• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Łuków  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Nizina Południowopodlaska (318.9) – makroregion fizycznogeograficzny Nizin Środkowopolskich, położony na południe od doliny środkowego Bugu, na wschód od doliny środkowej Wisły, na północ od Wyżyny Lubelskiej i na zachód od Polesia Zachodniego. Teren w północnej części jest lekko falisty, z ostańcami moren, ozów i kemów związanych z zasięgiem zlodowacenia warciańskiego (według poprzedniej terminologii - stadiału Warty zlodowacenia środkowopolskiego). Południową część regionu przecina Pradolina Wieprza. Wyniosłość do 223 m n.p.m. na północ od Kałuszyna. W części północnej nizina obejmuje mezoregiony:Głosiciel – kaznodzieja Świadków Jehowy, ochrzczony lub nieochrzczony członek zboru, który nieodpłatnie głosi dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Na całym świecie w 2012 roku było maksymalnie 7 782 346 aktywnych głosicieli, należących do 111 719 zborów w 239 krajach i terytoriach (w Polsce 125 485 głosicieli w 1487 zborach).

  Łukówmiasto w Polsce, w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim; siedziba starostwa.

  Węzeł kolejowy ze stacją węzłową. Przemysł obuwniczy, mięsny, spożywczy. Lokalny ośrodek usługowy rolnictwa. Największy ośrodek miejski między Lublinem, Siedlcami, Puławami a Białą Podlaską.

  Według stanu na 31 grudnia 2014 r. Łuków liczył 30 557 mieszkańców. Na przełomie 2014 i 2015 r. na 915 miast Polski zajmował 148 miejsce pod względem liczby ludności i 135 miejsce pod względem powierzchni. Miasto stanowi 2,6% powierzchni powiatu i 28,1% jego ludności.

  Żelechów – miasto we wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Żelechów. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa siedleckiego. Według danych z 2007 roku, Żelechów miał 4087 mieszkańców. Miejscowość położona jest w odległości 52 km od Siedlec, 85 km od Warszawy i 85 km od Lublina. Miasto stanowi lokalne centrum edukacji, mieszcząc kilka szkół średnich, jak i gospodarcze, stanowiąc miejsce handlu i pracy dla mieszkańców miasta i okolic.Droga wojewódzka nr 808 (DW808) - Droga wojewódzka klasy G w województwie lubelskim, w powiatach lubartowskim i łukowskim, o długości 36 km. Łączy Kock z Łukowem.

  Łuków był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego, w starostwie łukowskim w ziemi łukowskiej województwa lubelskiego.

  Spis treści

 • 1 Położenie
 • 2 Warunki naturalne
 • 2.1 Klimat (1979–2013)
 • 2.2 Lasy i ochrona przyrody
 • 3 Nazwa miasta
 • 4 Historia
 • 5 Układ urbanistyczny
 • 5.1 Śródmieście
 • 5.2 Części miasta
 • 5.3 Osiedla budownictwa wielorodzinnego
 • 5.4 Tereny przemysłowo-składowe
 • 5.5 Zieleń miejska
 • 6 Zabytki architektury i pomniki
 • 6.1 Zabytki
 • 6.2 Pomniki i tablice pamiątkowe
 • 7 Demografia
 • 7.1 Liczba ludności
 • 7.2 Wiek i płeć mieszkańców
 • 8 Gospodarka
 • 8.1 Przemysł
 • 8.2 Budownictwo
 • 8.3 Gospodarka komunalna
 • 8.4 Transport lokalny
 • 8.5 Rzemiosło i usługi
 • 8.6 Handel
 • 8.7 Liczba podmiotów gospodarczych
 • 9 Transport krajowy i międzynarodowy
 • 9.1 Transport kolejowy
 • 9.2 Transport drogowy
 • 10 Służba zdrowia
 • 11 Oświata
 • 11.1 Oświata do trzeciego trzyletniego etapu edukacyjnego włącznie
 • 11.2 Szkoły ponadgimnazjalne
 • 11.3 Szkolnictwo wyższe
 • 12 Wspólnoty wyznaniowe
 • 13 Kultura
 • 14 Instytucje i stowarzyszenia regionalistyczne
 • 15 Media lokalne i regionalne
 • 16 Sport i rekreacja
 • 17 Współpraca międzynarodowa
 • 18 Urodzeni w Łukowie
 • 19 Zobacz też
 • 20 Przypisy
 • 21 Linki zewnętrzne
 • Prusowie – ludy bałtyckie zamieszkujące w średniowieczu tereny między Pomorzem, Mazowszem, Litwą a Bałtykiem (wybrzeże Bałtyku między dolną Wisłą a dolnym Niemnem). Obecnie na ich terytorium znajdują się: województwo warmińsko-mazurskie oraz obwód kaliningradzki.Garwolin – gmina miejska w województwie mazowieckim położone nad rzeką Wilgą, siedziba władz gminy wiejskiej Garwolin i powiatu garwolińskiego przy skrzyżowaniu dróg S17E372 z 76.

