• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Łemkowie  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Wysiedlenie Ukraińców z RP do ZSRR 1944-1946 – akcja masowych przesiedleń, przeprowadzona w oparciu o kryterium etniczne na polsko-ukraińskim pograniczu narodowościowym w latach 1944 - 1946. Nie jest tożsama z akcją Wisła.Wałbrzych (niem. Waldenburg, śl-niem. Walmbrig, Walmbrich, czes. Valdenburk, Valbřich) – miasto na prawach powiatu na południowym zachodzie Polski, w województwie dolnośląskim, siedziba powiatu wałbrzyskiego. Miasto leży na Pogórzu Zachodniosudeckim i w Sudetach Środkowych, nad rzeką Pełcznicą, historycznie na Dolnym Śląsku. Dawna stolica województwa wałbrzyskiego. Według danych z 31 grudnia 2011 r. miasto miało 119 955 mieszkańców.
  Uwagi
  1. Przypuszcza się, że na Ukrainie może mieszkać obecnie do 90 tys. potomków Łemków, którzy przesiedleni zostali z Łemkowszczyzny w latach 40. XX wieku. Szacuje się również, że około 700 tys. mieszkańców Stanów Zjednoczonych i Kanady miało co najmniej jednego przodka Rusina (Łemka ze strony polskiej bądź słowackiej, Bojka itp.).
  2. L. poj. r. m. ma formę „Łemko”, kobieta to „Łemkini”; odpowiednio w języku łemkowskim etnonim ma formę „Лемкы” („Łemky”) l. poj. r. m. „Лемкo” („Łemko”), kobieta to „Лемкыня” („Łemkynia”).
  3. Pisał on: O tym rodzie góralskim z niskiego Beskidu natrafiłem już na kilka uwag i jakoby etnograficznych poszukiwań, gdzie ich nazywano, albo ‘Sanockiemi Góralami’, albo też Lemkami, od przysłówka Lem, który używają, a który odpowiada co do znaczenia przysłówkowi ‘tylko’ [...] Wszakże niech mi się godzi zrobić tę uwagę, że właśnie wśród tych Górali Sanockich, czyli jak ich zwać chcą Lemków, leży ponad Osławą trzy wiosek w niewielkiej odległości od siebie, gdzie w jednej mówią ludzie Lem w drugiej Nem w trzeciej Łeż, tem samem tedy prawem można by ich nazywać Lemkami, Nemkami, i Leżkami”, wypadałoby się tylko postarać o historyą dla narodu Nemków i Łeżków.
  4. Lista Łemków, umieszczonych w Thalerhofie, opracowana ok. 1930 r. przez o. W. Kuryłłę i zapewne niekompletna, wymienia 1915 nazwisk. Dla porównania, kronikarze Legionu Ukraińskich Strzelców Siczowych wśród 8000 ochotników doliczyli się zaledwie 30 Łemków; źródło: Tadeusz Olszański, Austriackie represje w Galicji i obóz w Thalerhofie.

  Przypisy

  1. Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2014-07-01]. s. 91.
  2. Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141.
  3. Raport z wyników w województwie dolnośląskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Wrocław: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, 2012, s. 62–63. ISBN 978-83-89593-22-1.
  4. Raport z wyników w województwie małopolskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Kraków: Urząd Statystyczny w Krakowie, 2012, s. 105–107. ISBN 978-83-7403-224-7.
  5. Ludność według deklaracji narodowościowej oraz posiadania obywatelstwa polskiego w 2002 r.. Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2014-07-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-07-01)].
  6. Deklaracje narodowościowe w gminach w 2002 r.. Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2014-07-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-07-01)].
