• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Łódź  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10]
  Przeczytaj także...
  Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu – jest związkiem wyznaniowym oficjalnie zarejestrowanym w Polsce 27 stycznia 1984 roku, początkowo jako Stowarzyszenie Buddyjskie Karma Kagyu. Od października 1994 roku do października 2005 roku związek działał pod nazwą Związek Buddyjski Karma Kagyu.Przedbórz – miasto w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, położone na Wyżynie Przedborskiej nad rzeką Pilicą. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Przedbórz.
  Zobacz też[]
 • hejnał Łodzi
 • gwara łódzka
 • powiat łódzki
 • wykaz zabytków w Łodzi
 • Portal Łódź
 • Przypisy

  1. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r.. , s. 177, 2013. Ireneusz Budzyński – kierujący. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1505-5507. [dostęp 2014-05-26]. 
  2. GUS – Baza Demografia: Wyniki badań bieżących: Stan i struktura ludności: Ludność: 2015: Ludność stan w dniu 31 XII: Ludność według płci i miast: Łódzkie
  3. Łódź kreuje. uml.lodz.pl. [dostęp 2012-11-17].
  4. Urząd Miasta Łodzi. uml.lodz.pl. [dostęp 2012-10-18].
  5. Współczesność. W: Historia miasta [on-line]. uml.lodz.pl. [dostęp 2012-08-14].
  6. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”. W: Dz.U. 2015 poz. 315 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 2015-03-06. [dostęp 2015-05-26]. (rozporządzenie weszło w życie 7 marca 2015, w dzień po dniu ogłoszenia)
  7. Łódź. selfgov.gov.pl. [dostęp 2015-01-01].
  8. Miasta członkowskie. zmp.poznan.pl. [dostęp 2012-09-05].
  9. Lodz (ang.). W: Members [on-line]. eurocities.eu. [dostęp 2015-05-26].
  10. Program Zdrowe Miasta w Łodzi. uml.lodz.pl. [dostęp 2015-11-29].
  11. Adam Stebelski. Przeszłość administracyjna ziem województwa łódzkiego. „Rocznik Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego”. 1928, s. 15, 1929. Łódź. 
  12. Henryk Rutkowski (red.): Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku. Warszawa: Instytut Historii PAN, 1998, s. 67. ISBN 8383301759.
  13. Łódź; Geografia. lodz.stat.gov.pl. [dostęp 2014-05-26].
  14. Załącznik do uchwały Nr LVI/1068/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2009 r. (s. 25).
  15. Agnieszka Magnuszewska: Na Księżym Młynie odkryto 19 podziemną rzekę w Łodzi Lamus. dzienniklodzki.pl, 2016-05-17. [dostęp 2016-06-02].
  16. WeatherOnline.
  17. Waldemar Bieżanowski: Łódka i inne rzeki łódzkie, s. 7
  18. Ryszard Rosin: Nazwa, założyciel, herb [w:] Łódź. Dzieje miasta; Tom I. Do 1918 r. s. 59
  19. Mirosław Jaskulski: Stare fabryki Łodzi
  20. Waldemar Bieżanowski: Łódka i inne rzeki łódzkie, s. 6
  21. Kazimierz Badziak: Łódź średniowieczna i nowożytna do 1918 roku [w:] Łódź. Monografia miasta, s. 31
  22. Bohdan Baranowski: Łódź i okolice od końca XVI do końca XVIII w [w:] Łódź. Dzieje miasta; Tom I. Do 1918 r. s. 111
  23. Maria Nartonowicz-Kot: Lata drugiej wojny światowej i okupacji w Łodzi [w:] Łódź. Monografia miasta, s. 190
  24. II Wojna Światowa. uml.lodz.pl. [dostęp 2012-07-01].
  25. Geneza włókiennictwa akademickiego. style.p.lodz.pl. [dostęp 2012-07-09].
  26. Sekcja turystyczna TPŁ. tplodzi.republika.pl. [dostęp 2013-04-04].
  27. Oskar Flatt: Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym, s. 12
  28. Historia Łodzi – wsi. W: Wirtualna Łódź [on-line]. historycznie.uni.lodz.pl. [dostęp 2012-08-02].
  29. Nadanie praw miejskich. W: Wirtualna Łódź [on-line]. historycznie.uni.lodz.pl. [dostęp 2012-08-02].
  30. Joanna Orzechowska: Podwórka Piotrkowskiej. Łódź: CIR „Regio”, 2011, s. 6. ISBN 978-83-931488-0-6.
  31. Kalendarium. W: Wirtualna Łódź [on-line]. historycznie.uni.lodz.pl. [dostęp 2012-10-19].
  32. Mirosław Zbigniew Wojalski: Kieszonkowa kronika dziejów Łodzi. Łódź: Widzewska Oficyna Wydawnicza „Zora”, 2004, s. 7. ISBN 83-88638-21-1.
