• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Łomnica - dopływ Dniestru

  Przeczytaj także...
  Jasień - wieś w rejonie rożniatowskim obwodu iwanofrankowskiego. W II Rzeczypospolitej miejscowość była siedzibą gminy wiejskiej Jasień w powiecie kałuskim województwa stanisławowskiego. Wieś liczy 3563 mieszkańców.Perehińsko (ukr. Перегінське, Perehinśke) – osiedle typu miejskiego w rejonie rożniatowskim obwodu iwanofrankowskiego, założone w 1292 r. W II Rzeczypospolitej miejscowość była siedzibą gminy wiejskiej Perehińsko w powiecie dolińskim województwa stanisławowskiego. Osiedle liczy 12 272 mieszkańców.
  Dniestr (ukr. Дністер, rum. Nistru, w starożytności gr. Tyras lub Nester), rzeka płynąca przez Ukrainę i Mołdawię (a w praktyce będąc granicą mołdawsko-naddniestrzańską). Rzeka należy do zlewiska Morza Czarnego. Długość - 1352 km, powierzchnia zlewni - ok. 68 tys. km².

  Łomnica (ukr. Лімниця) - rzeka na Ukrainie, prawy dopływ Dniestru.

  Długość - 122 km, powierzchnia dorzecza - 1580 km. Wypływa ze zboczy góry Busztuł w Gorganach, przepływa przez rejony: rożniatowski, kałuski i halicki obwodu iwanofrankiwskiego.

  Nad Łomnicą są położone m.in. Perehińsko i Kałusz.

  Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Państw Morza Czarnego.Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.

  Opis[]

  W górnym biegu jest górskim potokiem płynącym wąską doliną o urwistych brzegach, poniżej wsi Jasień dolina staje się asymetryczna, prawy brzeg staje się niski, lewy pozostaje stromy. W środkowym biegu dolina rzeczna ma przekrój trapezowaty o szerokości 4-7 km, w dolnym zwęża się do 2 km. Obszar zalewowy od środkowego biegu jest dwustronny, podłoże kamieniste. Od środkowego biegu miejscami nurt dzieli się na mniejsze ramiona tworząc kamieniste ostrowy, w najszerszym miejscu Łomnica ma szerokość ok. 60 metrów, głębokość do 2 metrów, spadek 9,4 m/km. Występuje zimowo-wiosenny przybór wód, w pozostałym okresie zależny od opadów atmosferycznych, zimą rzeka zamarza. W dolnym biegu przepływa przez Halicki Park Narodowy.

  Rejon rożniatowski (ukr. Рожнятівський район, Rożniatiwśkyj rajon) – rejon w składzie obwodu iwanofrankowskiego.Obwód iwanofrankiwski (ukr. Івано-Франківська область) jest jednym z 24 obwodów Ukrainy. Leży w zachodniej części Ukrainy. Stolicą obwodu jest Iwano-Frankiwsk (dawna nazwa - Stanisławów).

  Obiekty hydrologiczne[]

  Na Łomnicy znajdują się dwa obiekty hydrotechniczne, jest to zapora w Osmołodzie wybudowana w latach 50-tych XX wieku i w pobliżu wsi Przewoziec wybudowana w 1904, przebudowana w 1925 oraz rozbudowana w 1940. Poza funkcją wyrównującą stan wody są wykorzystywane do hodowli ryb.

  Dorzecze – zlewnia danej rzeki, czyli cały obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do systemu określonej rzeki. Granicą dorzecza jest dział wodny, a jego punktem zamykającym – ujście danej rzeki do recypienta.Gorgany (522.15; ukr. Ґорґани) – pasmo górskie w zachodniej części Ukrainy, wchodzące w skład Beskidów Wschodnich, a dokładniej Beskidów Lesistych będąc ich najdzikszą częścią.

  Dopływy[]

 • lewe:
 • Mołoda;
 • Czeczwa.
 • prawe:
 • Bereżnica.
 • Bibliografia[]

 • Łomnica, Rafting Ukraine
 • Stanisław Szymborski "Dniestr z dopływami. Przewodnik dla turystów wodnych". Reprint wydania z 1935, Wyd. Rewasz 83-88908-03-0.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Łomnica w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom V (Kutowa Wola – Malczyce) z 1884 r. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.