• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Łącko - województwo małopolskie

  Przeczytaj także...
  Beskid Wyspowy (513.49) – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakterystyczną cechą tego regionu południowej Polski jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa. Najwyższym szczytem jest Mogielica (1170 m).Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Województwo nowosądeckie – jednostka podziału administracyjnego istniejąca w latach 1975 - 1998. Położone w południowej części Polski, przy granicy ze Słowacją. Graniczyło od wschodu z województwem krośnieńskim, od północy z tarnowskim i krakowskim, a od zachodu z bielskim. Siedzibą władz województwa był Nowy Sącz.

  Łąckowieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Łącko. Leży u ujścia potoku Czarna Woda do Dunajca (nad jego lewym brzegiem). Pod względem geograficznym znajduje się w Beskidzie Wyspowym oraz Beskidzie Sądeckim. Jest siedzibą gminy Łącko.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Zabór austriacki – ziemie dawnej Rzeczypospolitej zajęte w wyniku rozbiorów przez monarchię Habsburgów, potocznie określaną jako Austrię.

  Historia[]

  Do roku 1772 własność klasztoru Klarysek w Starym Sączu, następnie dobra kameralne rządu austriackiego w prowincji Galicja (w zaborze austriackim wynikiem kolonizacji józefińskiej w latach 1772-1914 pod nazwą Wiesendorf).

  W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.

  Śliwowica łącka – rodzaj śliwowicy, mocny napój alkoholowy (do 70%) produkowany w sposób tradycyjny ze śliwek, przede wszystkim z odmiany Węgierka Zwykła. Posiada charakterystyczny żółtawy kolor oraz zapach śliwek. Napój ten jest produkowany w gminie Łącko, znajdującej się na krawędzi Beskidu Sądeckiego i Wyspowego.Czarna Woda – potok, dopływ Dunajca. Ma źródła na południowych stokach Modyni, najwyżej położone z nich znajdują się na wysokości około 730 m. Największym dopływem jest Zakiczański Potok spływający doliną między dwoma południowo-wschodnimi grzbietami Modyni. Czarna Woda zbiera wody ze znacznej części masywu Modyni i jej grzbietów. Jej zlewnia znajduje się w obrębie miejscowości Zbludza, Wola Piskulina, Wola Kosnowa, Zagorzyn, Kicznia i Łącko. Spływa w kierunku południowo-wschodnim, od miejsca ujścia Zakiczańskiego Potoku zmienia kierunek na bardziej południowy i w Łącku uchodzi do Dunajca jako jego lewy dopływ. Następuje to na wysokości 353 m, w miejscu o współrzędnych 49°32′55,8″N 20°26′29,6″E/49,548833 20,441556.

  Gospodarka[]

   Osobny artykuł: Jabłko łąckie.

  Łącko oraz cała gmina Łącko znana jest z sadów jabłkowych oraz lokalnej śliwowicy.

  Działa tu Łącki Bank Spółdzielczy.

  Kultura[]

  Bardzo mocno rozwija się tutaj rodzimy folklor kontynuowany w zespołach regionalnych: „Małe Łącko”, „Górale Łąccy” oraz w Orkiestrze Dętej im. Tadeusza Moryto.

  Corocznie w maju organizowane jest w Łącku Święto Kwitnącej Jabłoni — impreza, podczas której prezentowane są stroje, zespoły ludowe i orkiestry dęte regionu. We wrześniu natomiast odbywa się święto owocobrania połączone od kilku lat ze świętem łąckiej śliwowicy.

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Dunajec (słow. Dunajec, niem. Dunajetz lub Dohnst) – rzeka w południowej Polsce, prawy dopływ Wisły (rzeka II rzędu). Powstaje z połączenia wód Czarnego Dunajca i Białego Dunajca w m. Nowy Targ; za początkowy odcinek uważa się Czarny Dunajec. Długość 247 km (łącznie z Czarnym Dunajcem), z czego 17 km liczy odcinek graniczny między Sromowcami Niżnymi a Szczawnicą. Powierzchnia dorzecza wynosi 6804 km², z tego w Polsce 4854,1 km², na Słowacji 1949,9 km² (z czego 1594,1 km² przypada na dorzecze Popradu, a 355,8 km² – na zlewnię samego Dunajca).

  Demografia[]

  Ludność według spisów powszechnych, w 2009 według PESEL.

  Galeria[]

 • Kościół

 • rynek w Łącku

 • Siedziba urzędu gminy

 • Czarna woda przepływająca przez Łącko

 • Ilustracja do książki „Tatry w dwudziestu czterech obrazach” (Macieja) Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego. Oryginalny podpis: „Wieś Łącko. Rys. z nat. 1851 B. Stęczyński i ryt. 1859”

 • Przypisy

  1. Prognoza dochodów budżetu Gminy Łącko na 2007 rok
  2. Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12479-2.
  3. Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder. Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1900, tom XII, "Galizien", Wien 1907
  4. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej – Tom XII – Województwo Krakowskie i Śląsk Cieszyński, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1925
  5. Statystyka Polski , t. XXVI, Warszawa 1926, Główny Urząd Statystyczny
  6. Statystyka Polski seria C ,z . 88 Warszawa 1938 Główny Urząd Statystyczny

  Linki zewnętrzne[]

 • Gminny portal mapowy
 • Łącki Bank Spółdzielczy - bank spółdzielczy z siedzibą w Łącku w Polsce. Bank zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.. Dziewiąty największy bank spółdzielczy w województwie małopolskim.Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jabłko łąckie – odmiana handlowa jabłka, zbieranego z jabłoni (Malus Mill.) rosnących na terenie Kotlinie Łąckiej w Polsce. Posiada Chronione Oznaczenie Geograficzne Unii Europejskiej. Na Listę produktów tradycyjnych wpisane zostało 10 października 2005.
  Górale Łąccy (inna nazwa to górale biali lub górale łącko-kamieniccy) – zamieszkują teren, na którym stykają się trzy rozległe pasma górskie: Beskidu Wyspowego, Beskidu Sądeckiego i Gorców. Zbiegają się tu również granice powiatów: limanowskiego, nowosądeckiego i nowotarskiego. Do regionu tego zaliczani ze względu na ubiór, tradycje i gwarę. Zamieszkują oni również dolinę Kamienicy Gorczańskiej i mogą być również nazywani Góralami Kamienickimi. Według niektórych źródeł Górale Biali i Łąccy są osobnymi podgrupami: Górale Biali zamieszkują zachodnie części terenu Górali Łącckich, zaś Łąccy wschodnią część.
  Gmina Łącko – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Siedzibą gminy jest Łącko. Łącko nazywane jest stolicą krainy sadów.
  Beskid Sądecki (słow. Ľubovnianska vrchovina; 513.54) – pasmo górskie w Karpatach Zachodnich, należące do Beskidów Zachodnich. W granicach Polski rozciąga się na powierzchni ok. 670 km², pomiędzy Dunajcem na zachodzie a dolinami Kamienicy, Mochnaczki, Muszynki i Przełęczą Tylicką (688 m) na wschodzie. Najwyższym szczytem jest Radziejowa (1262 m). Góry zbudowane są z fliszu płaszczowiny magurskiej.
  Powiat nowosądecki – powiat w Polsce (województwo małopolskie), utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nowy Sącz.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.