  33. Agnieszka Rochmińska, Danuta Walkiewicz, Ewa Klima: Położenie Łodzi na tle systemów polityczno-administracyjnych, transportowych i osadniczych. W: Atlas Łodzi [on-line]. mapa.lodz.pl. [dostęp 2012-10-19].
  34. Okres upadku miasta. W: Wirtualna Łódź [on-line]. historycznie.uni.lodz.pl. [dostęp 2012-08-03].
  35. Oskar Flatt, op.cit., s. 16
  36. Początki przemysłu. W: Wirtualna Łódź [on-line]. historycznie.uni.lodz.pl. [dostęp 2012-08-05].
  37. Oskar Flatt, op.cit., s. 19
  38. Rajmund Rembieliński. uml.lodz.pl. [dostęp 2016-09-15].
  39. J. Orzechowska, op.cit., s. 7-10.
  40. Rozwój przestrzenny. W: Wirtualna Łódź [on-line]. historycznie.uni.lodz.pl. [dostęp 2012-08-05].
  41. Oskar Flatt, op.cit., s. 26
  42. Tabella Miast, Wsi, Osad, Królestwa Polskiego, z wyrażeniem ich położenia i ludności. T. I: A-Ł. Warszawa: Drukarnia Łątkiewicza, 1827, s. 283. [dostęp 2015-03-11].
  43. J. Orzechowska, op.cit., s. 15.
  44. Oskar Flatt, op.cit., s. 52
  45. Antoni Szram, Andrzej Wach, Janusz Wiktorowski: Łódź. Wyd. I. Łódź: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987, s. 35.
  46. J. Orzechowska, op.cit., s. 16.
  47. Grażyna Kobojek: Łódź – Kalendarium XX wieku. s. 6.
  48. Grażyna Kobojek: Łódź – Kalendarium XX wieku. s. 21.
  49. „Nowy Kurier Łódzki”. Nr 46, s. 2, 1916-02-16. 
  50. J. Orzechowska, op.cit., s. 11.
  51. Dwudziestolecie międzywojenne. W: Historia miasta [on-line]. uml.lodz.pl. [dostęp 2012-08-06].
  52. Grażyna Kobojek: Łódź – Kalendarium XX wieku. s. 31.
  53. Grażyna Kobojek: Łódź – Kalendarium XX wieku. s. 44.
  54. Mirosław Szumiło: Roman Zambrowski 1909–1977 : studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce. Warszawa: IPN, 2014, s. 112. ISBN 978-83-7629-621-0.
  55. Szymon Rudnicki: Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2015, s. 464. ISBN 978-83-7666-363-0.
  56. Tadeusz Bojanowski: Łódź pod okupacją niemiecką w latach II wojny światowej (1939–1945), s. 19.
  57. Grażyna Kobojek: Łódź – Kalendarium XX wieku. s. 57.
  58. T. Bojanowski, op.cit., s. 66-67.
  59. Grażyna Kobojek: Łódź – Kalendarium XX wieku. s. 58.
  60. Grażyna Kobojek: Łódź – Kalendarium XX wieku. s. 59.
  61. Baza: Ulice Łodzi. W: Bazy on-line [on-line]. wimbp.lodz.pl. [dostęp 2014-08-10].
  62. Maria Wardzyńska: Był rok 1939; Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce. Intelligenzaktion. IPN Instytut Pamięci Narodowej, 2009. ISBN 978-83-7629-063-8.
  63. T. Bojanowski, op.cit., s. 61
  64. Anna Kołakowska: Hitlerowcy wysiedlili z osiedla Mireckiego 5 tys. ludzi. lodz.gazeta.pl, 2010-04-10. [dostęp 2013-10-06].
  65. Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939–1945. Atlas ziem Polski (praca zbiorowa). Demart, 2008. ISBN 978-83-7427-391-6.
  66. Historia miasta Łodzi. W: Łódź – moje miasto [on-line]. lodz.republika.pl (web.archive.org). [dostęp 2016-09-15].
  67. Grażyna Kobojek: Łódź – Kalendarium XX wieku. s. 62.
  68. Tylko centralne planowanie. Szybki start fabryk. „Ilustrowana encyklopedia historii Łodzi. Lata powojenne, czasy PRL”. Zeszyt nr 11, s. 309. Łódź: Urząd Miasta Łodzi. ISSN 1731-092X. 
