• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Łaziska Górne  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Łaziska Średnie (niem. Mittel Lazisk) - dzielnica Łazisk Górnych (miasta w województwie śląskim), do 1973 samodzielna gmina.Obszar Warowny Śląsk – polska umocniona pozycja obronna przecinająca obszar Górnego Śląska, stanowiąca niegdyś potężne pasmo warowne, broniące podstawowego rejonu przemysłowego II RP przed agresją III Rzeszy.
  Łaziska Górne, cmentarz parafialny
  Centrum miasta (dzielnica Łaziska Górne)
  Ratusz z okresu międzywojennego
  Ratusz po odnowieniu elewacji (2013)
  Ulica Barlickiego
  Ulica Dworcowa
  Ulica Świerczewskiego
  Ulica Chopina
  Wieża ciśnień w Łaziskach Dolnych
  Pomniki w Łaziskach Górnych
  Pomnik poświęcony „bohaterom walk o wyzwolenie społeczne i narodowe”, odsłonięty w 1965 r.
  Rzeźba nagrobna na cmentarzu w dniu Wszystkich Świętych
  Detal pomnika na zbiorowym grobie powstańców śląskich

  Łaziska Górne (śl. Gůrne Łaźiska, niem. Ober Lazisk, łac. Lazyska Superiori, czes. hist. Horní Laziska) – miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie mikołowskim.

  Styl międzynarodowy – prąd architektury modernistycznej, z którym często jest ona utożsamiana, rozwijający się od około 1922 w Europie, a później na całym świecie.I powstanie śląskie – wystąpienie zbrojne zorganizowane przez Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Rozpoczęło się w nocy z 16 na 17 sierpnia, i trwało do 24 sierpnia 1919. Powstańcami niezadowolonymi z terroru i represji niemieckich, dowodził Alfons Zgrzebniok. Powstanie objęło powiaty: katowicki, lubliniecki, pszczyński, rybnicki, tarnogórski oraz część raciborskiego. Zaangażowanie militarne od 14 lutego 1919 w wojnę z Rosją sowiecką na wschodzie Polski, uniemożliwiło rządowi poparcie dla tego powstania. Zakończyło się przegraną i ucieczką powstańców przed represjami na teren Polski. W 1920 wybuchło II powstanie śląskie.

  Według danych z 31 grudnia 2012 r. miasto miało 22 467 mieszkańców.

  Spis treści

 • 1 Położenie
 • 2 Środowisko naturalne
 • 3 Dzielnice
 • 4 Demografia
 • 5 Toponimia
 • 6 Historia
 • 6.1 Początki miejscowości
 • 6.2 Okres powstań i międzywojenny
 • 6.3 II wojna światowa
 • 6.4 Polska Rzeczpospolita Ludowa i III Rzeczpospolita
 • 7 Zabytki
 • 8 Gospodarka
 • 9 Sport i rekreacja
 • 9.1 Kluby historyczne
 • 10 Transport
 • 11 Administracja
 • 12 Edukacja
 • 12.1 Przedszkola
 • 12.2 Szkoły podstawowe
 • 12.3 Gimnazja
 • 12.4 Szkoły ponadgimnazjalne
 • 13 Wspólnoty wyznaniowe
 • 13.1 Kościół katolicki
 • 13.2 Świadkowie Jehowy
 • 14 Przypisy
 • 15 Linki zewnętrzne
 • Łaziska Dolne (niem. Nieder Lazisk, sporadycznie Niederlazisk) - dzielnica miasta Łaziska Górne, dawniej wieś gminna. Położone są w północno-wschodniej części Łazisk Górnych.Alfabet śląski Steuera, ortografia Steuera (śl.: Steuerowy szrajbůnek) – zmodyfikowany alfabet łaciński stworzony w okresie międzywojennym przez doktora Feliksa Steuera, służący początkowo do zapisu dialektu sułkowskiego, obecnie w swej zmodyfikowanej wersji stanowi propozycję ortografii skodyfikowanego języka śląskiego. Alfabet ten składa się z 30 znaków:

  Położenie[]

  Łaziska Górne leżą w południowej części Wyżyny Katowickiej oraz na południowym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

  Sąsiadują z miastami: Mikołów i Orzesze oraz gminą Wyry.

  Łaziska leżą 18 kilometrów na południe od stolicy województwa – Katowic.

  Śląsk (śl. Ślunsk, Ślůnsk, niem. Schlesien, dś. Schläsing, czes. Slezsko, łac. Silesia) – kraina historyczna położona w Europie Środkowej, na terenie Polski, Czech i Niemiec. Dzieli się na Dolny i Górny Śląsk. Historyczną stolicą Śląska jest Wrocław.Wyżyna Katowicka (341.13) - wyżyna zajmująca centralną część Wyżyny Śląskiej. Od północy i północnego wschodu graniczy z Garbem Tarnogórskim, od południowego wschodu z Pagórami Jaworznickimi, od południowego zachodu z Płaskowyżem Rybnickim i od zachodu z Kotliną Raciborską.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.
  Ludwik Musioł (ur. 19 grudnia 1892 r. w Mikołowie - zm. 28 marca 1970 r. w Katowicach) – nauczyciel, wizytator, archiwista, historyk górnośląski, prekursor krajoznawstwa, historyk kultury oraz Kościoła katolickiego, lingwista, etnograf. Autor ponad 300 prac naukowych.
  Łaziska Górne Brada – przystanek kolejowy w Łaziskach Górnych, w dzielnicy Brada, w województwie śląskim, w Polsce.
  Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.
  Wieża ciśnień (wieża wodna, wieża wodociągowa) – budynek w formie wieży, na którego szczycie znajduje się zbiornik wody, służący do zapewnienia stabilnego ciśnienia w wodociągu. Pokrywa chwilowy wzrost zapotrzebowania. Zbiornik musi być umieszczony powyżej odbiorców, ponieważ działa poprzez zasadę naczyń połączonych. Umieszczony jest zwykle na szczycie wieży, góry, a czasem nawet wieży na wzniesieniu. Na stacjach kolejowych była używana do zasilania parowozów.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Mokre (niem. Mokrau) – sołectwo w obszarze miejskim Mikołowa. W latach 1973-1975 miejscowość była siedzibą gminy Mokre. W miejscowości znajduje się tablica upamiętniająca Bohaterskich Obrońców Ojczyzny w 1939 roku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.082 sek.