• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Łódzka Chorągiew Harcerek ZHR

  Przeczytaj także...
  Komendant hufca – instruktor harcerski kierujący zarządem hufca - jednostki terenowej w ogólnopolskich organizacjach harcerskich, o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej powiatowi lub gminie.Łódzka Chorągiew Harcerzy ZHR - jednostka terytorialna Organizacji Harcerzy ZHR. Zrzesza hufce działające na terenie Łodzi i województwa łódzkiego.
  Piotrków Trybunalski – miasto na prawach powiatu w centralnej Polsce, położone na zachodzie Równiny Piotrkowskiej. Drugie pod względem wielkości miasto w województwie łódzkim i 47. w Polsce. Był miastem królewskim.

  Łódzka Chorągiew Harcerek ZHR – jednostka terytorialna Organizacji Harcerek ZHR. Zrzesza hufce działające na terenie Łodzi i województwa łódzkiego.

  Do chorągwi należą drużyny i gromady z Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Rogowa, Głowna i Złoczewa.

  Obecnie pełniącą obowiązki komendantki chorągwi jest phm. Natalia Kordasz HR.

  Hufiec – jednostka organizacyjna w organizacjach harcerskich, usytuowana w hierarchii pomiędzy podstawowymi jednostkami organizacyjnymi a chorągwią.Związek Harcerstwa Polskiego rok założenia 1918 (ZHP-1918) - organizacja harcerska powstała w 1989 roku z inicjatywy krakowskich instruktorów Ruchu Harcerstwa Rzeczypospolitej.

  Historia[]

  Powołana w dniu 16 grudnia 1991 rozkazem Naczelniczki Harcerek hm. Ewy Brachy. Tworzące ją jednostki działały dotąd w powstałym 1 listopada 1989 Łódzkim Hufcu Harcerek i Harcerzy, (pierwszy hufcowy pwd. Dariusz Nowiński), który już 5 października 1990 podzielono na dwa oddzielne, niekoedukacyjne hufce. W wyniku tego działania powstał Łódzki Hufiec Harcerek „Róża” (pierwsza hufcowa hm. Małgorzata Ruprecht).

  Województwo łódzkie – jedno z 16 województw Polski, położone w centralnej części kraju. Obejmuje obszar o powierzchni 18 218,95 km². Według danych z 31 grudnia 2010 województwo miało 2,53 mln mieszkańców. Ma najmniejszą lesistość w kraju.Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – organizacja harcerska, powołana 12 lutego 1989 przez instruktorów z terenu całej Polski. Powstała, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk harcerskich poprzez powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej.

  Po zjednoczeniu ZHR ze Związkiem Harcerstwa Polskiego rok założenia 1918 (3 października 1992) chorągiew powiększyła się o Łódzki Hufiec Harcerek „Gościniec”, którego ówczesną hufcową była phm. Alicja Komorowska.

  Komendantki Łódzkiej Chorągwi Harcerek ZHR[]

 • hm. Grażyna Karasińska-Kraszkiewicz (16 grudnia 1991 – 3 maja 1993)
 • hm. Alicja Komorowska-Drewenska (3 maja 1993 – 1 października 1995)
 • hm. Iwona Komorowska (1 października 1995 – 16 grudnia 1999)
 • hm. Anna Ziober (16 grudnia 1999 – 5 października 2003)
 • hm. Paulina Podogrocka (5 października 2003 – 15 września 2005)
 • hm. Elżbieta Czuma (15 września 2005 – 13 marca 2010)
 • hm. Justyna Kralisz (13 marca 2010 – 8 marca 2014)
 • hm. Magdalena Grochala (od 8 marca 2014)
 • Podległe ]

 • Łódzki Hufiec Harcerek „Gościniec” – hufcowa: phm. Alicja Walczak HR
 • Łódzki Hufiec Harcerek „Róża” im. Sióstr Wocalewskich –hufcowa: phm.Anna Łukaszczyk, HR
 • Łódzki Hufiec Harcerek „Czuwanie” im. hm. RP Jadwigi Falkowskiej – hufcowa: phm. Katarzyna Jargan HR
 • Zobacz też[]

 • Łódzka Chorągiew Harcerzy ZHR
 • Okręg Łódzki ZHR
 • Bibliografia[]

 • Robert Wiraszka, Krąg instruktorski ZHR, Warszawa 1998, ISBN 83-87899-05-4
 • Robert Wiraszka, Kalendarium ZHR 1989–2000, Warszawa 2001, ISBN 83-87899-80-1
 • Naczelniczka Harcerek ZHR - instruktorka ZHR w stopniu harcmistrzyni, która została wybrana przez instruktorki spośród kandydatek na tę funkcję na Zjeździe ZHR. Należy do Rady Naczelnej ZHR oraz Naczelnictwa, kieruje Organizacją Harcerek i jest przełożoną instruktorek.Podharcmistrz (podharcmistrzyni) – drugi (z trzech - obecnie) stopni instruktorskich w harcerstwie. Oznaczany zieloną podkładką pod krzyżem harcerskim oraz zieloną lilijką noszoną na lewym rękawie munduru harcerskiego. Często zapisywany w skrócie jako phm. przed imieniem i nazwiskiem.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Przewodnik (forma żeńska: przewodniczka, skrót: pwd.) – pierwszy harcerski stopień instruktorski. Jego posiadacz wyróżnia się filcową, granatową podkładką pod krzyżem harcerskim oraz granatową plakietką w kształcie lilijki (tzw. lilijką instruktorską) noszoną na lewym rękawie munduru harcerskiego. W harcerstwie przedwojennym zamiast stopnia istniał tytuł drużynowego po próbie (DPP), oznaczany w identyczny sposób.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.