• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Łuh

  Przeczytaj także...
  Roman Daszkewycz ukr. Роман-Микола Іванович Дашкевич (ur. 6 grudnia 1892 w Tustanowicach - zm. 12 stycznia 1975 w Kufstein) - ukraiński działacz społeczny i polityk, doktor prawa, generał-chorąży armii Ukraińskiej Republiki Ludowej.II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.
  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.

  Łuh (ukr. Луг) – ukraińskie towarzystwo gimnastyczno-pożarnicze, utworzone w 1925 w II Rzeczypospolitej we Lwowie.

  Utworzone z inicjatywy Romana Daszkewycza z zamiarem narodowo-patriotycznego wychowania młodzieży i przygotowania jej do walki o niepodległość Ukrainy. Kierowała rozwojem sportu wśród młodzieży ukraińskiej. Miała półwojskowy charakter, oprócz sportowego prowadziła również szkolenie wojskowe. Była również na wsi ośrodkiem życia kulturalnego, organizując święta sportu, wystawy, koncerty.

  Pożarnictwo – ogół działań mających na celu zapobiegania pożarom i bezpośrednią walkę z nimi. Najstarsze ślady takiej działalności siegają roku 2000 p.n.e.. Spotykamy je zapisane na egipskich papirusach. W dniu dzisiejszym pojęcie pożarnictwo ma jednak dużo szersze znaczenie. Przez pożarnictwo należy rozumieć całokształt działań podejmowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, a na mocy obowiązujących przepisów prawa zadania te w znacznym stopniu zostały rozszerzone. Dziś pożarnictwo to walka z pożarami, działania ratownicze podczas różnego rodzaju katastrof drogowych, działania w zakresie pierwszej pomocy, ratownictwo chemiczne i ekologiczne, ratownictwo na wodach, czy ratownictwo wysokościowe. Dlatego w szerokim znaczeniu należy przyjąć, że pożarnictwo, to każda czynność podejmowana przez wyspecjalizowane jednostki ochrony przeciwpożarowej.Język ukraiński (ukr. українська мова, ukrajinśka mowa) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 47 mln ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ma status języka urzędowego. Używany jest również przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Współczesny alfabet ukraiński stanowi odmianę cyrylicy, a obecna ortografia ustalona została zasadniczo na początku XX wieku.

  Powstała po zlikwidowaniu przez władze polskie w 1924 towarzystwa Sicz.

  Struktura organizacyjna Łuhu składała się z trzech stopni:

 • centralny oddział (we Lwowie),
 • oddziały powiatowe,
 • organizacje Łuhu w poszczególnych miejscowościach.
 • W 1929 towarzystwo liczyło na terenie Polski 700 kół prowincjonalnych i 50-100 tysięcy członków, objętych szkoleniem przysposobienia wojskowego. W 1939 liczyło 805 kół, w których działało ponad 50 tysięcy osób.

  Gimnastyka (grec. γυμναστική gymnastike trening sportowy od gymnos nagi) jest dyscypliną sportową, wywodzącą się ze starożytnej Grecji, w ramach której zawodnicy wykonują specjalne układy, z wykorzystaniem różnych sprzętów. Gimnastyka może być uprawiana zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn.Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Państw Morza Czarnego.

  W latach 1935-1939 wydawano we Lwowie własną gazetkę Wisti z Łuhu.

  Organizacja została zlikwidowana pod koniec 1939 przez władze sowieckie.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sicz (właściwie Towarzystwo Gimnastyczno-Pożarnicze "Sicz") - ukraińska organizacja sportowa i przeciwpożarowa, założona w Galicji w 1900, działająca również na Bukowinie, Zakarpaciu i emigracji.
  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki, ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик [СССР], trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, [SSSR]) – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.