  Położenie[]

  Łuków położony jest w zachodniej części Równiny Łukowskiej, będącej częścią Niziny Południowopodlaskiej.

  Według podziału na regiony historyczne Polski cała ziemia łukowska (z Siedlcami i Radzyniem) należy do Małopolski.

  Łuków był stolicą ziemi łukowskiej, która przez ponad 500 lat znajdowała się na północno-wschodniej rubieży Małopolski. Przed przynależnością do Lubelszczyzny od 1474 roku, związana była z województwem sandomierskim. Po rozbiorach Polski, od utworzenia województwa podlaskiego, powiat łukowski często, wbrew tej długiej tradycji, zaliczany jest do Podlasia. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa siedleckiego.

  Bożena Elżbieta Kurowska herbu Lubicz (właściwie Bożena Elżbieta Kurowska-Walczak) - (ur. 21 sierpnia 1937 r. w Łukowie, zm. 16 września 1969 r. w Warszawie) – polska aktorka filmowa i teatralna, związana z Teatrem Klasycznym w Warszawie.Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.

  Według danych z 1 stycznia 2015 powierzchnia miasta wynosi 35,75 km²

  Przez os. Sienkiewicza i Nowy Łuków II (os. Mickiewicza) przebiega środkowy równoleżnik terytorium Polski. Miasto leży blisko wschodniej granicy strefy czasu środkowoeuropejskiego. Południe słoneczne w Łukowie wypada o godzinie 11:28 czasu środkowoeuropejskiego, a o 12:28 czasu południka 30°E (czas letni).

  Łuków graniczy z 10 wsiami i kompleksem Lasów Łukowskich (Jata, od strony NW). Do pobliskich miast prowadzą drogi krajowe w trzech kierunkach i wojewódzkie w trzech kierunkach.

  Towarzystwo Oświaty Niepodległościowej (TON) – konspiracyjna organizacja Związku Nauczycielstwa Polskiego powstała w październiku 1939 r. w Warszawie (założyciele: Zygmunt Nowicki, Kazimierz Maj, Wacław Tułodziecki, Teofil Wojeński i Czesław Wycech).Powiat łukowski – powiat w Polsce (województwo lubelskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Łuków.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Władysław II Jagiełło (ur. ok. 1362 lub ok. 1352, zm. 1 czerwca 1434 w Gródku) – wielki książę litewski w latach 1377–1381 i 1382–1401, król Polski 1386-1434 i najwyższy książę litewski 1401–1434. Syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny, córki księcia twerskiego Aleksandra, wnuk Giedymina. Założyciel dynastii Jagiellonów.
  Akademia Morska w Gdyni – uczelnia kształcąca wysoko kwalifikowane kadry na potrzeby gospodarki morskiej, a w szczególności przyszłych oficerów marynarki handlowej – specjalistów w zakresie nawigacji i eksploatacji statków, eksploatacji siłowni okrętowych, elektroniki i elektrotechniki okrętowej, również eksploatacji portów i logistyki, eksploatacji lądowych systemów technicznych i remontów, specjalistów ds. gospodarki morskiej oraz kadr menadżerskich dla przedsiębiorstw lądowego zaplecza gospodarki morskiej.
  Tatarzy (nazwa własna: Tatarlar / Татарлар) – grupa ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
  Ziemia łukowska (łac. Terra Lucoviensis) – niewielka jednostka terytorialna w północno-wschodniej Małopolsce, której głównym miastem był Łuków. W czasach piastowskich należała do ziemi sandomierskiej, a w czasach I Rzeczypospolitej należała do województwa lubelskiego.
  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej we Włodawie Sp.z o.o. – firma w tej formie powstała 31 stycznia 2013 roku po odłączeniu się od PKS Wschód. Przedsiębiorstwo dysponuje 45 autobusami. Siedziba mieści się we Włodawie przy ulicy Żołnierzy WiN 14. Właścicielem PKS-u jest spółka Lubelskie Dworce.
  Biała Podlaska – miasto na prawach powiatu na wschodzie Polski, w województwie lubelskim, siedziba powiatu bialskiego i gminy Biała Podlaska. Drugie co do wielkości miasto we współczesnej Polsce na ziemiach, które w okresie od 1569 do 1795 r. w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.
  Województwo sandomierskie – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów istniejąca od XIV wieku do 1795 r., część prowincji małopolskiej. Obejmowała powierzchnię 23 860 km² posiadając 7 powiatów. Siedzibą wojewody był Sandomierz, a sejmiki ziemskie odbywały się w Opatowie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.101 sek.