  7. R. Brykowski. Krzyże Łemków. „Tygodnik Powszechny”. 1984 nr 41. s. 7. 
  8. Małgorzata Misiak: Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 75. ISBN 83-229-2743-6.
  9. Małgorzata Misiak: Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 78. ISBN 83-229-2743-6.
  10. Małgorzata Misiak: Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 44. ISBN 83-229-2743-6.
  11. A. Kwilecki. Problemy socjologiczne Łemków na Ziemiach Zachodnich. Uwagi teoretyczne i terminologiczne. „Kultura i Społeczeństwo”. 1966 nr 3. s. 87. 
  12. K. Pudło: Dzieje Łemków po II wojnie światowej (zarys problematyki). W: J. Czajkowski (red.): Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Sanok: 1995, s. 374.
  13. H. Duć-Fajfer: Literatura łemkowska – zagadnienia badawcze. W: A.A. Zięba (red.): Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce. Kraków: 1997, s. 28.
  14. Małgorzata Misiak: Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 45. ISBN 83-229-2743-6.
  15. Małgorzata Misiak: Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 79. ISBN 83-229-2743-6.
  16. Małgorzata Misiak: Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 72. ISBN 83-229-2743-6.
  17. Małgorzata Misiak: Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 41. ISBN 83-229-2743-6.
  18. Małgorzata Misiak: Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 43. ISBN 83-229-2743-6.
  19. J. Lewandowski: Czy w XX w. w Europie Środkowo-Wschodniej powstają nowe narody?. W: M. Haponiuk, M. Rajewski (red.): Wokół antropologii kulturowej. Lublin: 1999, s. 42–43.
  20. Andrzej A. Zięba: Wokół sporów o etnogenezę Łemków. W: B. Machul-Telus (red): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 13. ISBN 978-83-7666-232-9.
  21. Andrzej A. Zięba: Wokół sporów o etnogenezę Łemków. W: B. Machul-Telus (red): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 14. ISBN 978-83-7666-232-9.
  22. Małgorzata Misiak: Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 46. ISBN 83-229-2743-6.
  23. Andrzej A. Zięba: Wokół sporów o etnogenezę Łemków. W: B. Machul-Telus (red): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 23. ISBN 978-83-7666-232-9.
  24. Małgorzata Misiak: Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 54. ISBN 83-229-2743-6.
  25. Małgorzata Misiak: Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 47. ISBN 83-229-2743-6.
  26. Małgorzata Misiak: Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 49. ISBN 83-229-2743-6.
  27. Andrzej A. Zięba: Wokół sporów o etnogenezę Łemków. W: B. Machul-Telus (red): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 20. ISBN 978-83-7666-232-9.
  28. Andrzej A. Zięba: Wokół sporów o etnogenezę Łemków. W: B. Machul-Telus (red): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 24. ISBN 978-83-7666-232-9.
  29. Ewa Michna: Łemkowie. Grupa etnograficzna czy naród?. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”, 1995, s. 7. ISBN 83-85527-27-3.
  30. Janusz Rieger: Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Semper”, 1995, s. 11. ISBN 83-85810-41-2.
  31. Małgorzata Misiak: Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 82. ISBN 83-229-2743-6.
  32. Wincenty Pol, Rzut oka na północne stoki Karpat, Kraków 1851, s. 127.
  33. Małgorzata Misiak: Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 84. ISBN 83-229-2743-6.
  34. Małgorzata Misiak: Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 85. ISBN 83-229-2743-6.
  35. Henryk Fontański, Mirosława Chomiak: Gramatyka języka łemkowskiego. Katowice: 2000, s. 12. ISBN 83-7164-178-8.
  36. Małgorzata Misiak: Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 107. ISBN 83-229-2743-6.
  37. Janusz Rieger: Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Semper”, 1995, s. 14–15. ISBN 83-85810-41-2.
  38. Małgorzata Misiak: Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 105. ISBN 83-229-2743-6.
  39. Janusz Rieger: Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Semper”, 1995, s. 10. ISBN 83-85810-41-2.
  40. Małgorzata Misiak: Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 73. ISBN 83-229-2743-6.
  41. Małgorzata Misiak: Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 77. ISBN 83-229-2743-6.
  42. I Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. Warszawa: 2010, s. 9.
  43. Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2013-07-01]. s. 96.
