• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Łazy Biegonickie

  Przeczytaj także...
  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).Województwo nowosądeckie – jednostka podziału administracyjnego istniejąca w latach 1975 - 1998. Położone w południowej części Polski, przy granicy ze Słowacją. Graniczyło od wschodu z województwem krośnieńskim, od północy z tarnowskim i krakowskim, a od zachodu z bielskim. Siedzibą władz województwa był Nowy Sącz.
  Gmina Stary Sącz – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Siedzibą gminy jest Stary Sącz.

  Łazy Biegonickiewieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Stary Sącz.

  W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.

  Wieś sołecka w gminie Stary Sącz, na obrzeżu Kotliny Sądeckiej i pasma Jaworzyny Krynickiej, na wys. 400 m n.p.m., 10 km na południe od Nowego Sącza. Graniczy z miastem Nowy Sącz (osiedla Biegonice, Poręba Mała), gminą Nawojowa (Żeleźnikowa Wielka) i Myślcem.

  Części wsi to: Granice (Zapotocze), Wójcikówka, Janikówka, Centrum (niegdyś Środek Wsi) wspólnie z Ramsówką, Gaj z Pagorkiem i najnowsza Janów.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

  Nazwa Łazy wskazuje, że osada powstała na terenach pozyskanych z wykarczowanych i wypalonych lasów. Według miejscowej legendy, w XIII wieku sprowadziło się tutaj z Tatr sześć rodów „aby domy pobudować i zasiać proso, las musieli wyłazować i stąd nazwa pochodzi tego sioła”.

  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).Powiat nowosądecki – powiat w Polsce (województwo małopolskie), utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nowy Sącz.

  Wieś wspominana w 1280 r. w dokumencie fundacyjnym klasztor klarysek starosądeckich. 1770-1918 w zaborze austriackim. Od 1782r własność skarbu austriackiego (fundusz religijny). Po 1867 r. gmina jednowioskowa (Łazy ad Biegonice). Od 1934 r. gminie zbiorowej Stary Sącz-wieś. Następnie gromada GRN Biegonice. Od 1973 r. sołectwo MiG Stary Sącz.

  Dopiero w 1979 r. wieś połączono asfaltową drogą z Nowym Sączem i Żeleźnikową Wielką. Mieszkańcy Łazów należą do dwóch parafii: w Żeleźnikowej i Biegonicach. Młodzież uczęszcza do trzech szkół podstawowych w Biegonicach, Porębie Małej i Żeleźnikowej.

  Przypisy

  Bibliografia[]

 • "Mała ojczyzna – Łazy Biegonickie". wyd. Wiejski Dom Kultury w Łazach Biegonickich 1994
 • Zobacz też[]

 • Inne miasta w Polsce o nazwie Łazy • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.