• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ĥ

  Przeczytaj także...
  Fundamento de Esperanto - książka autorstwa Ludwika Zamenhofa wydana wiosną 1905 r. i 9 sierpnia tego samego roku przyjęta oficjalnie w 4. artykule Deklaracji Bulońskiej (Deklaracio pri la esenco de la Esperantismo) na pierwszym kongresie esperanckim w Boulogne-sur-Mer, jako oficjalny fundament języka.Spółgłoska – dźwięk języka mówionego powstający w wyniku całkowitego lub częściowego zablokowania przepływu powietrza przez aparat mowy (kanał głosowy). W czasie wymawiania spółgłosek powstaje szmer, gdy powietrze natrafia na przeszkodę (zwarcie, zbliżenie).
  Litera – znak graficzny charakterystyczny dla pism fonetycznych. Może wyrażać pojedynczą głoskę, sylabę lub wchodzić w skład innych połączeń - np. dwuznaków. W języku francuskim zestaw nawet pięciu liter może oznaczać jedną głoskę.
  Ĥ ĥ
  Rożne sposoby umieszczenia daszka nad literą h

  Ĥ, Ĥĥlitera alfabetu łacińskiego używana w Esperanto przypisana spółgłosce [x] lub [χ]. Jej wymowa odpowiada wymowie dwuznaku ch w języku polskim.

  Według Fundamento de Esperanto literę, w przypadku braku odpowiedniej czcionki, zastępuje się przez <hh>. W x systemie litera <ĥ> jest zastępowana przez <hx>.

  Zanik użycia litery[]

  Obecnie ta litera oraz odpowiadająca jej głoska jest coraz rzadziej używana w języku Esperanto. Zastępowana jest innymi literami:

  Ch (Ch, ch) - dwuznak występujący w języku polskim i wielu innych. Zapożyczony z łaciny, gdzie służył do zapisywania greckiego <χ>. Stąd w wyrazach obcych etymologicznie odpowiada łacińskiemu i niemieckiemu, często także francuskiemu czy angielskiemu <ch> oraz esperanckiemu, wychodzącemu z użycia <ĥ>.Spółgłoska szczelinowa języczkowa bezdźwięczna - rodzaj dźwięku spółgłoskowego występujący w językach naturalnych, oznaczany w międzynarodowej transkrypcji fonetycznej IPA symbolem [χ].
 • literą k (najczęstszy sposób) : ĥemio > kemio, monarĥo > monarko, monaĥo > monako
 • literą ĉ (tylko w dwóch słowach) : ĥino > ĉino, ĥilo > ĉilo
 • literą h (bardzo rzadko) : ĥamida > hamida
 • zmiana całego słowa: ĥoro > koruso, eĥo > ekoo, aĥ! > ho ve!
 • Zobacz też[]

 • Ħ
 • Ĉ
 • Ĝ
 • Ĵ
 • Ŝ
 • Ŭ
 • X system – system zapisu liter esperanckich posiadających daszek lub łuczek, polegający na zamianie litery ze znakiem diakrytycznym na dwuznak: litera bez daszka i x, stosowany jest w przypadku braku odpowiedniej czcionki. System ten jest popularny w Internecie, zwłaszcza w grupach dyskusyjnych, jednak w witrynach internetowych stosowany jest zapis unikodowy.Esperanto (pierwotnie Lingvo Internacia – "język międzynarodowy") – najbardziej rozpowszechniony na świecie międzynarodowy język pomocniczy.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Ħ, Ħħ (przekreślone h) jest literą używaną w języku maltańskim. W mechanice kwantowej symbolem ħ oznacza się stałą Diraca. Bardzo podobna kształtem jest litera cie (Ћ) w cyrylicy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.