  44. Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2013-07-01]. [zarchiwizowane z tego adresu]. s. 98.
  45. I Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. Warszawa: 2010, s. 8.
  46. Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141.
  47. Lista gmin wpisanych do Rejestru gmin na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. [dostęp 2014-07-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-07-01)].
  48. T.A. Olszański. Z dziejów Kościoła na Łemkowszczyźnie. „Chrześcijanin w świecie”. 1988 nr 179–180. s. 240. 
  49. Stefan Dudra: Integracyjna i kulturotwórcza rola Cerkwi w życiu prawosławnych Łemków. W: B. Machul-Telus (red): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 61. ISBN 978-83-7666-232-9.
  50. Stefan Dudra: Integracyjna i kulturotwórcza rola Cerkwi w życiu prawosławnych Łemków. W: B. Machul-Telus (red): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 62. ISBN 978-83-7666-232-9.
  51. Stefan Dudra: Integracyjna i kulturotwórcza rola Cerkwi w życiu prawosławnych Łemków. W: B. Machul-Telus (red): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 62–63. ISBN 978-83-7666-232-9.
  52. R. Dubec. Administracja Apostolska Łemkowszczyzny próbą zahamowania konwersji Łemków na prawosławie. „Almanach Diecezjalny”. 2005, t. 1. s. 73. 
  53. Stefan Dudra: Integracyjna i kulturotwórcza rola Cerkwi w życiu prawosławnych Łemków. W: B. Machul-Telus (red): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 65. ISBN 978-83-7666-232-9.
  54. Ewa Michna: Łemkowie. Grupa etnograficzna czy naród?. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”, 1995, s. 58. ISBN 83-85527-27-3.
  55. Ewa Michna: Łemkowie. Grupa etnograficzna czy naród?. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”, 1995, s. 59. ISBN 83-85527-27-3.
  56. Stefan Dudra: Integracyjna i kulturotwórcza rola Cerkwi w życiu prawosławnych Łemków. W: B. Machul-Telus (red): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 68. ISBN 978-83-7666-232-9.
  57. Stefan Dudra: Integracyjna i kulturotwórcza rola Cerkwi w życiu prawosławnych Łemków. W: B. Machul-Telus (red): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 71. ISBN 978-83-7666-232-9.
  58. Małgorzata Misiak: Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 122. ISBN 83-229-2743-6.
  59. Urszula Markowska-Manista: Szkolnictwo Łemków i edukacja o Łemkach w warunkach wielokulturowości. W: B. Machul-Telus (red): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 71. ISBN 978-83-7666-232-9.
  60. Ewa Michna: Łemkowskie organizacje społeczne – współczesna działalność na rzecz podtrzymania i rozwoju kultury. W: B. Machul-Telus (red): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 218. ISBN 978-83-7666-232-9.
  61. Ewa Michna: Łemkowskie organizacje społeczne – współczesna działalność na rzecz podtrzymania i rozwoju kultury. W: B. Machul-Telus (red): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 197–198. ISBN 978-83-7666-232-9.
  62. Ewa Michna: Łemkowskie organizacje społeczne – współczesna działalność na rzecz podtrzymania i rozwoju kultury. W: B. Machul-Telus (red): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 198–199. ISBN 978-83-7666-232-9.
  63. Ewa Michna: Łemkowskie organizacje społeczne – współczesna działalność na rzecz podtrzymania i rozwoju kultury. W: B. Machul-Telus (red): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 200. ISBN 978-83-7666-232-9.
  64. Ewa Michna: Łemkowskie organizacje społeczne – współczesna działalność na rzecz podtrzymania i rozwoju kultury. W: B. Machul-Telus (red): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 201–203. ISBN 978-83-7666-232-9.
