• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ławica - województwo dolnośląskie  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Opolnica (niem. Giersdorf) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, w gminie Bardo.Młyn wodny - budowla z urządzeniem do przemiału ziarna na mąkę i kaszę, poruszanym za pomocą koła wodnego lub turbiny wodnej, usytuowana nad rzekami. Bardzo rzadko budowane były młyny pływające.
  Kaplica św. Anny w Ławicy

  Ławica (niem. Labitsch) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Kłodzko. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa wałbrzyskiego.

  Szlak bursztynowy – szlak handlowy między europejskimi krajami basenu Morza Śródziemnego a ziemiami leżącymi na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. W znaczeniu węższym jest to przebieg tras zorganizowanych wypraw po bursztyn, nasilonych od I wieku n.e.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. – firma z siedzibą w Kłodzku zajmująca się transportem zbiorowym (autobusowym) głównie na terenie powiatu kłodzkiego. Powstała w 2002 roku po przekształceniu założonego w 1946 roku Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kłodzku w spółkę akcyjną.

  Spis treści

 • 1 Geografia
 • 1.1 Położenie geograficzne
 • 1.2 Warunki naturalne
 • 1.3 Środowisko przyrodnicze
 • 1.4 Budowa geologiczna
 • 2 Demografia
 • 3 Historia
 • 3.1 Toponimia
 • 3.2 Początki wsi i średniowiecze
 • 3.3 Epoka nowożytna
 • 3.4 Wiek XIX i 1 połowa XX w.
 • 3.5 Okres po 1945 roku
 • 4 Zabytki
 • 5 Edukacja i kultura
 • 6 Administracja
 • 7 Infrastruktura
 • 7.1 Transport
 • 7.2 Bezpieczeństwo
 • 8 Gospodarka
 • 9 Zobacz też
 • 10 Bibliografia
 • 11 Linki zewnętrzne
 • 12 Przypisy
 • Łukasz Zagrobelny (ur. 1 lipca 1975 we Wrocławiu) – polski wokalista, od 2000 roku związany z Teatrem Muzycznym Roma. Członek Akademii Fonograficznej ZPAV.Ziemia Kłodzka (czes. Kladsko lub Hrabství kladské, niem. Glatzer Ländchen lub Grafschaft Glatz) – teren dawnego hrabstwa kłodzkiego, dziś powiatu kłodzkiego, kraina historyczna leżąca na południe od Dolnego Śląska obejmująca Kotlinę Kłodzką i otaczające ją tereny górskie (Góry Suche, Góry Stołowe, Góry Sowie, Góry Złote, Góry Bardzkie, Masyw Śnieżnika, Krowiarki, Góry Bialskie, Góry Bystrzyckie, Góry Orlickie).

  Geografia[]

  Obryw skalny w Ławicy

  Położenie geograficzne[]

  Ławica położona jest na granicy Kotliny Kłodzkiej i Gór Bardzkich w Sudetach, w południowo-zachodniej Polsce. Od Kłodzka, siedziby gminy i powiatu oddalona jest o 3,5 km na północ. Na zachodzie graniczy ze Ścinawicą, na północy z Podtyniem, Młynowem i Morzyszowem, na wschodzie z Boguszynem, a na południu z Kłodzkiem.

  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Rada Gminy Kłodzko – organ stanowiący i kontrolny samorządu gminy wiejskiej Kłodzko z siedzibą Kłodzku. Istnieje od 1990 r. i w jej skład wchodzą radni wybierani w gminy Kłodzko w wyborach bezpośrednich na kadencje trwające 4 lata. Obecna VI kadencja rady trwa od 2010 do 2014 roku. Przewodniczącym Rady Gminy Kłodzko jest Zbigniew Tur. Wójtem gminy jest Stanisław Longawa.

  Według danych z 2008 r. wieś zajmowała obszar 4,82 km², co stanowiło 1,9% gminy Kłodzko.

  Warunki naturalne[]

  Zabudowania wsi ciągną się luźnym łańcuchem wzdłuż krawędzi bardzo wysokiej, urwistej terasy na prawym brzegu Nysy Kłodzkiej, u południowo-zachodniego wlotu wlotu Przełomu Bardzkiego. Zabudowania Ławicy znajdują się na wysokości 280-320 m n.p.m., a wieś jest najniżej położoną wsią Kotliny Kłodzkiej, a co za tym idzie na całej ziemi kłodzkiej. Jej zabudowania ciągną się od ujścia Ścinawki na południu, aż po pierwsze zakole Przełomu Bardzkiego na północy, w coraz ciaśniejszej dolinie rzeki, na coraz bardziej stromym brzegu.

