• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Łagodne zaburzenia poznawcze

  Przeczytaj także...
  Leczenie, terapia, kuracja – szereg czynności medycznych, z użyciem stosownych leków i aparatury, zmierzających do przywrócenia równowagi (homeostazy) organizmu dotkniętego chorobą lub kalectwem; postępowanie lekarskie, którego celem jest przywrócenie zdrowia choremu lub poprawa jego jakości życia. Wyróżniamy różne rodzaje leczenia:Pamięć – zdolność do rejestrowania i ponownego przywoływania wrażeń zmysłowych, skojarzeń, informacji, występująca u ludzi, niektórych zwierząt i w komputerach. W każdym z tych przypadków proces zapamiętywania ma całkowicie inne podłoże fizyczne oraz podlega badaniom naukowym w oparciu o różne zestawy pojęć.
  Starzenie się – zmniejszenie zdolności do odpowiedzi na stres środowiskowy, które pojawia się w organizmach wraz z upływem czasu, naturalne i nieodwracalne nagromadzenie się uszkodzeń wewnątrzkomórkowych, przerastające zdolności organizmu do samonaprawy. Starzenie się powoduje utratę równowagi wewnętrznej organizmu, co zwiększa ryzyko wystąpienia chorób. Prowadzi do upośledzenia funkcjonowania komórek, tkanek, narządów i układów, zwiększa podatność na choroby (np. choroby krążenia, Alzheimera, nowotwory), wreszcie prowadzi do śmierci.

  Łagodne zaburzenia poznawcze (ang. Mild Cognitive Impairment, MCI) – odrębny zespół objawów klinicznych, opisywany jako stan przejściowy pomiędzy prawidłowym procesem starzenia się a łagodnym otępieniem.

  Kryteria diagnostyczne MCI według Mayo Clinic Group to:

 • skargi na upośledzenie pamięci wyrażane przez chorego, jego rodzinę lub lekarza,
 • prawidłową codzienną aktywność życiową,
 • prawidłowe ogólne funkcjonowanie poznawcze,
 • obiektywne stwierdzone pogorszenie pamięci lub upośledzenie innego obszaru poznawczego, potwierdzone odchyleniami standardowymi 1,5 do 2 poniżej wartości adekwatnych do wieku badanego,
 • CDR (Clinical Deterioration Rating, Skala Klinicznej Oceny Otępienia) = 0,5,
 • brak otępienia.
 • Aktualnie nie dysponujemy metodami terapii MCI o udokumentowanej skuteczności.

  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Otępienie (demencja; łac. dementia) – spowodowane uszkodzeniem mózgu znaczne obniżenie się sprawności umysłowej. Istnieje wiele definicji i kryteriów otępienia, ponieważ istnieją spory, kiedy obniżenie sprawności umysłowej staje się już otępieniem. Wbrew niektórym potocznym opiniom otępienie nie jest normalnym objawem procesów starzenia się.

  Przypisy

  1. Petersen RC., Smith GE., Waring SC., Ivnik RJ., Tangalos EG., Kokmen E. Mild cognitive impairment: clinical characterization and outcome. „Arch Neurol”. Mar;56. 3, s. 303-8, 1999. PMID: 10190820. 

  Bibliografia[]

 • Rozpoznawanie i leczenie otępień. Rekomendacje Interdyscyplinarnej Grupy Ekspertów Rozpoznawania i Leczenia Otępień (IGERO 2006), Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.