  65. Ewa Michna: Łemkowskie organizacje społeczne – współczesna działalność na rzecz podtrzymania i rozwoju kultury. W: B. Machul-Telus (red): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 204–208. ISBN 978-83-7666-232-9.
  66. Ewa Michna: Łemkowskie organizacje społeczne – współczesna działalność na rzecz podtrzymania i rozwoju kultury. W: B. Machul-Telus (red): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 208–213. ISBN 978-83-7666-232-9.
  67. Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2006–2008. Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2014-07-01]. s. 334.
  68. Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2009–2011. Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2014-07-01]. s. 252.
  69. Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2009–2011. Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2014-07-01]. s. 249.
  70. Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2009–2011. Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2014-07-01]. s. 250.
  71. Roman Reinfuss: Śladami Łemków. Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 1990, s. 10. ISBN 83-7005-238-X.
  72. Roman Reinfuss: Śladami Łemków. Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 1990, s. 119. ISBN 83-7005-238-X.
  73. Roman Reinfuss: Śladami Łemków. Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 1990, s. 120. ISBN 83-7005-238-X.
  74. Jarosław Moklak: Łemkowszczyzna w Drugiej Rzeczypospolitej. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 1997, s. 29. ISBN 83-906446-5-7.
  75. Roman Reinfuss: Śladami Łemków. Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 1990, s. 121. ISBN 83-7005-238-X.
  76. Roman Reinfuss: Śladami Łemków. Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 1990, s. 122. ISBN 83-7005-238-X.
  77. Jarosław Moklak: Łemkowszczyzna w Drugiej Rzeczypospolitej. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 1997, s. 33–35. ISBN 83-906446-5-7.
  78. Jarosław Moklak: Społeczność łemkowska w okresie Drugiej Rzeczypospolitej – aktywność polityczna. W: B. Machul-Telus (red): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 79–91. ISBN 978-83-7666-232-9.
  79. Jarosław Moklak: Społeczność łemkowska w okresie Drugiej Rzeczypospolitej – aktywność polityczna. W: B. Machul-Telus (red): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 92–93. ISBN 978-83-7666-232-9.
  80. Roman Reinfuss: Śladami Łemków. Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 1990, s. 124. ISBN 83-7005-238-X.
  81. Jan Pisuliński: Łemkowie – geneza, przebieg i skutki akcji „Wisła” oraz wcześniejszych przesiedleń. W: B. Machul-Telus (red.): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 98. ISBN 978-83-7666-232-9.
  82. Jan Pisuliński: Łemkowie – geneza, przebieg i skutki akcji „Wisła” oraz wcześniejszych przesiedleń. W: B. Machul-Telus (red.): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 97. ISBN 978-83-7666-232-9.
  83. Jan Pisuliński: Łemkowie – geneza, przebieg i skutki akcji „Wisła” oraz wcześniejszych przesiedleń. W: B. Machul-Telus (red.): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 97. ISBN 978-83-7666-232-9.
  84. Jan Pisuliński: Łemkowie – geneza, przebieg i skutki akcji „Wisła” oraz wcześniejszych przesiedleń. W: B. Machul-Telus (red.): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 108. ISBN 978-83-7666-232-9.
  85. Jan Pisuliński: Łemkowie – geneza, przebieg i skutki akcji „Wisła” oraz wcześniejszych przesiedleń. W: B. Machul-Telus (red.): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 114–115. ISBN 978-83-7666-232-9.
  86. Jan Pisuliński: Łemkowie – geneza, przebieg i skutki akcji „Wisła” oraz wcześniejszych przesiedleń. W: B. Machul-Telus (red.): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 105. ISBN 978-83-7666-232-9.
  87. Ewa Waszkiewicz: Nowa mała ojczyzna Łemków – Dolny Śląsk. W: B. Machul-Telus (red.): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 116. ISBN 978-83-7666-232-9.
  88. J. Kwiek: Żydzi, Łemkowie, Słowacy w województwie krakowskim w latach 1945–1949. Kraków: 2002, s. 193. ISBN 83-7188-200-9.
