• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Łabunie - gmina

  Przeczytaj także...
  Dąbrowa – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Łabunie, ok. 10 km na południowy wschód od Zamościa.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Gmina Krynice – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zamojskim.

  Łabuniegmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim. W latach 1975-1998 gmina administracyjnie należała do województwa zamojskiego.

  Siedziba gminy to Łabunie.

  Według danych z 31 grudnia 2009 gminę zamieszkiwały 6304 osoby.

  Księżostany – leśny rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Łabunie, w powiecie zamojskim, w województwie lubelskim.Wierzbie – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Łabunie, 5 km na południowy wschód od Zamościa.

  Ochrona przyrody[]

  Na obszarze gminy znajdują się następujące rezerwaty przyrody:

 • rezerwat przyrody Księżostany - chroni naturalne buczyny karpackie - formy podgórskiej, ze starodrzewem bukowym, występującej w pobliżu północno - wschodniej granicy zwartego zasięgu buka;
 • rezerwat przyrody Łabunie - chroni bardzo rzadkie rośliny stepowe m.in. miłek wiosenny i len złocisty.
 • Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2002 gmina Łabunie ma obszar 87,48 km², w tym:

  Powiat zamojski – powiat w Polsce (województwo lubelskie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Zamość.Ruszów – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Łabunie, w staropolskim powiecie grabowieckim.
 • użytki rolne: 74%
 • użytki leśne: 20%
 • Gmina stanowi 4,67% powierzchni powiatu.

  Demografia[]

  Dane z 31 grudnia 2009:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Łabunie w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Labunie.png

  Transport drogowy[]

  Przez gminę przebiega droga krajowa nr 17.

  Sołectwa[]

  Barchaczów, Bródek, Dąbrowa, Łabunie, Łabunie-Reforma, Łabuńki Drugie, Łabuńki Pierwsze, Majdan Ruszowski, Mocówka, Ruszów, Ruszów-Kolonia, Wierzbie, Wólka Łabuńska.

  Sąsiednie gminy[]

  Adamów, Komarów-Osada, Krynice, Sitno, Zamość

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

  Przypisy

  Bibliografia[]

 • Gmina Łabunie (pol.). [dostęp 13 października 2009].
 • Droga krajowa nr 17 – droga krajowa klasy GP (ruch główny przyspieszony) we wschodniej części Polski przebiegająca od wschodnich granic Warszawy (okolica Starej Miłosnej i Zakrętu) w kierunku południowo-wschodnim przez województwa mazowieckie oraz lubelskie. Nazywana jest Szosą Lubelską. Łączy aglomeracje warszawską oraz lubelską z jednym z najczęściej wykorzystywanych polsko-ukraińskich przejść granicznych w Hrebennem. Jej długość to ok. 299 km.Miłek wiosenny (Adonis vernalis L.) – gatunek rośliny należący do rodziny jaskrowatych. Występuje w stanie dzikim na większości terytorium Europy oraz w Azji (Kaukaz, Zakaukazie i wschodnia Syberia). W Polsce na Wyżynie Lubelskiej i w Małopolsce, lokalnie na Pojezierzu Krajeńskim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rezerwat przyrody – jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce. Podobne pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych krajach na świecie.
  Gmina Zamość (do 1973 gmina Mokre ) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zamojskim.
  Gmina Sitno (do 1954 gmina Nowa Osada) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zamojskim.
  Województwo lubelskie – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego Polski o powierzchni 25 122,49 km². Obejmuje obszar Niziny Południowopodlaskiej, Polesia Wołyńskiego, Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Wołyńskiej i Kotliny Sandomierskiej. Zamieszkuje je 2,15 mln osób. Siedzibą władz wojewódzkich jest Lublin.
  Gmina Komarów-Osada (dawn. gmina Komarów) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zamojskim.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Województwo zamojskie - istniało w latach 1975-1998 z siedzibą w Zamościu, które było położone na terenie obecnego województwa lubelskiego w południowo-wschodniej Polsce.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.