katolicy. Na tym terenie funkcjonują trzy parafie rzymskokatolickie:

  Województwo nowosądeckie – jednostka podziału administracyjnego istniejąca w latach 1975 - 1998. Położone w południowej części Polski, przy granicy ze Słowacją. Graniczyło od wschodu z województwem krośnieńskim, od północy z tarnowskim i krakowskim, a od zachodu z bielskim. Siedzibą władz województwa był Nowy Sącz.Łukowica – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Łukowica. Części wsi: Lasek, Pępówka, Pod Skiełkiem, Rynek, Skiełek, Wielkówka, Wolica i Zawada. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego. Miejscowość jest siedzibą gminy Łukowica.
 • Parafia św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy
 • Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika w Młyńczyskach
 • Parafia św. Mikołaja Biskupa w Przyszowej
 • Oprócz wyznawców religii rzymskokatolickiej, istnieje niewielka grupa Świadków Jehowy.

  Sołectwa wchodzące w skład gminy[]

  Jadamwola, Jastrzębie, Łukowica, Młyńczyska, Owieczka, Przyszowa (sołectwa: Przyszowa I i Przyszowa II 'Berdychów'), Roztoka, Stronie, Świdnik.

  Sąsiednie gminy[]

  Kamienica, Limanowa, Łącko, Podegrodzie

  Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika w Młyńczyskach – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji tarnowskiej w dekanacie Limanowa. Parafia obejmuje wieś Młyńczyska oraz część pobliskiej Roztoki. Administrowana jest przez księży diecezjalnych. Obowiązki proboszcza pełni ks. mgr Benedykt Szlęzak.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Przypisy

  Kotlina Sądecka (513.53) – rozległa kotlina w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego, położona na wysokości 280–300 m n.p.m.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zespół dworski w Świdniku – zespół dworski znajdujący się w Świdniku, w gminie Łukowica, w powiecie limanowskim, w Polsce.
  Gmina Kleszczów – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie piotrkowskim.
  Słomka – potok będący lewym dopływem Dunajca. Jego dwa źródłowe cieki wypływają pod północnymi stokami Jeżowej Wody na wysokości 888 m n.p.m. Potoki te spływają w północnym kierunku, łącząc się w Siekierczynie, jeszcze przed dopłynięciem do wzniesień Golcowa i Kuklacza. Od miejsca połączenia się źródłowych cieków Słomka spływa w północno-wschodnim kierunku. Pod grzbietem Jabłońca zatacza łuk, zmieniając kierunek na południowo-wschodni i spływa przez miejscowości Przyszowa, Stronie, Świdnik, Owieczka, Rogi, Jadamwola, Olszana, Olszanka i Naszacowice tworząc często naturalną granicę pomiędzy tymi miejscowościami. Na granicy Naszacowic i Podegrodzia, w miejscu o współrzędnych 49°33′30″N 20°34′58″E/49,558333 20,582778 uchodzi do Dunajca.
  Młyńczyska – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Łukowica. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego. Części wsi: Cisowy Dział, Gądkówka, Kopiec, Kramarzówka, Morgi, Pod Górą, Pod Modynią i Spleżnia.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Powiat limanowski – powiat w Polsce (w południowej części województwa małopolskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Limanowa, a ogółem liczy sobie 171 miejscowości.
  Świadkowie Jehowy (pełna nazwa: Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy) – restoracjonistyczny związek wyznaniowy głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i o zbliżającym się objęciu władzy nad światem przez Królestwo Boże. Świadkowie Jehowy są zaliczani do tzw. nurtu badackiego, należącego do wyznań millenarystycznych. Ruch został zapoczątkowany przez Charlesa T. Russella w 1870 w Pensylwanii (USA). Obecnie liczy ok. 7,8 miliona aktywnych członków (głosicieli) na całym świecie (dane z roku 2012).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.