  89. Kazimierz Pudło: Łemkowie. Proces wrastania w środowisko Dolnego Śląska 1947–1985. Wrocław: 1987, s. 35.
  90. Jan Pisuliński: Łemkowie – geneza, przebieg i skutki akcji „Wisła” oraz wcześniejszych przesiedleń. W: B. Machul-Telus (red.): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 113. ISBN 978-83-7666-232-9.

  Bibliografia

 • Henryk Fontański, Mirosława Chomiak: Gramatyka języka łemkowskiego. Katowice: 2000. ISBN 83-7164-178-8.
 • B. Machul-Telus (red.): Łemkowie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013. ISBN 978-83-7666-232-9.
 • Ewa Michna: Łemkowie. Grupa etnograficzna czy naród?. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”, 1995. ISBN 83-85527-27-3.
 • Małgorzata Misiak: Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. ISBN 83-229-2743-6.
 • Jarosław Moklak: Łemkowszczyzna w Drugiej Rzeczypospolitej. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 1997. ISBN 83-906446-5-7.
 • Roman Reinfuss: Śladami Łemków. Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 1990. ISBN 83-7005-238-X.
 • Janusz Rieger: Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Semper”, 1995. ISBN 83-85810-41-2.
 • Janusz Andrzej Rieger (ur. 20 września 1934 w Krakowie) – polski językoznawca, profesor dr hab., wykładowca Instytutu Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor nauk filologicznych w Instytucie Slawistyki (1960–1997) oraz Instytucie Języka Polskiego (1997–2004) PAN. Wykładał na Uniwersytecie Łódzkim oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.Polonizacja – proces przyswajania języka lub kultury polskiej przez jednostki i grupy społeczne funkcjonujące wcześniej w ramach innych kultur. Polonizacja może zachodzić zarówno w wyniku mniej lub bardziej wyraźnego przymusu (np. administracyjnego, edukacyjnego) jak i mieć charakter dobrowolny, tzn. nie wiązać się z żadną bezpośrednią presją.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku (tzw. wybory czerwcowe, wybory do Sejmu kontraktowego) – odbyły się w dniach 4 czerwca i 18 czerwca. Były to pierwsze częściowo wolne wybory w powojennej historii Polski. W ich wyniku Polska stała się pierwszym państwem bloku wschodniego, w którym wyłonieni w wyborach przedstawiciele opozycji demokratycznej uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy.
  Rudna (niem. Raudten) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie lubińskim, w gminie Rudna.
  Męczennik (gr. μάρτυς, mártus, łac. martyr: „świadek” – osoba, która zginęła lub cierpiała w obronie swoich wierzeń lub przekonań.
  Osława (niem. Oslawa, cz. Oslava, ukr. Ослава) – rzeka w południowo-wschodniej Polsce, lewy dopływ Sanu w zlewisku Morza Bałtyckiego. Długość – 55 km, powierzchnia zlewni – 503 km².
  Kunkowa (dodatkowa nazwa w j. łemkow. Kyнкoвa, trb. Kunkowa) – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie.
  IV Liceum Ogólnokształcące z ukraińskim językiem nauczania w Legnicy – placówka oświatowa założono w roku 1957, początkowo z siedzibą w Złotoryi. W roku 1960 szkołę przeniesiono do Legnicy. Od roku 1993 szkoła mieści się przy ulicy Pancernej w Legnicy. Budynek ten do roku 1991 był w posiadaniu Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, a do roku 1945 był siedzibą prywatnego niemieckiego gimnazjum.
  Województwo krakowskie (łac. Palatinatus Cracoviensis) – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów istniejąca od XIV wieku do 1795 r., część prowincji małopolskiej. Obejmowała powierzchnię 17 650 km² posiadając 8 powiatów. Siedzibą wojewody był Kraków, a sejmiki ziemskie odbywały się w Nowym Korczynie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.113 sek.