  Neobarok – nurt w architekturze historyzmu, nawiązujący formalnie do baroku, szczególnie w dekoracji elewacji, rozpowszechniony w końcu XIX wieku (od 1880).Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.
  Nysa Kłodzka przepływająca na granicy Ławicy i Młynowa

  Środowisko przyrodnicze[]

  Ławicę otaczają rozległe połacie użytków rolnych na najlepszych w okolicy glebach. Niewielkie lasy porastają tylko wniesienia. Zadrzewione i zakrzewione są także dolinki potoków i liczne parowy schodzące do rzeki. W sąsiedztwie wsi rośnie okazały buk (Fagus silvatica), pomnik przyrody o obwodzie 3,3 m.

  Żwir – okruchowa skała osadowa o luźnej postaci, złożona z różnych skał i minerałów o średnicy większej niż 2 mm, do nawet kilku centymetrów.Świetlica - współcześnie budynek lub pomieszczenie przeznaczone do spędzania czasu wolnego, rekreacji, rozwijania zainteresowań a także integracji lokalnych społeczności. Najczęściej spotykane: świetlica szkolna, świetlica wiejska, świetlice przy domach kultury, świetlice środowiskowe.

  Budowa geologiczna[]

  Okolice Ławicy charakteryzują się złożoną budową geologiczną. Wyższe partie wzniesień tworzą dolnokarbońskie piaskowce szarogłazowe i łupki ilaste struktury bardzkiej, na której niżej leżą pokrywy plejstoceńskich glin i utworów lessopodobnych oraz glin zwałowych. Od południa zalegają tereny pełne żwirów i piasków, tworzące wyraźną terasę o wysokości 10 m. Z kolei w samym korycie zalegają holoceńskie żwiry i piaski.

  Kłodzko Główne – największa stacja kolejowa w Kłodzku, tracąca obecnie na znaczeniu jako węzeł linii Wrocław – Międzylesie i Kłodzko Główne – Wałbrzych Miasto (kursują stąd również pociągi do Kudowy-Zdroju i Stronia Śląskiego), ze sporym ruchem towarowym. Stacja ta została otwarta 21 września 1874 r., do roku 1993 przy stacji działała lokomotywownia.Podtynie (niem. Poditau) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Kłodzko.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bardo (tuż po wojnie Byrdo, niem. Wartha, dial. Woarthe) – miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Bardo, położone w Górach Bardzkich nad Nysą Kłodzką.
  Konferencja poczdamska (17 lipca 1945 – 2 sierpnia 1945 w Poczdamie w pałacu Cecilienhof) – spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej, tzw. wielkiej trójki.
  Pokój wrocławski – układ pokojowy podpisany 11 czerwca 1742 we Wrocławiu kończący I wojnę śląską między cesarzową Marią Teresą a królem pruskim Fryderykiem II Wielkim, na mocy którego Habsburgowie utracili na rzecz Prus niemal cały Śląsk.
  Województwo wałbrzyskie – istniejące w latach 1975-1998 województwo, jednostka administracyjna najwyższego szczebla, położone w południowo-zachodniej Polsce o powierzchni 4169 km², składające się z 15 gmin miejskich i 30 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Graniczyło na zachodzie z województwem jeleniogórskim, na północy z legnickim i wrocławskim, na wschodzie z opolskim, a na południu z Czechosłowacją (później Czechami). Siedziba władz wojewódzkich znajdowała się w Wałbrzychu. Z dniem 1 stycznia 1999 r. terytorium województwa weszło w skład nowo powstałego województwa dolnośląskiego.
  Koryto rzeki – najniższa część doliny rzeki, która znajduje się w obrębie jej dna i przez którą okresowo lub ciągle płynie woda dokonując zmian w kształcie powierzchni. Jeśli rzeka ma silny nurt, następuje erozja denna, jeżeli słaby – akumulacja niesionego materiału, a jeśli meandruje, dochodzi do erozji bocznej. Koryto stanowi fragment łożyska rzeki.
  Sołtys (z niem. Schuldheiß, Schultheiß, Scholtis, Schulte(s) i Schulz(e), sędzia, ten, który wskazuje winnego; forma zlatynizowana scultetus) – osoba będąca przedstawicielem lokalnej społeczności, przeważnie wiejskiej. Jego rola począwszy od średniowiecza ulegała poważnym zmianom i od 1990 roku w Polsce jest organem wykonawczym sołectwa.
  Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.06 sek.