• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Łańcuch sworzniowy

  Przeczytaj także...
  Łańcuch rolkowy składa się na przemian z ogniw wewnętrznych i zewnętrznych o konstrukcji podobnej do ogniw łańcucha tulejkowego, z tą różnicą, że łańcuch rolkowy posiada dodatkowo rolkę, obracającą się swobodnie względem tulejki osadzonej na sworzniu. Łańcuch ten charakteryzuje się zwiększoną trwałością oraz małym zużyciem uzębień koła.Łańcuch tulejkowy jest to łańcuch, w którym na sworzniu jest osadzona obrotowa tulejka hartowana. Płytki wewnętrzne są osadzone na wcisk na tulejce, a płytki zewnętrzne są również osadzone wciskowo na sworzniu. Łańcuchy te mogą pracować przy prędkościach do 15 m/s (zwykle do prędkości 8 m/s).
  Łańcuch – cięgno składające się z pewnej liczby podobnych do siebie ogniw złączonych ze sobą tak, że tworzą całość, umożliwiając jednocześnie dużą zmienność kształtu.

  Łańcuch sworzniowy jest to łańcuch składających się z płytek wewnętrznych osadzonych luźno na czopach sworznia oraz płytek zewnętrznych osadzonych na wcisk. Prędkość tych łańcuchów jest ograniczona do ok. 0.5 m/s ze względu na szybkie zużywanie się przegubów i dlatego w napędach maszyn jest stosowany bardzo rzadko.

  Zużywaniem elementów maszyn nazywa się ubytek masy lub trwałe odkształcenie powierzchni elementu maszyny. Skutkiem zużywania jest zużycie. Do scharakteryzowania procesu zużywania najczęściej stosuje się pojęcie szybkości zużywania, czyli odniesienie ubytku do jednostki czasu.Łańcuch zębaty, zwany cichobieżnym, zmontowany z użyciem płytek z występami trapezowymi, zazębiających się z kołami uzębionymi. Mają one dodatkowe płytki prowadzące, wchodzące w wycięcia w zębach koła łańcuchowego i zabezpieczają łańcuch przed zsuwaniem się z koła. Łańcuchy zębate pracują cicho, zmniejszają skutki uderzeń oraz wykazują dużą sprawność.

  Zobacz też[]

 • łańcuch płytkowy
 • łańcuch rolkowy
 • łańcuch tulejkowy
 • łańcuch zębaty
 • Łańcuch płytkowy stanowi podstawową grupę łańcuchów napędowych. Ogniwa tego łańcucha składają się z cienkich płytek stalowych połączonych przegubowo ze sworzniem.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama