• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Árpád Duka-Zólyomi

  Przeczytaj także...
  Język słowacki (słow. slovenský jazyk, też slovenčina) należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób – przede wszystkim na Słowacji i w należącej do Serbii Wojwodinie, gdzie jest jednym z języków urzędowych. Używają go także Słowacy mieszkający w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie. W Polsce język słowacki mógł być zdawany na maturze jako jeden z języków nowożytnych.Mniejszość węgierska na Słowacji – najliczniejsza spośród mniejszości narodowych zamieszkujących Słowację. Według spisu z 2011 mieszka tam 458 467 Węgrów, co stanowi 8,5% ogółu ludności (jest to znaczny spadek w porównaniu do roku 2001, kiedy liczba Węgrów wynosiła 520 528 osób). Język węgierski, jako ojczysty, zadeklarowało 508 714 obywateli kraju (jest to także spadek - z 572 929 w 2001 roku).
  Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ang. Parliamentary Assembly of the Council of Europe - PACE) – jeden z dwóch głównych organów statutowych Rady Europy. Zasiada w nim 636 członków - 318 przedstawicieli parlamentów krajowych i 318 zastępców. Złożone jest z przedstawicieli parlamentów krajowych a ich liczba zależna jest od liczby mieszkańców państw. Zasiadają oni na sali według przynależności partyjnej.

  Árpád Duka-Zólyomi (ur. 8 maja 1941 w Bratysławie, zm. 26 lipca 2013) – słowacki fizyk, wykładowca, działacz mniejszości węgierskiej, wieloletni parlamentarzysta krajowy (1992–2004) oraz poseł do Parlamentu Europejskiego (2004–2009).

  Życiorys[]

  Po ukończeniu gimnazjum w Galancie pracował w fabrykach w Bratysławie oraz kształcił się na Wydziale Techniki i Fizyki Jądrowej ČVUT–FJFI w Pradze. Podjął pracę wykładowcy akademickiego w Katedrze Fizyki Jądrowej Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie (1968–1976). latach 1976–1989 zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnie w ZSRR. Po 1989 wrócił do działalności akademickiej w macierzystej Katedrze. Wydał ok. 80 publikacji naukowych z dziedziny fizyki jądrowej.

  Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna środków produkcji, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.Praga (czes. i słow. Praha, niem. Prag) – stolica i największe miasto Czech, położone w środkowej części kraju, nad Wełtawą. Jest miastem wydzielonym na prawach kraju, będąc jednocześnie stolicą kraju środkowoczeskiego.

  W latach 1968–1970 był przewodniczącym Związku Młodzieży Węgierskiej na Słowacji (Zväz maďarskej mládeže na Slovensku), jednak na szerszą skalę zaangażował się w działalność społeczną po obaleniu komunizmu. W latach 1990–2003 był członkiem organizacji "Csemadoku", później od 1991 do 1998 sprawował funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego Ruchu "Spolužitie". W 1992 wszedł w skład Słowackiej Rady Narodowej, gdzie stał na czele frakcji Spolužitia". Po raz kolejny mandat uzyskał w 1994, był przewodniczącym klubu posłów Koalicji Węgierskiej. W latach 1998–2002 zasiadał w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, był również przewodniczącym słowacko-węgierskiej grupy Unii Międzyparlamentarnej oraz członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.

  Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE (ang. Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE) – organizacja międzynarodowa uznawana za organizację regionalną w rozumieniu rozdziału VIII Karty Narodów Zjednoczonych. Jej celem jest zapobieganie powstawaniu konfliktów w Europie. Oprócz państw europejskich jej członkami są także Stany Zjednoczone, Kanada, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Mongolia. OBWE powstała 1 stycznia 1995 w wyniku przekształcenia Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w organizację.Partia Węgierskiej Koalicji (węg. Magyar Koalíció Pártja, MKP; słow. Strana maďarskej koalície, SMK) – słowacka pozaparlamentarna partia polityczna reprezentująca mniejszość węgierską w tym kraju.

  W 2004 uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego z ramienia Partii Węgierskiej Koalicji. Zasiadał we frakcji Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów. W wyborach w 2009 nie ubiegał się o reelekcję.

  Bibliografia[]

 • Curriculum vitae na stronie europskaunia.sk (słow.). [dostęp 12 maja 2010].
 • Profil na stronaie Parlamentu Europejskiego. [dostęp 12 maja 2010]. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wybory do Parlamentu Europejskiego VII kadencji na Słowacji zostały przeprowadzone 6 czerwca 2009. Zgodnie z postanowieniami traktatu nicejskiego w ich wyniku zostało wybranych 13 deputowanych (w miejsce dotychczasowych 14). Wybory zakończyły się zwycięstwem rządzącej centrolewicowej partii SMER – sociálna demokracia.
  Unia Międzyparlamentarna (ang. Inter-parliamentary Union, IPU; fr. Union Interparliamentaire, UI) – organizacja międzynarodowa skupiająca parlamentarzystów z wszystkich krajów świata mających parlamenty. Unia międzyparlamentarna powstała w 1889 w Paryżu, a od 1921 roku jej siedzibą jest Genewa.
  Dubna (ros. Дубна) – miejscowość w centralnej europejskiej części Rosji, około 125 km na północ od Moskwy nad Wołgą.
  Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych (ros. Объединённый институт ядерных исследований, ОИЯИ) – międzynarodowa organizacja naukowa zajmująca się badaniami z zakresu fizyki jądrowej, fizyki teoretycznej i matematycznej, wysokich energii, molekularnej, biofizyka i biologii molekularnej. Instytut umiejscowiony jest w Dubnej, 125 km od Moskwy.
  Rada Narodowa (słow. Národná rada Slovenskej republiky, Národná rada) – jednoizbowy parlament Republiki Słowackiej. Tworzy ją 150 deputowanych wybieranych na czteroletnią kadencję w wyborach powszechnych.
  Słowacja, Republika Słowacka (słow. Slovensko, Slovenská republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią (127 km), Polską (597 km), Czechami (240 km), Ukrainą (98 km) oraz Węgrami (678 km). Łączna długość granicy lądowej wynosi 1740 km. Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Od 1 maja 2004 kraj należy do Unii Europejskiej, oraz NATO, a od 1 stycznia 2009 – do strefy euro. Stolicą państwa jest Bratysława, położona nad Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami.
  Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (słow. Univerzita Komenského v Bratislave; łac. Universitas Comeniana Bratislavensis; ang. Comenius University in Bratislava; skrótowiec: UK) – publiczna (najstarsza i największa) szkoła wyższa na Słowacji, założona 11 lipca 1919 roku, z siedzibą w Bratysławie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.