  69. Dekret z dnia 24 maja 1945 r. o utworzeniu Uniwersytetu Łódzkiego.
  70. Dekret z dnia 24 maja 1945 r. o utworzeniu Politechniki Łódzkiej.
  71. Grażyna Kobojek: Łódź – Kalendarium XX wieku. s. 69.
  72. Akademia Muzyczna; Historia. amuz.lodz.pl. [dostęp 2016-04-10].
  73. Grażyna Kobojek: Łódź – Kalendarium XX wieku. s. 105.
  74. Wytwórnia Filmów Fabularnych (Łódź). filmpolski.pl. [dostęp 2013-10-06].
  75. Anna Gronczewska: Urodziny łódzkich gigantów. Zobacz dawny Central i Uniwersal. dzienniklodzki.pl, 2012-07-29. [dostęp 2016-03-17].
  76. Jerzy Hutek: Historia Łodzi. Mity i statystyka. Łódź: Rada Wojewódzka i Miejska SLD w Łodzi, 2012, s. 33.
  77. Specjalnie na 22 lipca: co PRL dał Łodzi, co Łódź dała PRL; [w:] „Forum Łódź” (dod. do „Polska. Dziennik Łódzki”), 22 VII 2016.
  78. Kwartalnik GUS w Łodzi 2/2007.
  79. Łódź – Dane demograficzne [w:] Łódź w liczbach, w oparciu o dane GUS; polskawliczbach.pl
  80. Zarządzenie Nr 1964/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi „z późniejszymi zmianami”.
  81. Furtki Miejskie. Urząd Miasta Łodzi, Departament Obsługi i Administracji Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami, Oddział ds. Obsługi Mieszkańców. BIP Urzędu Miasta Łodzi. [dostęp 2012-07-31].
  82. Załącznik do uchwały Nr LVI/1068/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2009 (s. 10).
  83. Jednostki Pomocnicze Miasta Łodzi (osiedla). uml.lodz.pl. [dostęp 2012-07-10].
  84. Urząd Miasta Łodzi. bip.uml.lodz.pl. [dostęp 2013-03-22].
  85. Krzysztof Stefański: Ludzie którzy zbudowali Łódź. Leksykon architektów i budowniczych miasta, s. 61
  86. Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego; informacja o zabytku. zabytek.gov.pl. [dostęp 2015-05-26].
  87. Agnieszka Urazińska: Mia100 Kamienic – remont za remontem. lodz.gazeta.pl, 2012-07-17. [dostęp 2013-10-05].
  88. Jan Dominikowski: Nekropolia Łodzi wielkoprzemysłowej. Cmentarz Stary przy ulicy Ogrodowej. Dzieje i sztuka 1854–1945. Łódź: Wydawnictwo Konserwatorów Dzieł Sztuki, 2004. ISBN 83-904224-5-X.
  89. Informacje o parkach. zielonalodz.info. [dostęp 2015-01-19].
  90. Lasy komunalne. las.lodz.pl. [dostęp 2015-01-19].
  91. Narodowy Instytut Dziedzictwa: Rejestr zabytków nieruchomych – województwo łódzkie. 31 marca 2016; 6 miesięcy temu. [dostęp 2014-01-22]. s. 43.
  92. Tramwajowa Linia Turystyczna. kmst.mpk.lodz.pl. [dostęp 2013-10-06].
  93. O Pelionie. pelion.eu. [dostęp 2014-03-02].
  94. Accenture Delivery Centers in Poland (ang.). accenture.com. [dostęp 2013-03-28].
  95. citi handlowy – Łódź. citibank.com. [dostęp 2013-03-28].
  96. Łódź-Fabryczna. Zamykają dworzec, a co z PKS-ami?. lodz.gazeta.pl, 2011-10-07. [dostęp 2012-03-09].
  97. Wojciech Źródlak: Łódzkie tramwaje 1898–1998, s. 5-10
  98. Infrastruktura; Statystyki 2014. rowerowalodz.pl. [dostęp 2015-01-19].
  99. Szlaki rowerowe. cit.lodz.pl. [dostęp 2015-01-19].
  100. Wykaz NKA dla lokalizacji Ab. Służb Alarmowych 112 (pol.). uke.gov.pl. [dostęp 2014-12-27].
  101. Placówki medyczne. W: Regionalny Serwis Informacyjny Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi [on-line]. zdrowie.lodzkie.pl. [dostęp 2013-05-05].
