• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Łąkoszyn

  Przeczytaj także...
  Kutno – miasto i gmina w centralnej części Polski, w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim nad rzeką Ochnią (dopływem Bzury). Siedziba władz powiatu kutnowskiego oraz władz wiejskiej gminy Kutno. Powstało na przełomie XIII i XIV wieku, prawa miejskie do 1432 i ponownie po 1766.Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.
  Województwo łęczyckie – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów, tworząca prowincję wielkopolską, obejmująca powierzchnię 4080 km², posiadająca 3 powiaty. Siedzibą wojewody i miejscem odbywania się sejmików ziemskich była Łęczyca.

  Łąkoszyn – część miasta Kutna (historycznie nazywana dzielnicą mieszkaniową) położona na prawym brzegu rzeki Ochni.

  Mieszkańcy miasta tradycyjnie określają mianem Łąkoszyn całą część Kutna położoną na południe od linii kolejowej nr 3 (WarszawaPoznań).

  Łąkoszyn nie tworzy jednostki pomocniczej miasta (dzielnicy, osiedla).

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||><|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Tradycyjnie Łąkoszyn dzielony jest jeszcze na tzw. Łąkoszyn Nowy (bloki) oraz Łąkoszyn Stary (stare i nowe domki jednorodzinne). Centrum dzielnicy stanowi, jak niegdyś, kościół pw. św. Stanisława Męczennika z 1912 r. Łąkoszyn posiada także własny cmentarz parafialny.

  Dzielnica jest podzielona na dwie części przez obwodnicę Kutna w ciągu drogi krajowej nr 92. Południowa jej część, odleglejsza od centrum, nosi nazwę Kolonia Łąkoszyn.

  Województwo rawskie leżało w zachodniej części Mazowsza. Jego stolicą była Rawa Mazowiecka. Powstało po inkorporacji do Korony Polskiej ziemi rawskiej i ziemi gostyńskiej w 1462 po śmierci Władysława II i Siemowita IV oraz inkorporacji ziemi sochaczewskiej w 1476 roku. Województwo istniało do 1793, kiedy po II rozbiorze znalazło się w granicach Królestwa Prus.Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.

  Układ przestrzenny Łąkoszyna nie zachował żadnych czytelnych śladów rozplanowania miejskiego.

  Historia[]

  Początkowo Łąkoszyn był osobnym tworem urbanizacyjnym. Pierwsza wzmianka o istnieniu znajdującej się w szlacheckich rękach miejscowości pochodzi z 1359 r. Na przełomie XIV i XV w. właściciele dokonali tu lokacji miasta, co potwierdza wzmianka z 1417 r. Od tego czasu Łąkoszyn stanowił znaczną konkurencję dla rozwijającego się po drugiej stronie Ochni Kutna. Przypuszcza się, że Łąkoszyn był pod koniec średniowiecza miejscem, w którym miały miejsce sesje wyjazdowe łęczyckiego sądu grodzkiego.

  Droga krajowa nr 92 – droga krajowa łącząca Rzepin z Poznaniem i Warszawą, a także obydwa końce obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Jej przebieg jest równoległy do autostrady A2. Biegnie przez obszar czterech województw: lubuskie, wielkopolskie, łódzkie i mazowieckie.Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  Ciekawostką jest to, że rzeka stanowiła granicę województw: rawskiego (w nim leżało Kutno) i łęczyckiego (Łąkoszyn).

  Oba miasta spierały się przez lata ze sobą w sądach. Jednak miasto Łąkoszyn nie wytrzymało rywalizacji z mazowieckim Kutnem - pod koniec XVIII w. było już ubogą osadą, liczącą zaledwie 101 mieszkańców. W konsekwencji w pierwszej poł. XIX w. Łąkoszyn występuje już jako wieś, jednak data odebrania mu praw miejskich pozostaje nieznana. W 1929 r. miejscowość zostaje włączona do administracyjnych granic Kutna.

  Linia kolejowa nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice – zelektryfikowana, dwutorowa linia kolejowa o długości 475,016 km. Jedna z najdłuższych linii kolejowych w Polsce, jest fragmentem międzynarodowej linii kolejowej E 20 (Berlin – Kunowice – Poznań – Kutno – Warszawa – Terespol – Moskwa).Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.

  Przypisy

  1. M. Pawlikowski, Sądownictwo grodzkie w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, Strzałków 2012

  Linki zewnętrzne[]

 • Łąkoszyn w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom V (Kutowa Wola – Malczyce) z 1884 r.
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Ochnia – rzeka w środkowej Polsce, lewy dopływ Bzury o długości 47,6 km i powierzchni dorzecza 578 km². Płynie przez południową część Pojezierza Kujawskiego, Wysoczyznę Kłodawską i Równinę Kutnowską, w województwie kujawsko-pomorskim i łódzkim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.