  102. Jan Machulski: Chłopak z Hollyłódź: wspomnienia. Wyd. 2. Warszawa: Ypsylon, 1999. ISBN 8385135871.
  103. Joanna Podolska, Jakub Wiewiórski: Łódź filmowa. Łódź: Agora, 2010. ISBN 9788326800382.
  104. Ziemowit Skibiński, Barbara Stelmaszczyk-Świontek: Kwiaty łódzkie: antologia poezji o Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1982. ISBN 83-218-0064-5.
  105. Szlak dziedzictwa filmowego Łodzi. filmowalodz.pl. [dostęp 2014-08-10].
  106. Historia Kina w Łodzi. filmowalodz.pl. [dostęp 2014-08-10].
  107. Ryszard Bonisławski, Joanna Podolska: Spacerownik. Śródmieście – Od Kilińskiego do Wschodniej. Łódź: Gazeta Wyborcza, 2 października 2008, s. 9.
  108. Anna Kaniewska: Od teatru świetlnego do multipleksu. W: Wystawy [on-line]. lodz.ap.gov.pl – Archiwum Państwowe w Łodzi, 2010-05-10. [dostęp 2016-02-29].
  109. Stanisław Mordwa, Aleksandra Litaszewska: Rozwój i funkcjonowanie kin w Łodzi. Łódź, 2008
  110. Se-ma-for Muzeum Animacji. muzeum.se-ma-for.com. [dostęp 2013-10-06].
  111. Biblioteki i czytelnie. lodz.dlastudenta.pl. [dostęp 2014-06-22].
  112. Łódzka Akademicka Sieć Biblioteczna. biblioteki.lodz.pl. [dostęp 2014-06-22].
  113. Miejskie Biblioteki Publiczne. bip.uml.lodz.pl. [dostęp 2014-01-22].
  114. Dane według raportów wyszukiwarki zborów (www.jw.org) z 27 września 2015.
  115. Anna Kotecka, Tomasz Walczak: Rekreacja w dawnej Łodzi. W: O mieście [on-line]. uml.lodz.pl, 2009-01-16. [dostęp 2013-09-30].
  116. Andrzej Filipowicz: Szachy na ziemiach polskich. pzszach.org.pl, 2007-01-31. [dostęp 2013-10-06].
  117. Andrzej Bogusz: Sokolstwo łódzkie 1905–1995. Łódź, 1995, s. 8. ISBN 83-901851-5-6.
  118. Nagrody Miasta Łodzi. bip.uml.lodz.pl. [dostęp 2015-02-01].
  119. Honorowi Obywatele Miasta. bip.uml.lodz.pl; Urząd Miasta Łodzi. [dostęp 2013-12-29].
  120. Miasta partnerskie Łodzi. uml.lodz.pl. [dostęp 2012-03-23].

  Bibliografia[]

 • Archiwum Państwowe w Łodzi, zespół nr 39\520\0 obejmujący lata 1938–1944
 • Łódź. Dzieje miasta, red. Ryszard Rosin, t. 1: do roku 1918, red. Bohdan Baranowski, Jan Fijłek. Łódź-Warszawa: PWN, 1980, wyd. 2 1989. ISBN 83-01-02161-6.
 • Waldemar Bieżanowski: Łódka i inne rzeki łódzkie. Łódź: Zora, 2003. ISBN 83-88638-13-0.
 • Waldemar Bieżanowski: Z dziejów kanalizacji i wodociągów łódzkich. Łódź: Zora, 2005. ISBN 83-88638-23-8.
 • Tadeusz Bojanowski: Łódź pod okupacją niemiecką w latach II wojny światowej (1939–1945). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (powielany, nakład 100 egz.; praca habilitacyjna), 1992. ISBN 837016630X.
 • Oskar Flatt: Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym. Warszawa: Drukarnia Gazety Codziennej, 1853
 • Mirosław Jaskulski: Stare fabryki Łodzi. Łódź: Zora, 1995. ISBN 83-86699-01-9.
 • Wisława Jordan: W kręgu łódzkiej secesji. Łódź: Wydawnictwo Literatura, 2006. ISBN 83-60638-13-6.
 • Grażyna Kobojek: Księży Młyn. Łódź: 1998. ISBN 83-86699-11-6.
 • Grażyna Kobojek: Łódź – Kalendarium XX wieku. Łódź: Wydawnictwo Piątek Trzynastego i Muzeum Historii Miasta Łodzi, 2005. ISBN 8374150602.
 • Łódź. Monografia miasta, red. Stanisław Liszewski. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2009. ISBN 978-83-60655-29-0.
 • Jakub Mowszowicz (red.): Parki Łodzi. Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962.
 • Andrzej Rukowiecki: Łódź 1939–1945. Kronika okupacji. Łódź: Wydawnictwo „Księży Młyn”, 2012. ISBN 978-83-7729-069-9.
 • Leszek Skrzydło: Rody fabrykanckie. Łódź: 1999
 • Leszek Skrzydło: Rody fabrykanckie II. Łódź: Oficyna Bibliofilów, 2000. ISBN 83-87522-23-6.
 • Krzysztof Stefański: Gmachy użyteczności publicznej dawnej Łodzi. Łódź: Zora, 2000. ISBN 83-86699-45-0.
 • Krzysztof Stefański: Ludzie którzy zbudowali Łódź. Leksykon architektów i budowniczych miasta (do 1939 roku). Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2009. ISBN 978-83-61253-44-0.
 • Mirosław Zbigniew Wojalski: Działo się w Łodzi..., wyd. II. Łódź: Zora, 1996. ISBN 83-86699-00-0.
 • Praca zbiorowa, Łódź 2000. W drodze do przyszłości. Łódź: 1997. ISBN 83-902586-4-1.
 • Praca zbiorowa, Łódź – Księży Młyn. Historia ludzi, miejsca i kultury. Łódź: Muzeum Sztuki, 1998. ISBN 83-906130-2-6.
 • Wojciech Źródlak (i inni): Łódzkie tramwaje 1898–1998. Łódź: Wyd. EMI-PRESS, 1998. ISBN 83-904079-3-0.
 • Wojciech Źródlak (i inni): Łódzka podmiejska komunikacja tramwajowa 1901–2001. Łódź: Wyd. EMI-PRESS, 2001. ISBN 83-904079-8-1.
 • Dorota Berbelska: Willa Herbsta w Łodzi – odtworzenie rezydencji przemysłowca z przełomu XIX/XX wieku [w:] „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, z. 29 (326), 1998, s. 157-170
 • Kocham Łódź”; piątkowy dodatek do dziennika „Dziennik Łódzki”; dostępny również w wydaniach internetowych
 • Kronika Miasta Łodzi”, kwartalnik społeczno-kulturalno-historyczny
 • Henryk Woch: Ruch oporu w Łodzi w latach II wojny światowej, „histmag.org”, 1 grudnia 2008
 • Muzeum Książki Artystycznej – łódzkie muzeum powołane w 1993 r. przez fundację Correspondance des Arts, założoną w 1990 r. przez Janusza Tryzno jako rozwinięcie działającego od 1980 roku wydawnictwa o tej samej nazwie. Muzeum ma swoją siedzibę w Łodzi, w willi Henryka Grohmana przy ul. Tymienieckiego 24 – jest organizacją pożytku publicznego.Fabryka Markusa Silbersteina – fabryka znajdująca się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 242/250 wybudowana przez fabrykanta, Markusa Silbersteina.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Klub Sportowy Budowlani Łódź powstał w 1948 roku, posiada obecnie sekcje: rugby, hokeja na trawie, piłki siatkowej kobiet oraz zapasów. Siedziba klubu położona jest przy ulicy Górniczej 5 w Łodzi.
  Adam Stebelski (ur. 10 lipca 1894 w Kutnie, zm. 6 lipca 1969 w Łodzi) – polski archiwista, historyk, wydawca źródeł.
  Powiat łódzki – powiat utworzony przez władze rosyjskie w 1867 roku i istniejący do roku 1975 na terenie obecnych powiatów: łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego, łaskiego i piotrkowskiego. Jego ośrodkiem administracyjnym była Łódź, która nie była częścią powiatu, ponieważ stanowiła miasto wydzielone jako gmina na prawach powiatu.
  Młyn wodny - budowla z urządzeniem do przemiału ziarna na mąkę i kaszę, poruszanym za pomocą koła wodnego lub turbiny wodnej, usytuowana nad rzekami. Bardzo rzadko budowane były młyny pływające.
  Mera-Poltik Sp. z o.o. – zakład produkcyjny przemysłu precyzyjnego, zlokalizowany w Łodzi, produkujący głównie mechanizmy zegarowe oraz urządzenia mające zastosowanie na rynku motoryzacji.
  Kazimierz Dejmek (ur. 17 maja 1924 w Kowlu, zm. 31 grudnia 2002 w Warszawie) – polski reżyser i aktor teatralny, minister kultury i sztuki, poseł na Sejm II kadencji.
  Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata (transkrypcja z hebrajskiego: Chasid Umot ha-Olam, חסיד אומות העולם) – najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne nadawane nie-Żydom, przyznawane przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem w Jerozolimie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.447 sek.